Home Verslagen Stiens wint 30+ wedstrijd in Witmarsum

Stiens wint 30+ wedstrijd in Witmarsum

251
0

Zondag 7 juli werd er in Witmarsum de LMBW – KNKB 30+ afdelingspartij verkaatst. Door afzegging van één afdelingspartuur bleven er uiteindelijk 8 parturen over op de lijst.

Het partuur van Stiens ging met de fraaie kransen naar huis door te winnen van het partuur van Franeker. De heren uit Stiens waren in de finale met 5-3, 6-4 oppermachtig voor de heren uit Franeker.

De volledige uitslag:

  1. Stiens (Hans Felkers, Hielke Miedema, Douwe Anema)
  2. Franeker (Willem Buurstra, Atze Bosch, Michel v.d. Veen)

Verliezersronde

  1. Sexbierum-Pietersbierum (Teake van der Walt, Bauke Postma, Gooitzen Scheffer)