Home laatste nieuws Dronryp wint Jong Nederland 2022: alle uitslagen.

Dronryp wint Jong Nederland 2022: alle uitslagen.

227
0

Dronryp heet zaterdag met Mark Minnesma, Jorn Lars van Beem en Rick Minnesma de Jong Nederland gewonnen. Het partuur versloeg de winnaars van vorig jaar, Exmorra, in de finale met 5-4 6-2. Voor Jorn Lars van Beem en Rick Minnesma was het winnen van de Jong Nederland extra speciaal. Het duo won in 2020 al de Freule en is nu in het bezit van twee klaverblaadjes.

Eerste omloop

1.Makkum1-5
4-6
2.Baard
3.Wommels3-5
2-6
4.Ingelum
5.Winsum5-0
6-0
6.Spannum
7.Mantgum5-1
6-4
8.Harlingen
9.Goutum4-5
0-6
10.Arum
11.Tzum1-5
6-6
12.Bitgum
13.Raerd2-5
0-6
14.Bolsward
15.Witmarsum5-0
6-2
16.Sint Annaparochie
17.Morra Lioessens5-3
6-4
18.Hommerts Jutryp
19.Dronryp5-1
6-2
20.Menaam
21.Franeker0-5
0-6
22.Exmorra
Tweede omloop
2.Baard1-5
6-6
4.Ingelum
5.Winsum5-3
6-4
7.Mantgum
10.Arum2-5
4-6
12.Bitgum
14.Bolsward0-5
2-6
15.Witmarsum
17.Morra Lioessens 0-5
6-6
19.Dronryp
22.Exmorra
Derde Omloop
22.Exmorra5-2
6-6
4.Ingelum
5.Winsum1-5
0-6
12.Bitgum
15.Witmarsum2-5
2-6
19.Dronryp
Halve finale
22.Exmorra5-4
2-6
12.Bitgum
19.Dronryp
Finale
19.Dronryp5-4
6-2
22.Exmorra