Home laatste nieuws Ingelum teleurgesteld in hoofdbestuur KNKB

Ingelum teleurgesteld in hoofdbestuur KNKB

210
0

Kaatsvereniging Sla Raak uit Ingelum is teleurgesteld in de KNKB. De vereniging organiseerde zaterdag het NK Pupillenjongens. De kaatsbond stuurt naar de NK’s altijd een afgevaardigde van het Hoofdbestuur om de prijzen uit te reiken. “We hawwe hieltyd wachte, mar by de priisútrikking wie der noch net ien”, vertelt voorzitter Jisse Postma. “Wy hawwe doe sels de prizen mar útrikt.” Ook de aanwezige scheidsrechters waren niet over een en ander te spreken. Een official van de KNKB: ”Wy sille dit ek rapportearje oan de KNKB. Foar dizze jongens is dit in hiel wichtige dei.” Voorzitter Postma noemt de gang van zaken “beskamsum”.

Gelukkig voor Sint Annaparochie was HB-lid Johannes Siegersma wel gewoon aanwezig.