Home laatste nieuws Puur passie dames winnen in Easterein

Puur passie dames winnen in Easterein

236
0

De prachtige groene grasmat op sportpark “De Skoalleseize” te Easterein vormde op zondag 6 mei 2018 het decor waar zowel de dames hoofdklas en eerste klas in actie kwamen voor hun eerste vrije formatie van het seizoen. Zij waren deze dag te gast bij kaatsvereniging “Easterein”.

Onder prachtige weersomstandigheden met een zonnetje hoog aan de lucht en een lekker temperatuurtje betraden in totaal 21 formaties de arena verdeeld over de twee categorieën. Bij de hoofdklas die onder leiding stond van D. Wierstra betraden in totaal 8 partuur de groene mat. De dames eerste klas stond onder leiding van 2 clubscheidsrechters en hier kruisten 13 partuur met elkaar de degens om de fel begeerde kransen.  De eerste ballen werden om klokslag 11:00 door de opslagsters richting de perken gestuurd.

Anne Monfils – Anna Brecht Bruinsma

Anne Monfils (vervangster van Wiepkje Hiemstra), Imke van der Leest (vervangster van Marije Hiemstra) en Nynke Sinnema beten het spits af. Zij stonden tijdens deze eerste vrije formatie van het seizoen tegenover Anna Brecht Bruinsma, Anouk Tolsma en Kim Dijkstra.

Beide formaties gaan goed van start en geven elkaar niets toe aan het begin en ze verdelen de eerste verkaatste bordjes gelijkmatig tot aan de 1-1. Vanaf dat moment slaagt Anna Brecht er met haar maten in om de touwtjes in handen te nemen. Zij weten als eerste het 2de bordje binnen te slepen en zelfs een gaatje te slaan naar de 1-3. Anne, Imke en Nynke proberen de aansluiting te herstellen en weten hun 2de eerst uit het vuur te slepen. Het beloofde nog een mooie strijd te gaan worden maar het evenwicht keert echter niet terug in de partij. Anna Brecht, Anouk en Kim hebben de controle over de wedstrijd   stevig in handen en weten de voorsprong uit te bouwen via de 2-4 naar zelfs de 2-5. Kansen zijn er nog wel voor Anne en haar maten maar het is Kim die de deur naar de 2de omloop in het slot weet te gooien als zij de bal over de boven doet vliegen op de 2-5 6-6 en daarmee de winst veilig weet te stellen.

Nynke Sybrandy – Ilse Tuinenga

De volgende confrontatie op de eerste omloop was een klapper van jewelste op papier twee van de sterkste vrije formaties van dit seizoen stonden tegenover elkaar aan de opslag Nynke Sybrandy met Wiljo Sybrandy en Marrit Zeinstra en die van Ilse Tuinenga, Sjanet Wijnia en Manon Scheepstra. De vliegende start is er voor partuur Ilse want zij laten er geen gras overgroeien en weten elke keer op het juiste moment toe te slaan. Zij weten na het eerste bordje aan de telegraaf de voorsprong eerst voor eerst uit te bouwen via  de 0-2 naar de 0-3. Wat Nynke ook met haar maten probeert niets lijkt de partij te doen kantelen in hun voordeel waardoor de achterstand eerst voor eerst verder oploopt via de 0-3 naar zelfs een 0-5 voorsprong. Ondanks dat er 3 eersten op de 6-6 moesten worden beslist gingen deze een kant op. De strijd blijkt echter niet gestreden want eindelijk is daar als nog een bordje voor Nynke, Wiljo en Marrit. De spanning loopt vervolgens verder op als het verschil slinkt naar de 2-5. De inhaal race zal echter te laat komen want als de opgeslagen bal van Nynke de prop achter het perk raakt is een kwaad opslag het resultaat waardoor de laatste 2 punten van de partij op 2-5 2-6 naar partuur Ilse gaan.

Tineke Dijkstra – Elly Hofman

Tineke Dijkstra vormt dit seizoen een vrije formatie met Sandra Hofstra en Louise Krol. Zij begonnen hun vrije formatie seizoen tegen Elly Hofman, Marte Altenburg en Martzen Deinum. Het begin van de partij is duidelijk voor partuur Tineke zij weten gelijk het openingseerst naar zich toe te trekken en dit vervolgens langzaam uit te bouwen via de 2-0 naar zelfs 3-0. Langzaam maar zeker komt de strijd als nog op gang wanneer Elly met Marte en Martzen meer grip op de partij krijgen. Zij slagen er vervolgens in om de aansluiting te herstellen via de 3-1 weten zij de achterstand te verkleinen tot de 3-2. De strijd lijkt daarmee weer geheel open te liggen maar niets bleek minder waar. Tineke, Sandra en Louise pakken daarna de draad weer op en weten te voorkomen dat de balans terug keert in de partij door als eerste het vierde bordje binnen te halen. Nadat de volgende verkaatste eersten om en om worden verdeeld komt er een 5-3 aan de telegraaf te hangen. Elly weigert met Marte en Martzen de handdoek te werpen en blijven knokken voor elke 2 punten en dat resulteert zelfs nog tot een 4de eerst voor dat de formatie van Tineke de winst veilig weet te stellen op de 5-4 6-0.

Nelie Steenstra – Marije van der Meer

De spannendste strijd van deze eerste omloop bij kaatsvereniging Easterein ging tussen Nelie Steenstra, Margriet Bakker en Harmke Siegersma en het partuur van Marije van der Meer, Klasina Huistra en Annelien Broersma. Beide formaties begonnen goed aan de wedstrijd en gaven elkaar geen duimbreedte ruimte aan het begin van de partij. Nadat de eerste 2 verkaatste eersten gelijkmatig werden verdeeld wist Nelie samen met Margriet en Harmke de partij naar zich toe te trekken. Zij slagen er in om eerst voor eerst weg te lopen en gaatje te slaan naar de 3-1. Het blijft een mooie strijd vanaf dat moment om en om blijven de eersten aan de telegraaf verschijnen waarbij het verschil van 2 eersten gehandhaafd bleef. Zo verschijnt er de 4-2 en zelfs de 5-3. De tweede omloop lijkt binnen handbereik voor de formatie van Nelie. Ze slagen er echter niet in om de deur naar de 2de lijst in Easterein in het slot te gooien. Marije, Klasina en Annelien weigeren de strijd op te geven en blijven knokken voor de punten. Langzaam maar zeker krijgen zij meer en meer grip op de wedstrijd en weten zij de achterstand weg te werken en langszij te komen op de 5-5. Wie er naar de 2de omloop zal gaan wordt beslist in het laatste te verkaatsen eerst. Beide geven elkaar daarin geen duimbreedte ruimte waardoor er een 5-5 6-6 verschijnt als Annelien op de goede plek staat en de bal voor de kaats weet te keren gaan zij  als nog naar de 2de omloop.

Anna-Brecht Bruinsma – Ilse Tuinenga

De overgebleven 4 formaties gingen voor het eerst dit seizoen de strijd aan om de eerste finale tickets tijdens een vrije formatie wedstrijd. Als eerste betrad Anna Brecht Bruinsma samen met Anouk Tolsma en Kim Dijkstra de arena en zij moesten gelijk vol aan de bak want de tegenstand werd gevormd door Ilse Tuinenga, Sjanet Wijnia en Manon Scheepstra. Het eerste verkaatste eerst verscheen aan de zijde van partuur Ilse. Zij namen gelijk de touwtjes in handen en ondanks dat Anna Brecht en haar maten alles uit de kast haalden en er enkele eersten op de 6-6 beslist dienden te worden liep het verschil snel op via de 0-2 naar de 0-3 en zelfs de 0-4. De strijd lijkt te zijn gestreden als ook het 5de verkaatste eerst op rij in handen komt van Ilse, Sjanet en Manon. Anna Brecht blijft samen met Anouk en Kim alles uit de kast halen om het tij te doen keren. Zij lijken vervolgens daarmee kleine successen te boeken als zij eerst voor eerst van de achterstand weten te knabbelen en zich terug weten te knokken via de 1-5 naar de 2-5. Het zal echter niet genoeg blijken te zijn deze dag want het eerste finale ticket komt in handen van Ilse, Sjanet en Manon als zij de winst als nog veilig weten te stellen op de 2-5 2-6.

Tineke Dijkstra – Marije van der Meer

De vraag resteert vervolgens wie gaat er beslag leggen op het 2de finale ticket wordt het Tineke Dijkstra met Sandra Hofstra en Louise Krol of toch Marije van der Meer die samen met Klasina en Annelien op de eerste omloop al als uit de kast moesten halen om via de 5-5 6-6 als nog  de 2de omloop te bereiken. Het is Tineke die er met Sandra en Louise geen gras over laat groeien aan het begin van de partij. Het eerst verkaatste eerst verschijnt dan ook aan hun zijde van de telegraaf. Marije, Klasina en Annelien proberen gelijk weer aan te sluiten maar zien de achterstand oplopen via de 2-0  en de 3-0. De strijd lijkt even te kunnen opbloeien als er vervolgens 6-6 aan de telegraaf verschijnt maar ook dit eerst wordt verzilverd door de formatie van Tineke. Zij komen daarmee al op een 4-0 voorsprong. Nadat de volgende 2 bordjes om en om worden binnen gehaald hangt er eindelijk ook een eerst aan de zijde van de telegraaf van partuur Marije. Het zal echter niet meer mogen baten want het is Tineke zelf die haar partuur naar de finale weet te loodsen als zij de bal tot in het perk weet te retourneren op de 5-1 6-2.

Anna Brecht Bruinsma – Marije van der Meer

Voordat de finalisten de arena betraden was er eerst nog de strijd om de 3de prijs of niets. Hierin kwam Anna Brecht Bruinsma samen met Anouk Tolsma en Kim Dijkstra in actie tegen Marije van der Meer, Klasina Huistra en Annelien Broersma. Het beloofde een mooie strijd te gaan worden want gelijk verscheen er een 6-6 aan de telegraaf. Het is Annelien die met haar opslag het bordje weet te verzilveren als zij een zitbal weet te plaatsen en daarmee nemen zij de leiding. De formatie van Anna Brecht probeert gelijk aan te sluiten maar zien de opgeslagen bal van Anna Brecht op de 0-1 2-6 buiten het perk belanden waardoor het verschil op loopt naar de 0-2. Marije, Klasina en Annelien lijken gelijk de touwtjes in handen te hebben. Het is Marije die vervolgens weer een eerst aan hun totaal weet toe te voegen als zij de boven weet te vinden op de 0-2 2-6. Strijd zit er wel degelijk in deze partij want voor de 2de keer is daar de 6-6 maar door goed werk van Marije in het tussen spel op de 0-3 6-6 zij keert de bal voor de kaats en daardoor bouwt zij de voorsprong uit naar 0-4. Er lijkt dus niets aan de hand te zijn maar Anna Brecht weigert met Anouk en Kim de handdoek te werpen en weten eindelijk een eerst te bemachtigen op de 0-4 6-2. De strijd lijkt daardoor nog feller te worden wat leid tot de 3de 6-6 van deze strijd om de 3de prijs of niets. Door goed opslag werk van Anna Brecht zij weet Marije tot een kwaadslag te dwingen waardoor het verschil terug loopt tot aan de 2-4. De formatie van Marije van der Meer probeert een door braak te forceren maar als Anna Brecht de bal voor de kaats weet te keren op de 2-4 6-4 ligt de partij weer geheel open. Het partuur van Anna Brecht kan echter niet voorkomen dat Klasina hun 5de eerst weet te verzilveren als zij de bal tot in het perk weet te retourneren op de 3-4 2-6. In het laatste verkaatste eerst wordt door beide nog een keer alles uit de kast gehaald waardoor voor de 4de keer een 6-6 verschijnt. De derde prijs wordt door Marije veilig gesteld als zij op de 3-5 6-6 de kaats weet te passeren.

Finale

In de laatste partij van deze van deze zon overgoten dag de 6de  mei 2018 op sportpark “De Skoalleseize” de finale betreed Ilse Tuinenga samen met Sjanet Wijnia en Manon Scheepstra als eerste de arena om het op te gaan nemen tegen het partuur bestaande uit Tineke Dijkstra, Sandra Hofstra en Louise Krol. Het begin van deze finale van de eerste vrije formatie wedstrijd van het seizoen is voor Ilse en haar maten. Sjanet verricht goed werk voor hun partuur vanuit het voorperk weet zij de kaats weet te passeren op 6-4. Het partuur van Tineke knokt voor wat ze waard zijn en doen volop mee in de eersten maar moeten toezien dat Manon de voorsprong uit bouwt als zij de bal over de boven laat vliegen op de 1-0 6-4. Als in een snel verkaatst eerst Ilse de bal zo naar het perk weet te brengen dat Sandra deze niet goed verwerkt en over kwaad lijn vliegt op de 2-0 6-0 loopt het verschil op naar de 3 eersten. De strijd lijkt vervolgens als nog los te barsten wanneer Tineke, Sandra en Louise hun eerste bordje zien verschijnen  als Ilse het vizier niet op scherp heeft staan en de bal op 3-0 2-6 buiten de perklijnen doet belanden. Wat Tineke, Sandra en Louise ook uit de hoge hoed proberen te toveren de controle over de partij is in handen van Ilse en haar maten die vervolgens de draad weer op weten te pakken en als eerste het 4de  bordje weten te bereiken. Het is Ilse die het bordje verzilverd als zij met haar opslag de kaats te behouden op 3-1 6-4. In het daarop volgende verkaatste eerst is er wederom een 6-6 maar als de opgeslagen bal van Tineke te kort blijkt te zijn en deze voor het perk beland loopt het verschil op naar de 5-1. De strijd is dan gestreden ondanks dat de formatie van Tineke nog een keer alles uit de kast haalt is het Ilse die de kransen en eerste prijs weet veilig te stellen wanneer zij met haar opslag op de 5-1 6-4 de kaats weet te behouden. Zij wint met haar maten Sjanet en Manon de eerste vrije formatie van het seizoen in  Easterein

Uitslag van Easterein:

1e prijs:

Ilse Tuinenga                          Berlikum

Sjanet Wijnia                          Wommels

Manon Scheepstra                 Huizum

2e prijs:

Tineke Dijkstra                       Wjelsrijp

Sandra Hofstra                       Wjelsrijp

Louise Krol                             Ee

3e prijs:

Marije van der Meer              Huizum

Klasine Huistra                      Reduzum

Annelien Broersma                Leeuwarden

 

Verslag en foto’s:  Henk Hempenius

Vorig artikelManon Scheepstra eerste koningin van het seizoen
Volgend artikelVrijkaarten winnen voor kaatsen in Tzummarum