Home laatste nieuws Keetpartij maakt vier verenigingen blij met ballen

Keetpartij maakt vier verenigingen blij met ballen

319
0

De kaatsverenigingen in Marrum, Koudum, Wiuwert-Britswert en Blije krijgen 5 kaatsballen van de Keetpartij in Burgwerd. De stichting zegde eerst 3x 5 kaatsballen toe om te verloten, maar omdat er zoveel reacties kwamen, besloten ze er nog 1 setje bij te doen. “Wy wolle graach lytse en groeiende ferienings stypje”, legt Gerrit Jan Duiven van de organisatie van de Keetparty uit.

Verenigingen konden zich bij de organisatie op Facebook melden als ze kans wilden maken over vijf kaatsballen. Volgens Gerrit Jan Duiven was het aantal reacties boven verwachting. ,,In soad moaie ferhalen, mar einliks te min ballen om fuort te jaan. Scheepvaart yn Makkum sil derom noch in set ekstra draaie.”   

De winnaars

Wiuwert-Britswert krijgt de ballen omdat ze de laatste 2,5 jaar 15 tot 20 kinderen erbij hebben gekregen op de trainingen. De kabouters krijgen daar namelijk nu ook een kans om een avond mee te trainen. ,,Wy binne no drok oan it sparjen foar nije ballen en trainingsguod”, legt P. Stuiver van de vereniging uit. 

De ballen zijn volgens Gerrit Jan Duiven voor Marrum omdat ze daar het kaatsen weer oppakken. ,,Ferline jier binne we wer mei in lyts groepke begûn om it keatsen foar bern werom te krijen yn Marrum. Dat slagget aardich mar we brûke it materiaal oant no ta fan de gemeente sa lang as dat mei”. 

In Koudum kaatst iedere maandagavond een klein groepje in competitieverband. ,,Koudum is niet bepaald een kaatsbolwerk, maar wel een plek waar het kaatsen meer leeft dan ik van tevoren gedacht had”, legt Jan Hospes uit die de ballen voor Koudum aangevraagd heeft. Ongeveer 32 man staan daar op maandagavond op het veld. 

Blije heeft de ballen aangevraagd voor de jeugdleden van de vereniging. ,,Blije hie dit jier noch in priis op it NK Pupillen. Sa’n lyts doarp hat wol ballen fertsjinne.” 

Voorwaarde

Voorwaarde is wel dat de aanmelders de ballen aanstaande zondag tijdens de Keetpartij in Burgwerd op komen halen. Wie mee wil kaatsen, kan zich nog tot vrijdagavond 19:00 uur aanmelden.