Home Verslagen Serena Hovenga wint keats off. Verslag Henk Hempenius

Serena Hovenga wint keats off. Verslag Henk Hempenius

271
0

Nadat kaatsvereniging “Us Keatsen” de Keats Off en de Generale Froulju’s P.C. terug hadden gegeven moest er een nieuwe locatie worden gezocht. Kaatsvereniging “Easterein” en Wommels hebben de handen in een geslagen en hebben dit samen opgepakt. Zo zijn de dames om en om met de Keats Off en Generale Froulju’s P.C. te gast in Wommels en Easterein. Op donderdag 15 augustus 2019 waren dus voor het eerst te gast op sport complex “De Skoalleseize” voor de Keats Off. De strijd om het laatste ticket voor de 43ste Froulju’s P.C. in Weidum op woensdag 21 augustus 2019. Nadat afgelopen zondag de kruitdampen waren op getrokken en de ranking was opgemaakt reisden de nummer 12 t/m 15 op deze middag naar Easterein. De parturen die in actie kwamen bestonden uit:

  • Serena Hovenga, Lobke Vlasbloem en Aluca Bouma
  • Hester Zijlstra, Anke Winkel en Simona Kootstra
  • Wybrig Bakker, Hiske Zeinstra en Fiera de Vries (vervangster van Melissa Rianne Hiemstra zij heeft een enkelblessure)
  • Nicole Hempenius, Mintje Meintema en Miranda Scheffer.

Nadat de voorzitter Dirk Yde Sjaarda van kaatsvereniging Easterein iedereen verwelkomd had konden de dames omstreeks 16:30 hun eigen lot bepalen wie er tijdens de eerste omloop van deze Keats Off tegenover elkaar zou staan. De winnaar van deze Keats Off komt zondag in actie in Wommels tijdens de Generale en plaatst zich voor de 43ste Froulju’s P.C. in Weidum. De wedstrijd stond onder leiding van de heer S. Hiemstra en werd onder een grijs wolkendek verkaatst waar zo nu en dan een spat water uitviel. Er stond een stevige wind die ook zijn invloed had op deze Keats Off. De dames hadden over publieke belangstelling niets te klagen het was druk om het veld in Easterein. Iedereen was nieuwsgierig wie zich als laatste zou plaatsen voor de Froulju’s P.C. er waren ook veel dames kaatsters deze middag even afgereisd naar Easterein.

Hester Zijlstra – Nicole Hempenius

Het lot had bepaald dat de formatie van Hester Zijlstra, Anke Winkel en Simona Kootstra tegenover het partuur van Nicole Hempenius, Mintje Meintema en Miranda Scheffer kwam te staan. Het eerste verkaatste eerst van deze middag wordt binnen gehaald door Miranda als zij de kaats weet te passeren op de 4-6. De telegraaf keert echter al snel weer terug in evenwicht als Hester de bal zo naar het perk van Mintje en Miranda weet te sturen dat zij deze niet kunnen verwerken en de bal achterblijft in het perk op de 0-1 6-4. De strijd lijkt vervolgens echt op gang te komen als het 3de eerst op de 6-6 beslist moet worden. Als Anke goed onder de bal weet te stappen en deze over de boven vliegt nemen zij de touwtjes in handen. Als Nicole het vizier niet op scherp heeft staan en de bal 2x buiten het perk plaatst en wanneer Simona vervolgens de boven weet te vinden loopt het verschil snel verder op want door goed opslag werk van Hester zij weet Miranda tot een kwaadslag te dwingen haalt zij hun 3de eerst binnen. De strijd is er niet minder om want voor de 2de keer in deze partij is daar de 6-6 en als Mintje vervolgens weet toe te slaan door de bal over de boven te slaan keert de spanning terug in de wedstrijd. De telegraaf keert echter niet terug in balans want wederom is het Hester die samen met Anke en Simona weet toe te slaan en hun 4de eerst weet binnen te halen als zij ditmaal Mintje tot een kwaadslag weet te dwingen op de 3-2 6-2. Het belangrijke zevende eerst wil nog wel eens voor een doorbraak of ommekeer in een partij zorgen. De spanning keert terug in de partij als ditmaal Hester het vizier niet op scherp heeft staan en de bal buiten het perk beland op de 4-2 4-6. Het breekpunt in deze partij komt een eerst later als de beslissing voor de 3de keer valt op de 6-6. Door omzettingen binnen het partuur van Nicole proberen zij het tij te keren in hun voordeel. Als Mintje de bal naar het perk mag sturen zij heeft de opslag overgenomen van Nicole en deze buiten het perk beland is de strijd gestreden. Hester en haar maten laten dit buitenkansje niet meer glippen en plaatsen zich voor de finale van deze Keats Off als Anke in het tussenspel er goed bij is en in een trik trak situatie als nog de boven weet te vinden op de 5-3 6-4.

Serena Hovenga – Wybrig Bakker

De tegenstandsters komen uit de andere partij waarin Serena Hovenga samen met Lobke Vlasbloem en Aluca Bouma tegenover Wybrig Bakker, Hiske Zeinstra en Fiera de Vries (vervangster van Melissa Rianne Hiemstra) stonden. Het werd een zeer spannende strijd. Het eerste verkaatste eerst in deze onderlinge strijd is voor partuur Serena als Lobke er in slaagt om de boven te vinden op de 6-4. Serena en haar maten gaan vliegend van start en weten de voorsprong gelijk uit te bouwen als ditmaal Serena het perk van Hiske en Fiera met lege handen achter weet te laten op de 1-0 6-4. De strijd lijkt vervolgens echt op gang te komen als voor het eerst de beslissing dient te vallen op de 6-6. Met een prachtige uithaal weet Aluca hun partuur op een comfortabele voorsprong te zetten als zij de boven weet te vinden. Langzaam maar zeker krijgt Wybrig met haar maten grip op de wedstrijd door onder andere omzettingen aan de opslag waar Fiera de opslag over neemt van Hiske. Als Serena vervolgens overloopt en de punten kwijt raakt op de 3-0 4-6 keert de spanning terug. De afstand tussen de beide parturen wordt kleiner en kleiner als ditmaal Serena het vizier niet op scherp heeft staan en de bal buiten het perk plaatst op de 3-1 4-6. De formatie van Wybrig lijkt op weg naar de aansluiting en het terug doen keren van de balans maar kunnen niet voorkomen dat het verschil weer oploopt als ditmaal het vizier van Wybrig niet goed staat afgesteld en de bal buiten het perk valt op de 3-2 6-2. Serena, Lobke en Aluca lijken vervolgens op weg naar de finale van deze Keats Off als zij als eerste het 5de eerst weten te bemachtigen door goed werk van Aluca als zij de kaats weet te passeren op de 4-2 6-4. De formatie van Wybrig weigert echter de strijd op te geven en blijven knokken voor elke 2 punten aan de telegraaf en zien de achterstand kleiner worden als Fiera goed onder de bal weet te stappen en de boven weet te vinden op de 5-2 4-6. Er lijkt nog niets aan de hand voor Serena en haar maten maar als zij er niet in slagen om de winst veilig te stellen en de bal opgeslagen door Serena op 5-3 4-6 buiten de perklijnen belandt keert de spanning terug in de partij en moeten beide parturen vol aan de bak om de finale van deze Keats off te halen. Als de formatie van Wybrig er dan in slaagt om 4x een zitbal te plaatsen in een eerst waarvan de laatste op 5-4 0-6 valt de beslissing pas in het laatste te verkaatsen eerst. Het is uiteindelijk als nog partuur Serena wat de winst veilig weet te stellen als Lobke op de goede plek staat in het tussenspel en de bal voor de kaats weet te keren op 5-5 6-0 en daarmee gaan zij als nog naar de finale.

Finale

De finale gaat tussen de formatie van Hester Zijlstra, Anke Winkel en Simona Kootstra en Serena Hovenga, Lobke Vlasbloem en Aluca Bouma. Het is Serena die er in slaagt om hun partuur aan de leiding te zetten als zij de bal zo naar het perk weet te sturen op de 2-6 dat Anke deze niet goed weet te verwerken en deze over de kwaad lijn vliegt. Beide parturen geven elkaar aan het begin van deze partij weinig toe en de balans keert ook al snel weer terug in de partij. Als de door Lobke opgeslagen bal buiten het perk beland op de 0-1 6-4. Het blijft even stuivertje wisselen met het binnen halen van eersten want als Serena er met haar opslag in slaagt om te voorkomen dat Simona de kaats weet te passeren op de 1-1 0-6 neemt haar partuur de leiding over. Het verschil loopt vervolgens al snel verder op als Hester met haar maten probeert om de aansluiting te herstellen maar zij haar bal buiten het perk ziet belanden op de 1-2 2-6. Het is het vizier van Simona en Hester aan de opslag wat hun deze finale in de steek laat met 3 buitenslagen komen zij op een 0-6 achterstand. Het is Anke die hun partuur vervolgens weer in de race helpt als zij 2x de boven weet te vinden. Zij kan echter niet voorkomen dat de achterstand verder oploopt als zij de door Serena opgeslagen bal wel goed raakt maar deze aan de verkeerde kant van de kwaad paal langs gaat op de 1-3 4-6 waardoor het 4de eerst in handen komt van Serena, Lobke en Aluca. Ondanks verwoede pogingen om de partij te doen kantelen ziet Hester met haar maten alle pogingen daar toe op niets uit lopen. De touwtjes blijven in handen van Serena, Lobke en Aluca die vervolgens als eerste op het 5de bordje uit komen wanneer de door Hester opgeslagen bal te kort blijkt te zijn en voor het perk beland op de 1-4 4-6. Het 12de ticket en de winst van de Keats Off komt niet meer in gevaar voor Serena en haar maten want zij weet zelf de winst veilig te stellen als zij met haar opslag weet te voorkomen dat Anke de kaats kan passeren op de 1-5 2-6.