27 november 2022

PC 2022 | De Loting

Zestien parturen strijden woensdag van 9:30 uur op it Sjûkelân voor de hoogste kaatseer. Loting wees uit hoe de eerste lijst er uitziet. En die eerste lijst vind je uiteraard hier!

    Subscribe To Our Newsletter