Home laatste nieuws Puur Passie wint eerste vrij formatie wedstrijd in Baard

Puur Passie wint eerste vrij formatie wedstrijd in Baard

250
0

Op moederdag de 12de mei 2019 vormde het kaatsveld in hart van Baard het toneel waar de dames hoofdklas de strijd aan gingen tijdens hun 1ste vrije formatie van het seizoen. Zij waren te gast bij kaatsvereniging “Baard”. Onder leiding van de heer D. Wierstra betraden in totaal 8 formaties de arena.

Anna-Brecht Bruinsma – Tineke Dijkstra

Er stond een koude wind maar het bleef de hele dag droog. De wolken werden zo nu en dan afgewisseld met het warme zonnetje. Om klokslag 11:00 is het Anna-Brecht Bruinsma als eerste de bal richting het perk slaat. Zij vormt deze cyclus een vrije formatie met Jeska Terpstra en Martzen Deinum. Zij stonden op de 1ste omloop tegenover Tineke Dijkstra, Sandra Hofstra en Louise Krol. Het eerst bordje komt in handen van partuur Anna-Brecht als zij zelf de kaats weet te behouden op de 6-2. De stand wordt al weer snel gelijk getrokken door Louise als zij op de goede plek staat in het tussenspel en de bal voor de kaats weet te keren op de 1-0 0-6. Het blijft aan het begin stuivertje wisselen bij het binnen halen van de bordjes want voor de 2de keer komt Anna-Brecht met Jeska en Martzen op voorsprong als ditmaal Tineke het vizier niet op scherp heeft staan en de bal buiten het perk doet belanden op de 1-1 6-2. Tineke en haar maten lijken maar geen grip op de wedstrijd te kunnen krijgen en zien de achterstand verder oplopen als voor de 2de keer het vizier van Tineke niet goed staat en de bal weer net buiten de perklijnen valt op de 2-1 6-2. De strijd lijkt echter daarna op gang te komen als voor het eerst een bordje op de 6-6 beslist moest worden. Als Anna Brecht er in slaagt om Sandra tot een kwaadslag weet te dwingen weet zij daar mee hun 4de bordje aan de telegraaf te hangen en lijkt er niets aan de hand. De strijd blijkt echter verre van gestreden want het is Sandra die er in slaagt om hun 2de eerst binnen te halen als zij de kaats weet te passeren op de 4-1  2-6. Het belangrijke zevende eerst in een partij wil nog wel eens voor een doorbraak zorgen zorgen en het is Tineke die het zwaar bevochten eerst weet te bemachtigen met een zitbal op de 4-2 6-6. Anna-Brecht, Jeska en Martzen lijken in een keer de controle over de wedstrijd kwijt te zijn en zien de telegraaf in balans komen als Louise de boven weet te vinden op de 4-3 4-6. De partij kantelt vervolgens volledig in het voordeel van partuur Tineke, zij weten als eerste het 5de eerst te bereiken wanneer Louise de kaats weet te passeren op de 4-4 2-6. De strijd is daarmee ook gestreden want Anna Brecht en haar maten weten geen vuist meer te maken en moeten de winst laten aan partuur Tineke als Louise de bal over de boven jaagt op de 4-5 4-6.

Sietske Okkema – Ilse Tuinenga

Sietske Okkema, Anouk Tolsma en Rixt Wijnia vormen deze cyclus een nieuw vrije formatie partuur. Zij moesten op weg naar de 2de lijst een zware hindernis zien te nemen die werd gevormd door Ilse Tuinenga, Sjoukje Huizenga-Visser (vervangster van Sjanet Wijnia zij herstelt nog van een knieoperatie en hoopt er volgend weekend weer bij te zijn) en Manon Scheepstra. Ilse weet haar partuur op voorsprong te zetten als zij de kaats weet te behouden op de 4-6. Via een zeer snel verkaatst is eerst verschijnt er de 0-6 en is het weer Ilse die een bordje weet binnen te halen met opslag als zij het perk van Anouk en Rixt met lege handen laat staan. Sietske en haar maten probeerden het wel degelijk maar slaagden er niet in om de wedstrijd te doen kantelen. Zij kunnen echter niet voorkomen dat de achterstand verder oploopt wanneer Ilse de bal weer zo naar het perk weet te sturen dat Anouk er niet in slaagt om de kaats te passeren op de 0-2 4-6. Het krachtsverschil blijkt te groot te zijn en het is Ilse die het vizier zeer scherp heeft staan en met een prachtige zitbal het 4de eerst aan hun totaal weet toe te voegen op de 0-3 2-6. Wat Sietske, Anouk en Rixt ook proberen zij zien al hun pogingen op niets uit lopen en zien vervolgens het 5de eerst ook aan de zijde van de telegraaf van partuur Ilse verschijnen als zij wederom een prachtige zitbal weet te plaatsen op de 0-4    2-6. De strijd lijkt daarmee te zijn beslist maar nog even gloort er een sprankje hoop voor partuur Sietske als zij het eerste bordje zien verschijnen als in een zwaar bevochten eerst de opgeslagen bal van Ilse over het perk heen vliegt op 0-5 6-6. Het zal echter te laat komen en Ilse, Sjoukje en Manon komen niet in de problemen en weten de 2de omloop te bereiken als Sjoukje de kaats weet te passeren op 1-5 2-6.

Nynke Sybrandy – Jildou Sweering

In de 3de partij van de eerste omloop in Baard stond Nynke Sybrandy samen met Imke van der Leest (opvolgster van de gestopte Wiljo Sybrandy) en Marrit Zeinstra tegenover Jildou Sweering, Marte Altenburg en Jennie Terpstra. Het openingseerst komt in handen van partuur Jildou als de opgeslagen bal van Nynke buiten het perk belandt op de 2-6. De balans keert echter snel terug in deze partij als vervolgens de bal van Jildou niet de goede richting mee kreeg en buiten de perklijnen belandtop de 0-1 6-2. Het blijft om en om gaan met het binnen halen van eersten want als Nynke voor de 2de keer er niet in slaagt om de bal binnen de perklijnen te sturen op de 1-1 2-6 neemt partuur Jildou de leiding. Wat Nynke, Imke en Marrit ook proberen zij lijken deze dag maar geen grip te kunnen krijgen op de wedstrijd en zien het verschil groter en groter worden. Het 3de eerst aan de telegraaf komt als eerste aan de zijde van partuur Jildou te hangen als de bal van Nynke weer niet de goede richting mee krijgt op de 1-2 4-6 buiten belandt. De strijd lijkt vervolgens op te bloeien als via een zeer snel verkaatst eerst Imke voor de aansluiting weet te zorgen als zij de bal voor de kaats weet te keren op de 1-3 6-0. Zij slagen er echter niet in om langszij te komen en zien Jildou haar partuur op het goede spoor richting winst te zetten als zij in een zeer zwaar bevochten eerst een zitbal weet te plaatsen op het perk van Imke en Marrit. De strijd is echter wel los gebarsten want beide parturen geven elkaar geen duimbreedte ruimte en moeten voor de 2de keer op rij het eerst beslissen op de 6-6. Met een passeerslag van de kaats weet Jennie hun partuur als eerste aan het 5de bordje te helpen. Nynke, Imke en Marrit slagen er niet meer in om terug te keren in de wedstrijd waardoor de eerste verrassing van de dag een feit is en Jildou, Marte en Jennie het karwei weten te klaren op de 2-5 4-6 als Jennie op de goede plek staat en de bal voor de kaats weet te keren.

Anne Monfils – Elly Hofman

Anne Monfils, Margriet Bakker en Harmke Siegersma betraden als laatste de arena om hun eerste partij van de dag te gaan verkaatsen waarin zij tegenover Elly Hofman, Klasine Huistra en Annelien Broersma stonden. Het begin beloofde een mooie strijd want gelijk het eerste verkaatste bordje dient op de 6-6 te worden beslist. Als Annelien er in slaagt om de kaats te passeren nemen zij de leiding. Lang kunnen zij er niet van genieten want Harmke weet de stand al weer snel in balans te brengen als zij de bal tot voor de kaats weet te retourneren op de 0-1 6-4. Voor de 2de keer deze partij weet Elly met haar maten het initiatief te nemen door als eerste het 2de bordje binnen te halen door een passeerslag van de kaats van Annelien op de 1-1 4-6. Anne lijkt met haar maten even geen grip te krijgen op de wedstrijd en zien het verschil oplopen naar de 1-3. De strijd is echter verre van gestreden want via een snel verkaatst eerst keert de spanning terug in deze partij en loopt het verschil terug tot de 2-3. De partij lijkt vervolgens volledig te kantelen in het voordeel van partuur Anne als het perk van Margriet en Harmke de kaats weet te passeren op 2-3 6-2. Vanaf dat moment ontstaat er een prachtige strijd waarin beide parturen elkaar geen duimbreedte ruimte geven en de bordjes om en om worden binnen gehaald. Het is Anne zelf die het belangrijke zevende eerst weet te bemachtigen op de 3-3 6-2 als zij de bal voor de kaats weet te keren. Elly weigert met haar maten de handdoek te werpen en blijven knokken voor elke 2 punten aan de telegraaf. Het resulteert in een 4de bordje als het perk van Klasine en Annelien de kaats weet te passeren op 4-3 2-6. Het lijkt er vervolgens op dat wie als eerste het 5de bordje weet te bereiken de wedstrijd wel eens naar zich toe zou gaan trekken. Als Anne op de goede plek staat in het tussenspel en de bal voor de kaats weet te keren op de 5-4 6-2 gaan zij als laatste naar de 2de lijst in Baard.

Tineke Dijkstra – Ilse Tuinenga

De strijd om de eerste finaletickets tijdens deze eerste vrije formatie van het seizoen bij kaatsvereniging Baard kon los gaan barsten en bracht gelijk een spektakel stuk. De formatie van Tineke Dijkstra, Sandra  Hofstra en Louise Krol moest het gaan opnemen tegen Ilse Tuinenga, Sjoukje Huizenga-Visser en Manon Scheepstra. Het werd een prachtige strijd tussen de beide parturen. In een zwaar bevochten eerst is het Manon die de bal tot in het perk weet te retourneren op de 6-6. Tineke weet gelijk met haar maten de achtervolging in te zetten en langszij te komen als Sandra de boven weet te vinden op de 0-1 6-0. Het 2de eerst aan de telegraaf komt als eerste aan de zijde van partuur Tineke en zij nemen daarmee de leiding over met 2-1. Ilse lijkt met Sjoukje en Manon maar geen passend antwoord te kunnen vinden op dat moment en zien in een zwaar bevochten eerst Sandra aan het langste eind trekken als zij de kaats weet te passeren en daarmee de voorsprong weet uit te bouwen naar de 3-1. De strijd is er echter niet minder om want voor de 2de keer op rij is daar de 6-6 aan de telegraaf als Sandra vervolgens de boven weet te vinden lijkt de formatie van Tineke op weg naar de 2de verrassing van de dag. Als in een zeer zwaar bevochten eerst voor de 3de keer op rij de beslissing moet vallen op de 6-6 en Tineke het perk van Sjoukje en Manon met lege handen laat staan en hun 5de eerst weet te bemachtigen lijken zij met een been in de finale te staan. De strijd lijkt vervolgens nog even op te laaien als Ilse hun 2de bordje aan de telegraaf weet te hangen als zij de kaats weet te behouden op de 5-1 2-6. Ilse, Sjoukje en Manon moeten vervolgens alles uit de kast halen om verder te komen deze dag want het eerste wedstrijdpunt is daarvoor partuur Tineke de 5-2 6-6. Met een prachtige zitbal op het achterperk bij Louise weet Ilse hun partuur in de wedstrijd te houden. Er lijkt nog niets aan de hand te zijn maar als het verschil vervolgens terug loopt naar de 5-4 is de strijd weer geheel open. Als Sjoukje de bal voorbij de kaats weet te sturen op de 5-4 2-6 keert de balans terug en moet het laatste eerst de beslissing gaan brengen. In een laatste zeer snel verkaatst eerst weet Ilse hun partuur naar de finale te loodsen als zij een prachtige zitbal plaatst op de 5-5 0-6 en daarmee de winst en het eerst finale ticket veilig stelt.

De vraag resteert vervolgens wie gaan de tegenstandsters worden in de finale van partuur Ilse wordt het Jildou Sweering met Marte Altenburg en Jennie Terpstra of toch Anne Monfils, Margriet Bakker en Harmke Siegersma. De onderlinge strijd moet het gaan uitwijzen. Beide parturen geven elkaar aan het begin van de partij weinig toe en het is Harmke die als eerste een bordje weet te bemachtigen als zij de kaats weet te passeren op de 4-6. De telegraaf keert vervolgens al snel weer in balans wanneer de opgeslagen bal van Anne buiten het perk belandt op de 0-1 6-2. Anne, Margriet en Harmke weten vervolgens het heft in handen te  nemen en op voorsprong te komen door goed werk van Margriet als zij op de goede plek staat en de  bal voor de kaats weet te keren op  1-1 4-6. Het verschil loopt zelfs daar op naar de 1-3 als wederom Margriet het eerst weet binnen te halen door de bal voor de kaats te keren op de 1-2 2-6. Jildou probeert samen met haar maten het tij te doen keren maar zien het verschil verder oplopen door goed opslag werk van Anne als zij het perk van Marte en Jennie met lege handen laat staan op de 1-3 2-6. Eindelijk lijkt de strijd als nog op gang te komen als het volgende eerst op de 6-6 beslist moet worden. Als Marte goed onder de bal weet te stappen en de boven weet te vinden loopt het verschil terug tot 2-4. Jildou, Marte en Jennie proberen het tij in hun voordeel te doen kantelen maar zien het 5de eerst naar partuur Anne gaan als de opgeslagen bal van Jildou buiten het perk belandt op de 2-4 4-6. De strijd is dan gestreden en als Anne zelf de kaats weet te behouden met haar opslag op de 2-5 2-6 gaan zij als 2de naar de finale.

Derde prijs of niets

Voor dat de finalisten de arena in Baard betraden was er eerst nog de strijd om de 3de prijs of niets en hier in stond Tineke Dijkstra samen met Sandra Hofstra en Louise Krol tegenover Jennie Terpstra, Marte Altenburg en Marrit Zeinstra, zij nam de plek in van Jildou Sweering die zich geblesseerd terug trok. Als Marte op de goede plek staat en de bal tot in het perk weet te retourneren op de 4-6 nemen zij de leiding. De strijd barst gelijk los want Tineke en haar maten weten de stand weer gelijk te trekken door het 2de eerst op de 6-6 naar zich toe te trekken. De partij lijkt vervolgens in het voordeel van partuur Tineke uit te vallen als zij de leiding nemen door een passeerslag van de kaats op de 1-1 6-6. Beide parturen halen nog een keer alles uit de kast en voor de 3de keer op rij valt er een beslissing op de 6-6. Het is Louise die de voorsprong weet uit te bouwen naar als zij de kaats weet te passeren op de 2-1 6-6. De spanning keert terug in de partij wanneer Marrit goed onder de bal stapt en de deze over de boven laat vliegen op 3-1 4-6. Jennie, Marte en Marrit proberen gelijk aan te sluiten maar zien hun poging daar toe stranden als de opgeslagen bal van Jennie buiten het perk belandt op de 3-2 6-4. Tineke lijkt met haar maten de touwtjes in handen te hebben maar zien het belangrijke 7de eerst richting partuur Jennie gaan als zij het perk met lege handen achter weet te laten door een zitbal te plaatsen op de 4-2 2-6. Beide parturen halen vanaf dat moment alles uit de kast om 3e prijs te kunnen bemachtigen. Als in een zeer zwaar bevochten eerst de opgeslagen bal van Tineke net te kort komt en voor het perk belandt op de 4-3 6-6 is de balans terug in de partij. Het vijfde eerst aan de telegraaf komt aan de zijde van de formatie van Jennie te hangen wanneer Marrit goed in de bal stapt en deze weer over de boven vliegt op de 4-4 4-6. Tineke, Sandra en Louise hebben vervolgens geen passend antwoord en zien Jennie zelf de winst veilig stellen als zij de bal voor de kaats weet te keren op de 4-4 4-6.

Finale

In de finale van deze 1ste vrije formatie van het seizoen bij kaatsvereniging Baard begon Ilse Tuinenga samen met Sjoukje Huizenga-Visser en Manon Scheepstra aan de opslag tegen Anne Monfils, Margriet Bakker en Harmke Siegersma. Beide parturen gaan goed van start en blijven gelijk opgaan tot aan de 6-6 als Manon de kaats weet te passeren nemen zij de leiding in handen. De bliksemstart is er voor Ilse en haar maten die gelijk een gaatje weten te slaan als ditmaal Ilse een bordje weet te bemachtigen met een prachtige zitbal op de 1-0 6-2. Anne, Margriet en Harmke lijken geen grip te kunnen krijgen op de wedstrijd en zien het verschil snel verder oplopen als Ilse in het 3de eerst met 2 zitballen op rij begint en daarmee de basis legt om ook het 3de eerst binnen te halen, uiteindelijk is de bovenslag van Manon voldoende om de 2-0 6-0 voorsprong verder uit te bouwen. Anne, Margriet en Harmke halen alles uit de kast om het tij te kunnen keren maar zien ook het 4de verkaatste eerst op rij gaan naar partuur Ilse als zij weer een prachtige zitbal weet af te leveren op de 3-0 6-4. De strijd lijkt vervolgens nog een sprankje hoop te bieden voor Anne en haar maten als de opgeslagen bal van Ilse over het perk heenvliegt en het eerst op 4-0  4-6 aan hun zijde van de telegraaf komt te hangen. Als in een zwaar bevochten eerst een 6-6 beslist aan de telegraaf en de opslagen bal van Anne buiten de perklijnen belandt lijkt de strijd beslist maar wederom lukt het Anne, Margriet en Harmke om nog een bordje te bemachtigen als ditmaal de opgeslagen bal voor het perk belandt op de 5-1 4-6. Het zal echter te laat komen want de eerste vrije formatie kransen van het seizoen komen om de hals te hangen van Ilse, Sjoukje en Manon als Sjoukje de boven weet te vinden op de 5-2 6-2 en daarmee de winst en de kransen veiligstelt.

Uitslag Baard:

1e prijs:

Ilse Tuinenga                                       Franeker

Sjoukje Huizenga-Visser                                   Damwoude

Manon Scheepstra                              Leeuwarden

2e prijs:

Anne Monfils                                       Groningen

Margriet Bakker                                   Easterlittens

Harmke Siegersma                               Berlikum

3e prijs:

Jennie Terpstra                                   Mantgum

Marte Altenburg                                  Grou

Marrit Zeinstra                                    Groningen   

Verslag en foto’s Henk Hempenius