Home laatste nieuws PC 2021: De Loting

PC 2021: De Loting

303
0

Op it Sjûkelân in Franeker vond de loting voor de 168e PC plaats. Die wordt verkaatst op woensdag 4 augustus. Er staan (uiteraard) zestien parturen op de lijst.

1.


Johannes van der Veen
Kevin Jordi Hiemstra
Tsjerk Elsinga
  2.


Lieuwe van der Werff
Sip Jaap Bos
Riemer Hoekstra
         
3. 


Marten Bergsma
Dylan Drent
Hendrik Kootstra
  4. 


André van Dellen
Jouke Bosje
Willem Heeringa
         
5. 


Tjisse Steenstra
Renze Hiemstra
Hans Wassenaar
  6. 


Bauke Triemstra
Pieter Jan Plat
Sjoerd de Jong
         
7. 


Peter van Zuiden
Allard Hoekstra
Laas Pieter van Straten
  8. 


Haye Jan Nicolay
Jelte Visser
Evert Pieter Tolsma
         
9. 


Steven Koster
Jorn Lars van Beem
Thomas Dijkstra
  10. 


Paul Dijkstra
René de Haan
Gerben de Boer
         
11. 


Jelle Attema
Gabe van Popta
Pieter Jan Leijenaar
  12. 


Auke Boomsma
Hyltje Bosma
Patrick Scheepstra
         
13. 


Gert-Anne van der Bos
Taeke Triemstra
Erwin Zijlstra
  14. 


Youri de Groot
Hendrik Jan van der Velde
Jelte-Pieter Dijkstra
         
15. 


Remmelt Bouma
Bauke Dijkstra
Thomas van Zuiden
  16. 


Enno Kingma
Kees van der Schoot
Menno van Zwieten