Home laatste nieuws 55+ PC Balk – de Alde Feinten in actie.

55+ PC Balk – de Alde Feinten in actie.

303
0

De jonge feinten kaatsten in Easterein, maar in Balk werd bij k.v. Cannegieter voor de twintigste keer de PC voor 55-plussers gehouden. Maar liefst 84 ‘Alde feinten’ streden fanatiek voor de winst.

De wedstrijd ontstond twintig jaar geleden uit protest. Cannegieter organiseerde al jaren een 50+ partij, maar die werd door de KNKB afgepakt, de vereniging uit Balk moest een jeugdwedstrijd organiseren. ,,Daar waren wij niet blij mee want we hadden zelf helemaal geen jeugd!” vertelt Siep Berkepas, ,,Wij begonnen daarom de 55+ PC. Dat mocht geen PC heten van de KNKB. Wij waren niet voor één gat te vangen, dus hebben bedacht dat PC staat voor Promotie Commissie. Er wordt gekaatst om horloges.” Na de prijsuitreiking werden de winnaars in de koets door Balk rond gereden. ,,Wij eindigen waar de PC begint.”

Berkepas en zijn echtgenote Roelie werden in het zonnetje gezet voor hun jarenlange trouwe inzet voor de club.

Jeugd heeft Cannegieter inmiddels volop, maar liefst vijftig jonge leden telt de club! De laatste jaren stonden ze al op de Freule, er wordt aldus René Anema hard aan gewerkt om meer parturen op de KNKB-wedstrijden te krijgen. ,,Voor de ouders hebben we een ouderavond georganiseerd. We zitten hier niet in een kaatshoek en leggen op die avond uit hoe het kaatsen in elkaar steekt, dat de jeugd naar Federatiewedstrijden en KNKB-wedstrijden kunnen. Die avond combineren we met een clinic voor de ouders. Het leuke is dat dat ook weer nieuwe leden oplevert, sommige ouders gaan ook kaatsen. Bij de jeugd hebben we een aantal jaren clinics voor de basisschooljeugd gehouden, dat werpt nu zijn vruchten af. De jeugd is enthousiast en door mond tot mond reclame groeit het ledenaantal nog steeds.”

De uitslag volgt, hier alvast de actiefoto’s!