Home laatste nieuws Sla Raak Ingelum baalt. Weer geen HB-lid op NK

Sla Raak Ingelum baalt. Weer geen HB-lid op NK

982
0

In Ingelum waren ze zaterdag bij het NK Pupillenjongens niet blij met de KNKB. Niemand van het hoofdbestuur had de moeite genomen om die dag de pupillenjongens te aanschouwen. ,,Krektlyk as by it 120-jierrich bestean fan ús feriening kaam der no èk net ien opdagen fan it haadbestjoer bij it NK Pupillenjongens”, schrijft Sla Raak voorzitter Jisse Postma op Facebook. De kaatsbond stuurt naar de NK’s altijd een afgevaardigde van het Hoofdbestuur om de prijzen uit te reiken. In 2019 organiseerde de vereniging ook het NK pupillenjongens en ook toen was er niemand van de KNKB. Voorzitter Postma noemde dat toen al “beskamsum” ( het artikeltje van 2019).

‘s Ochtends werden er nog grappen gemaakt over de afwezigheid van de Bond, maar hoe dichterbij de finale kwam hoe vaker er naar de ingang van het vele gekeken werd of er niemand aankwam. ,,Set it artikeltsje fan 2019 mar wer online”, grapte een Ingelumer. Pas in de finale toen de 4-0 al aan de telegraaf hing, kwam KNKB-directeur Dirk Jan van der Woud aanzetten. ,,Gelokkich seach bûnsdirekteur Dirk Jan vd Woud nei in tip yn in groepsapp dat der (wer) gjinien oanwêzich wie en kaam halje-trawalje nei Ingelum om it gesicht fan de KNKB wat te rêdden”, aldus Jisse Postma. ,,Derfoar tige tank! Foar it haadbestjoer is it blykber dêrmei ôfdien, want wy hawwe sûnt sneon taal noch teken heard…” De Inglumer baalt dat niemand de moeite heeft genomen om naar Ingelum te komen. ,,Ut namme fan de jubilearjende feriening en de takomstige haadklassekeatsers, tige tank foar jimme belangstelling”, zo besluit hij zijn verhaal op Facebook.

KNKB-voorzitter Coos Veltman heeft inmiddels met contact gehad met Jisse Postma van Sla Raak en zijn excuses aangeboden namens de KNKB.