7 februari 2023

Het is een traditie… Aan de vooravond van de PC wordt geloot voor de belangrijkste kaatswedstrijd voor meisjes: de Ald Meierspartij in Hitzum. Een andere traditie is dat je die loting hier kunt vinden. De wedstrijd begint zaterdag om 10 uur.

1. Dronryp   2. Jirnsum
         
3. Huizum   4. Winsum
         
5. Reahûs   6. Tzum
         
7. Goënga   8. Reduzum
         
9. Folsgare   10. Exmorra
         
11. Stiens   12. Sint Anne
         
13. Bolsward   14. Makkum
         
15. Lollum      

Subscribe To Our Newsletter