Home laatste nieuws PC 2018: Welke parturen staan op de Keats Off?

PC 2018: Welke parturen staan op de Keats Off?

187
0
kaatsbal, winnaars

Op basis van de ranking is van vijftien parturen nu bekend, dat zij dit jaar in Franeker de PC kaatsen. Vier parturen strijden donderdag om het laatste deelnamebewijs.

PC 2018
1. Gert-Anne van der Bos | Taeke Triemstra | Tjisse Steenstra
2. Bauke Triemstra | Dylan Drent | Hendrik Kootstra
3. Menno van Zwieten | Hylke Bruinsma | Erwin Zijlstra
4. Enno Kingma | Renze Hiemstra | Hans Wassenaar
5. Remmelt Bouma | Jelte Visser | Willem Heeringa
6. Peter van Zuiden | Allard Hoekstra | Thomas van Zuiden
7. Jelte-Pieter Dijkstra | Bauke Dijkstra | Evert Pieter Tolsma
8. Jelle Attema | Kees van der Schoot | Sjoerd de Jong
9. Marten Bergsma | Pieter Jan Plat | Jan Schurer
10. Auke Boomsma | Marten Feenstra | Laas Pieter van Straten
11. Elgar Boersma | Hyltje Bosma | Hendrik Bouwhuis
12. Patrick van Dellen | Hendrik Jan van der Velde | Aloys Freitag
13. Durk Ennema | Jacob Klaas Haitsma | Patrick Scheepstra
14. Arnold Zijlstra | Pier Piersma | Haye Jan Nicolay
15. Paul Dijkstra | Gabe Jan van Popta | Stefan van der Meer
Keats Off
16. André van Dellen | Gerrit Jan Duiven | Lennart Adema
17. Wierd Baarda | Pieter van der Schoot | Tsjerk Elsinga
18. Johan Diertens | Erik Haitsma | Steven de Bruin
19. Bouke Willem Tuinman | René de Haan | Wybren Postma
20. Willem Jan Postma | Albert Feenstra | Gerben de Boer
21. Julian Faber | Hendry Steigenga | Leon Bekema
22. Johannes van der Veen | Wiebe Wessel Bos | Sip Jaap Bos
23. Habtamu de Hoop | Jouke Vlasbloem | Klaas Pier Folkertsma
24. Rienk Veltman | Jouke Bosje | Rick Poortstra
25. Lieuwe van der Werff | Sjoerd Smits | Riemer Hoekstra