Home laatste nieuws Deze 16 parturen staan woensdag op de PC

Deze 16 parturen staan woensdag op de PC

266
0

De rekenmeesters hebben hun werk gedaan. Een complex werkje in de wondere wereld die kaatsranking heet. Dit zijn de zestien parturen, die woensdag deelnemen aan de PC.

1. Gert-Anne van der Bos | Taeke Triemstra | Erwin Zijlstra  
2. Marten Bergsma | Dylan Drent | Hendrik Kootstra  
3. Tjisse Steenstra | Renze Hiemstra | Hans Wassenaar  
4. Enno Kingma | Kees van der Schoot | Menno van Zwieten  
5. Jelle Attema | Gabe van Popta | Pieter Jan Leijenaar  
6. André van Dellen | Jouke Bosje | Willem Heeringa  
7. Haye Jan Nicolay | Jelte Visser | Evert Pieter Tolsma  
8. Paul Dijkstra | René de Haan | Gerben de Boer  
9. Remmelt Bouma | Bauke Dijkstra | Thomas van Zuiden  
10. Youri de Groot | Hendrik Jan van der Velde | Jelte-Pieter Dijkstra  
11. Lieuwe van der Werff | Sip Jaap Bos | Riemer Hoekstra  
12. Johannes van der Veen | Kevin Jordi Hiemstra | Tsjerk Elsinga  
13. Peter van Zuiden | Allard Hoekstra | Laas Pieter van Straten  
14. Auke Boomsma | Hyltje Bosma | Patrick Scheepstra  
15. Bauke Triemstra | Pieter Jan Plat | Sjoerd de Jong  
16. Steven Koster | Jorn Lars van Beem | Thomas Dijkstra  
   
17. Johan Diertens | Jacob Klaas Haitsma | Hillebrand Visser  
18. Gerrit Jan Duiven | Sjoerd Teake Kooistra | Sybren Poelsma