Home laatste nieuws Jarig KV Melle Veenstra viert een feestje

Jarig KV Melle Veenstra viert een feestje

254
0
Afgelopen zaterdag vierde de kaatsvereniging Melle Veenstra in Hilversum zijn 100 jarige bestaan (1919 -2019).
 
In de ochtend was er een receptie met alle oud-leden, ereleden, donateurs, kaatsers vanuit heel Nederland.
Vlak voor de receptie werd buiten het Fries Volkslied gespeeld door een boerenkapel uit Hilversum. De voorzitter Cees Punter heette iedereen welkom en legde uit hoe de kaatsvereniging was opgericht door een onderwijzer en een politieman en dat er 100 jaar na dato nog steeds een politieman en onderwijzer.
 
 
in het bestuur zitting hebben. Vervolgens geeft hij het woord aan de voorzitter van de Koninklijke Nederlandse Kaatsbond Wigle Sinnema. Deze verraste zowel Hendrik Visbeek als de voorzitter Cees Punter die beiden werden gedecoreerd met het bondsinsigne.
 
Tevens kreeg de jarige vereniging een vlag aangeboden die hoort bij 100 jarige verenigingen. Daarna kreeg de wethouder Sport van de gemeente Hilversum het woord en hij vond het bijzonder en mooi dat kaatsen ook in Hilversum zo lang aanwezig. De wethouder opende later het kaatstoernooi door de eerste kaatsbal te slaan. 
 
De dag werd afgesloten met een Chinees buffet en rond 19.00 uur togen alle kaatsers en belangstellende weer huiswaarts. Het bestuur kijkt terug op een geslaagde jubileum receptie en kaatswedstrijd met maar liefst 42 deelnemers uit heel Nederland.
 
De prijswinnaars waren:
 
A- klasse 
 
1e prijs: Franke Ferwerda – Maarssen, Peter Veltman – Nieuwerkerk aan de IJssel en Nolke Bergstra – Grou
2e prijs: Marcus Frietema – Limmem, Kees Adema – Amsterdam en Bert Plat – Groningen
 
B- Klasse
 
1e prijs: Roel Westerhof – Alkmaar, Frans de Jong – Tilburg en Fokje Siderius – Sint Nicolaasga
2e prijs: Chris Wierstra – Hilversum, Jentje Deelstra – Den Haag en Jelmer Osinga – Menaam
3e prijs: Harmen Tjalling Holwerda – St. Job in ‘t Goor, Hidde Boersma – Loenen aan de Vecht en Ferre Wijnstra – Amsterdam
 
C- klasse
 
1e prijs: Stephan Hoekstra – Gorredijk, Jan Veenstra – Apeldoorn en Kees Sikkema – Dronten
2e prijs: Lolke Bierma – Castricum, Sieger Siderius – Dronten en Berend Smit – Uithoorn