Home laatste nieuws De uitslagen van zaterdag 4 juni 2022

De uitslagen van zaterdag 4 juni 2022

440
0

Er wordt dit weekend weer volop gekaatst. Hier vind je het overzicht van de winnaars. Heb je uitslagen? App die dan naar 06-51322689 , mail naar kaatsnieuws@gmail.com of stuur op Facebook @kaatsnieuws een privébericht.

Franeker | Jong Nederland
1.Dronryp: Mark Minnesma | Jorn Lars van Beem | Rick Minnesma
2.Exmorra: Christiaan Stremler | Gerben de Boer | Pieter Jan Leijenaar
3.Bitgum: Gerard de Vries | Leon Wijning | Paul Dijkstra
IJlst | Meisjes afdeling
1.Bolsward: Inge Blanke | Rixt Blanke | Noa Elzinga
2.Goënga: Berber van der Goot | Rigt van der Velde | Ilse Baanstra
3.Dronryp: Iris Veltman | Lisanne Scharringa | Senne Idsardi
3.Niawier Metslawier Oosternijkerk: Hester Torensma | Suzanna Allema
IJlst : Meisjes del
1.Anke Wassenaar | Jellie Hiemstra | Marije Bokma
2.Moniek Lootsma | Hilde Stremler | Liset Sybesma
Lollum-Waaksens | Schoojongens A klasse
1.Jorrit Palma | Eelco Meijer
2.Martijn Mossel | Silvan Elzinga
3.Jort de Kroon | Sjoerd van der Schaar
Lollum-Waaksens | Schoojongens B klasse
1.Jesse Vrieswijk | Jelle Jan Dijkstra
2.Stijn Feenstra | Rudmer Faber
3.Harm Jacob Postma | Hidde Reitsma
Herkansing
1.Lars Tijssen | Laas van Dalfsen
2.Tymen Jonker en Sijtze Kloosterman
Paesens | schoolmeisjes A klasse
1Jeldau Koopmans| Martzen van der Goot
2.Sophie Kroondijk | Lisanne Venema
Paesens | schoolmeisjes B klasse
1.Rixt Baarda | Brecht de Groot
2.Aniek Koopmans | Michelle Sijtsma
3.Marit van der Meer | Lyanne Wiedijk
3.Karina Mollema | Rianne Osinga
Herkansing
1.Lisan Kaper | Stientje Geertsma
2.Mara Kuipers | Dianna de Jong
Morra-Lioessens | Pupillenjongens A klasse
1.Allart van der Meer | Melle Talsma ( Achlum)
2.Frans Oosterbaan | Niek Dijkstra
Morra-Lioessens | Pupillenjongens B klasse
1.Sigert Bouma | Yde Bokma
2.Gerard Boersma | Jorrit Kroondijk
3.Pieter Haantjes | Siete Wassenaar
3.Jan Willem Koopal | Jelle Rosier
Herkansing
1.Pieter Douma | Thomas Rinia
2.Roan Luimstra | Jesse Moos
Morra-Lioessens | Pupillenmeisjes A klasse
1.Hendrika Stegenga | Rikst Grypstra
2.Anna Lotte van Beem | Ilse van der Galiën
Morra-Lioessens | Pupillenmeisjes B klasse
1Rens Bos | Yellina Tilma
2.Floorke de Boer | Maren de Vries
Herkansing
1.Carlijn Terpstra | Sam van der Mar
Wommels | Welpenjongens
1Merwin Koree | Pieter Meindersma
2.Dooitsen Fopma | Harke Slagman
Herkansing
1.Daan Wobbes | Hylke Tassebajof
2.Vince Jorritsma | Redmer Porte
Wommels | Welpenmeisjes
1.Eva van der Marel | Marrit de Witte
2.Anne Lynn Keegstra | Nynke Visser
3.Esther Lootsma | Alieke de Jong
Herkansing
1.Lyset Westra | Imke Grovenstein
2.Doutzen Wijtsma | Froukje Patricia Blanke