Home laatste nieuws Partuur Tuinenga wint ook laatste vrije formatie

Partuur Tuinenga wint ook laatste vrije formatie

367
0

Het is begin van september en dat betekent dat we langzaam op weg zijn naar het einde van het kaatsseizoen op het veld. De dames hoofdklas had op zondag 2 september ’18 de kaatstas weer in gepakt om op weg te gaan naar Wergea.

Tineke Dijkstra – Nynke Sybrandy

Zij waren deze dag onder prachtige weersomstandigheden te gast bij kaatsvereniging “It Oosten”. Zij organiseerden de laatste vrije formatie van het seizoen voor de dames hoofdklas. Onder leiding van de heer H. Sweering betraden nog een keer 8 parturen de arena om met elkaar de strijd aan te gaan om de fel begeerde kransen en het is Tineke Dijkstra die als eerste om klokslag 11:00 de eerste bal richting het perk stuurde. Zij stond samen met Sandra Hofstra en Louise Krol op de eerste omloop tegenover Nynke Sybrandy, Wiljo Sybrandy en Marrit Zeinstra. Het is Nynke die zelf de partij in hun voordeel weet open te breken als zij de bal tot in het perk weet te retourneren op de 2-6. Tineke en haar maten proberen gelijk daarna de aansluiting te herstellen maar zien de achterstand verder oplopen als ditmaal Tineke het vizier niet op scherp heeft staan en de bal buiten het perk belandt op de 0-1 4-6 loopt het verschil al op.

De strijd lijkt vervolgens weer op te bloeien als voor het eerst de 6-6 verschijnt aan de telegraaf. Als Marrit de bal richting de boven stuurt maar deze vervolgens via de pet van Wiljo van richting veranderd raken zij dat eerst kwijt en keert de spanning terug in de partij op de 1-2. Tineke, Sandra en Louise proberen vervolgens het evenwicht te herstellen maar zien Marrit de voorsprong uit bouwen als zij de boven weet te vinden op de 1-2 2-6. De formatie van Nynke heeft de touwtjes vervolgens stevig in handen en weet als eerste het 4de bordje te bereiken door goed werk van Wiljo van uit het voorperk weet zij de kaats te passeren op de 1-3 4-6. De strijd is gestreden als vervolgens Tineke wederom het vizier niet op scherp heeft staan en de bal buiten het perk doet belanden op de 1-4 4-6. Nynke en haar maten plaatsen zich als eerste voor de 2de lijst als zij zelf de winst veilig weet te stellen met een prachtige zitbal op de 1-5 2-6.

Elly Hofman – Jildou Sweering

De formatie van Elly Hofman, Marte Altenburg en Martzen Deinum beginnen deze dag tegen Jildou Sweering en Jeska Terpstra. Jennie Terpstra was deze dag niet aanwezig dus kaatsten Jildou en Jeska met zijn tweeën. Zij halen alles uit de kast om het Elly en haar maten heel moeilijk te maken en dat leid vervolgens naar de eerste 6-6 van deze partij. In een trik trak situatie is het uiteindelijk Marte die aan het langste einde weet te trekken als zij de boven weet te vinden en daarmee het eerste bordje aan de telegraaf weet te hangen. Via een snel verkaatst eerst weet Elly de voorsprong te vergroten als zij met haar opslag weet te voorkomen als Jeska er niet in slaagt om de kaats te passeren op de 1-0 6-0. Jildou en Jeska blijven echter knokken voor elke 2 punten aan de telegraaf en zij weten als nog een bordje uit het vuur te slepen als ditmaal Elly het vizier niet op scherp heeft staan en de bal buiten het perk doet belanden op de 2-0 4-6. Zij slagen er echter niet in om weer langszij te komen want het is Elly zelf die de voorsprong voor haar partuur weet uit te bouwen met een prachtige zitbal op de 2-1 6-2. Het krachtsverschil blijkt te groot te zijn in deze partij want wat Jildou en Jeska ook proberen zij slagen er maar niet in om een passend antwoord te vinden en zien de achterstand oplopen als ditmaal Martzen een eerst weet te verzilveren door de kaats te passeren op de 3-1 6-2. Elly, Marte en Martzen geven deze voorsprong niet meer uit handen en weten ook als eerste het 5de bordje te bereiken door weer goed werk van Martzen als zij de kaats weer weet te passeren ditmaal op de 4-1 6-4. Jildou en Jeska moeten uiteindelijk op de 5-1 6-4 de handdoek werpen als ditmaal  Martzen er goed bij is in het tussenspel en de bal weet te retourneren tot voor de kaats en de winst daarmee veilig weet te stellen.

Nynke Sinnema – Martine Tiemersma

In de 3de partij van de eerste omloop van deze vrije formatie bij kaatsvereniging “It Oosten” staat Nynke Sinnema (vervangster van Sietske Okkema) samen met Maaike Osinga en Aukje van Kuiken tegenover Martine Tiemersma en Annelien Broersma. Zij kaatsten met zijn tweeën aangezien Marije van der Meer nog geblesseerd is en zij geen vervangster konden vinden. Via een snel verkaatst eerst weet Annelien hun partuur aan de leiding te zetten als zij de boven weet te vinden op de 0-6. De strijd lijkt vervolgens echt op gang te komen want het daarop verkaatste bordje dient op de 6-6 te worden beslist en met een prachtige zitbal weet Nynke hun partuur weer langszij te loodsen op de 0-1 6-6. Beide parturen geven elkaar vanaf dat moment niets meer toe en blijven knokken om elke 2 punten aan de telegraaf wat leidt tot de 2de 6-6 op rij en het is prachtig retourwerk vanaf de boven van Maaike zij weet de bal na de stuit tot in het perk te retourneren en daarmee komen zij op een 2-1 voorsprong. Beide parturen halen alles uit de kast om de 2de omloop te bereiken in Wergea waardoor voor de 3de keer de telegraaf uitkomt op de 6-6 en als de opgeslagen bal van Annelien net te kort blijkt te zijn en deze voor het perk belandt zijn het Nynke, Maaike en Aukje die de voorsprong zien oplopen naar de 3-1.

De strijd blijkt verre van gestreden want als Nynke er niet in slaagt om de bal binnen de perklijnen te houden op de 3-1 2-6 keert de spanning weer terug in de partij. Annelien en Martine slagen er echter niet in om weer langszij te komen want het is Nynke die de voorsprong weer weet uit te bouwen met haar opslag. Zij laat het perk van Annelien en Martine met lege handen achter op de 3-2 6-2. Het belangrijke zevende eerst in een partij wil nog wel eens voor een doorbraak of ommekeer zorgen. In een zwaar bevochten eerst valt de beslissing pas op de 4-2 6-6. Door goed werk vanuit het achterperk van Annelien zij weet de kaats te passeren en daarmee loopt de spanning weer op in deze partij. De telegraaf keert zelfs weer terug in evenwicht als ook Annelien samen met Martine het 4de eerst weet te bemachtigen waardoor de strijd weer geheel open ligt. Zij kunnen echter niet voorkomen dat in een weer zeer zwaar bevochten eerst Nynke samen met Maaike en Aukje aan het langste eind weet te trekken op de 4-4 6-6 als Nynke zelf de bal tot in het perk weet te retourneren. Annelien en Martine proberen het nog wel maar moeten uiteindelijk de strijd staken op de 5-4 6-4 wanneer Maaike de bal voorbij de kaats weet te slaan en daarmee de 2de lijst veilig weet te stellen.

Ilse Tuinenga – Anna Monfils

Als laatste betrad Ilse Tuinenga samen met Sjanet Wijnia en Manon Scheepstra de mooie groene mat in Wergea om de strijd aan te gaan met Anne Monfils, Margriet Bakker en Harmke Siegersma. Het beloofde een mooie strijd te gaan worden want beide parturen gaan goed van start en ze blijven gelijk opgaan tot aan de 6-6 en dan is het Ilse die de bal naar het perk mag sturen als zij dat op zo’n wijze weet te doen dat Harmke deze niet goed weet te verwerken en de bal over de kwaad vliegt. Het evenwicht keert echter al weer snel terug in de wedstrijd door goed opslag werk van Anne als zij het perk van Sjanet en Manon met lege handen achterlaat op de 1-0 4-6. De strijd lijkt vervolgens echt op gang te zijn en de bordjes worden om en om binnen gehaald. Het is Margriet die hun partuur op voorsprong weet te zetten als zij op de goede plek staat en de bal voor de kaats weet te keren op de 1-1 6-6. Lang kunnen zij niet van deze voorsprong genieten want het is Ilse zelf die haar partuur weer op gelijke hoogte weet te zetten als zij een prachtige zitbal weet te plaatsen op de 1-2 6-2.

Vanaf dat moment weet Ilse met Sjanet en Manon het tij te doen keren in hun voordeel en de leiding over te nemen wanneer Anne ditmaal er niet in slaagt om de bal naar de goede richting te sturen en de buiten het perk belandt op de 2-2 6-2. Het lijkt een breekpunt te zijn in deze partij want Anne probeert samen met Margriet en Harmke de achtervolging in te zetten maar zien de achterstand weer oplopen wanneer Ilse weer prachtig opslag werk af weet te leveren en met een prachtige zitbal op het perk van Margriet en Harmke hun vierde eerst aan de telegraaf weet te hangen op de 3-2 6-2. De strijd lijkt vervolgens te zijn gestreden wanneer de opgeslagen bal van Anne ditmaal te kort blijkt te zijn en voor het perk belandt op de 4-2 6-2. Ilse, Sjanet en Manon komen niet meer in de problemen en weten als laatste door te dringen tot de 2de lijst in Wergea.

Nynke Sybrandy – Elly Hofman

De formaties die de 2de omloop hadden weten te bereiken bij kaatsvereniging  “It Oosten” gingen met elkaar de strijd aan om de laatste fel begeerde finale tickets van deze laatste vrije formatie van het seizoen. In de eerste partij staat Nynke Sybrandy samen met zus Wiljo Sybrandy en Marrit Zeinstra tegenover de formatie van Elly Hofman, Marte Altenburg en Martzen Deinum. Het eerste verkaatste bordje aan de telegraaf komt in handen van Nynke en haar maten als Elly het vizier niet op scherp heeft staan en de bal buiten de perklijnen doet belanden op de 6-4. Het begin van deze strijd is duidelijk voor Nynke, Wiljo en Marrit want zij zien hun voorsprong gelijk op lopen als ditmaal Martzen de bal bij het richting de boven sturen van de bal het lichaam van Marte raakt en de punten en het eerst kwijt raakt op de 1-0 6-2. Wat Elly, Marte en Martzen ook proberen op dat moment niets lijkt het goede antwoord op te leveren om deze partij in hun voordeel te doen kantelen.

Voor de 3de keer op rij weet Nynke samen met haar maten het eerst binnen te halen als ditmaal Nynke op de goede plek staat en de bal voor de kaats weet te keren en daarmee de kaats te behouden op de 2-0 6-4. De strijd lijkt vervolgens als nog op gang te komen als voor het eerst er een 6-6 verschijnt aan de telegraaf en wanneer Marrit de bal niet goed weet te verwerken en deze over de kwaad vliegt is daar het eerste bordje voor partuur Elly. Zij kunnen daarmee echter niet voorkomen dat Nynke met Wiljo en Marrit als eerste het 4de eerst weten te bereiken en daarmee het verschil weer doen oplopen naar drie eersten. De strijd is gestreden als Nynke er in het tussenspel heel goed bij is en in een trik trak situatie als nog de kaats weet te passeren op de 4-1 6-0. De formatie van Elly blijft het proberen maar moeten hun poging uiteindelijk staken op de 5-1 6-0 als Wiljo de laatste 2 punten weet binnen te halen als zij de bal voor de kaats weet te keren en daarmee de finale in Wergea veilig weet te stellen.

Nynke Sinnema – Ilse Tuinenga

De tegenstandsters komen uit de 2de partij van de 2de omloop in Wergea welke gaat tussen het partuur van Nynke Sinnema, Maaike Osinga en Aukje van Kuiken en de formatie van Ilse Tuinenga, Sjanet Wijnia en Manon Scheepstra. Het eerste bordje aan de telegraaf gaat naar Nynke en haar maten wanneer Ilse het vizier niet op scherp heeft staan en de bal buiten het perk doet belanden op de 6-4. De stand wordt al snel gelijk getrokken als ditmaal Manon goed onder de bal weet te stappen en deze over de boven doet vliegen op de 1-0 2-6. De strijd is er niet minder om want het 3de verkaatste eerst dient gelijk op de 6-6 te worden beslist maar als ditmaal Sjanet erin slaagt om de bal zo goed weet te raken dat deze over de boven vliegt nemen zij de leiding over. Nynke, Maaike en Aukje moeten vervolgens toe zien hoe in een snel verkaatst eerst Manon de voorsprong verder weet uit te bouwen als zij de bal voor de kaats weet te keren op de 1-2 0-6. De strijd is echter verre van gestreden want Nynke, Maaike en Aukje geven niet op en knokken zich langszij in het daarop verkaatste eerst op de 6-6. Met een prachtige uithaal weet Maaike de boven te vinden en weet zij de achterstand terug te doen lopen tot de 2-3. De telegraaf keert echter niet terug in balans want het is Ilse zelf die in een trik trak situatie als nog de bal voor de kaats weet te keren op de 2-3 4-6. Het blijft een mooie strijd want Nynke weet wederom met Maaike en Aukje bij te blijven tot aan de 6-6 maar zien vervolgens Sjanet de kaats passeren en daarmee hun 5de bordje aan de telegraaf te hangen. Het is Ilse zelf die het laatste woord heeft in deze partij want zij stelt voor haar partuur de finale als zij op de 2-5 2-6 een prachtige zitbal weet te plaatsen op het perk van Maaike en Aukje.

Elly Hofman – Nynke Sinnema

Voordat de finalisten van deze laatste vrije formatie van het seizoen de arena betraden was er eerst nog de strijd om de 3de prijs of niets in Wergea. Het werd een mooie strijd tussen partuur Elly Hofman, Marte Altenburg en Martzen Deinum en de formatie van Nynke Sinnema, Maaike Osinga en Aukje van Kuiken. De start is er voor Nynke en haar maten als zij het eerste bordje zien verschijnen wanneer Elly het vizier niet op scherp heeft staan en de bal buiten het perk doet belanden op de 0-6. De strijd lijkt vervolgens gelijk op gang te komen als het 2de bordje gelijk op de 6-6 beslist moet worden. Door goed werk van Nynke in het tussenspel zij weet de bal tot in het perk te retourneren komen zij op een 0-2 voorsprong. De spanning keert vervolgens terug in de partij als ditmaal Elly op de goede plek staat in het tussenspel en de bal voor de kaats weet te keren op de 0-2 6-4. De telegraaf keert zelfs weer terug in balans als Elly en Martzen even van opslag zijn geruild en Martzen op de 1-2 6-0 een prachtige zitbal weet te plaatsen en daarmee ook hun 2de bordje daarmee aan de telegraaf weet te hangen. Het blijft een mooie strijd waarin beide parturen zeer aan elkaar gewaagt blijken te zijn want het 5de verkaatste eerst dient weer op de 6-6 te worden beslist wanneer Marte de bal vanaf de boven richting het perk probeert te sturen maar deze over de kwaad vliegt neemt Nynke met haar maten de leiding weer in handen. Beide parturen halen alles de kast en geven alles wat ze hebben en in dit mooie gevecht is het Marte die in een zeer zwaar bevochten eerst aan het langste eind weet te trekken als zij de bal in een trik trak tot in het perk weet te retourneren op 2-3 6-6.

Het belangrijke zevende eerst wil nog wel een voor een doorbraak of ommekeer zorgen en het is ditmaal in een snel verkaatst eerst Elly met Marte en Martzen die aan de goede kant staan van de telegraaf en het bordje weten te bemachtigen als de opgeslagen bal van Maaike de verkeerde richting mee heeft gekregen op de 3-3 6-0 en buiten het perk belandt. Het blijft een prachtige wedstrijd want als Aukje er in slaagt om de bal tot in het perk weet te retourneren op de 4-3 2-6 keert de balans weer terug in deze partij. Even lijkt het er op dat Elly met Marte en Martzen als nog er met de 3de prijs vandoor gaan als zij als eerste het 5de bordje weten te bereiken als Aukje de bal goed raakt maar deze over de kwaad vliegt op de 4-4 6-2. Beide parturen zijn zeer aan elkaar gewaagt en het is Maaike die hun 5de bordje weet binnen te halen als zij de kaats weet te behouden op de 5-4 6-6. Het laatste te verkaatsen eerst moet de beslissing gaan brengen wie er met de 3de prijs vandoor gaat. Het valt uiteindelijk op een volle telegraaf de 5-5 6-6 en als Marte er dan in slaagt om de kaats te passeren winnen zij de 3de prijs in Wergea.

Nynke Sybrandy – Ilse Tuinenga

De finale van deze laatste vrije formatie van het seizoen bij kaatsvereniging “It Oosten” is weer een prachtig affiche de 2 sterkste vrije formaties van het seizoen staan tegenover elkaar en het werd een klapper waarin Nynke Sybrandy samen met Wiljo Sybrandy en Marrit Zeinstra aan de opslag begonnen tegen Ilse Tuinenga, Sjanet Wijnia en Manon Scheepstra. Wiljo weet deze finale open te breken in hun voordeel als zij goed onder de bal weet te stappen en deze over de boven weet te slaan op de 6-4. De beide parturen zijn goed van start gegaan en het is Manon die hun partuur weer langszij weet te brengen als zij de boven weet te vinden op de 1-0 2-6. Zo blijft het aan het begin van deze finale even stuivertje wisselen in het binnen halen van bordjes aan de telegraaf. In een zwaar bevochten eerst weet Ilse zelf de bal naar het perk te sturen en deze voor de kaats te keren op de 1-1 6-6 en daarmee hun 2de bordje aan de telegraaf weet te hangen. Nynke heeft samen met Wiljo en Marrit even geen passend antwoord en zien zelfs de achterstand verder oplopen door goed werk van Ilse in het tussenspel als zij de bal voor de kaats weet te keren op de 1-2 4-6. De strijd is echter verre van gestreden want Nynke weet met haar maten met succes de achtervolging in te zetten en de achterstand te verkleinen als ditmaal Wiljo hun 2de bordje weet te verzilveren als zij de kaats weet te passeren op de 1-3 6-4. De telegraaf keert zelfs weer geheel in evenwicht wanneer wederom Wiljo goed werk voor haar partuur doet als zij weer de kaats weet te passeren ditmaal op de 2-3 6-4.

De partij lijkt vervolgens even volledig te kantelen als met een bovenslag van Wiljo en Marrit en een kwaadslag van Manon zij op een 6-0 voorsprong komen en vervolgens Wiljo op de goede plek staat en de bal voor de kaats weet te keren op de 3-3 6-0. Ilse, Sjanet en Manon zetten vervolgens met succes de achtervolging en weten ook al snel het 4de eerst te bereiken als ditmaal een kwaad opslag en een buitenslag van Nynke en een bovenslag van Manon voor een 0-6 voorsprong aan de telegraaf zorgt. Met een prachtige uithaal weet Sjanet de bal over de boven te doen vliegen en daarmee hun 4de eerst binnen te halen op de 4-3 0-6. Het was een prachtige finale tussen deze twee grootmachten in het dames kaatsen want ze waren deze dag zeer aan elkaar gewaagt en dat resulteert in een zeer zwaar bevochten eerst op de 4-4 6-6. Het is Nynke zelf die de bal naar het perk mag sturen en als zij vervolgens zelf de bal voor de kaats weet te keren komen zij als eerste op het 5de bordje maar Ilse weigert met haar maten de strijd te staken en weten ook het 5de eerst te bereiken als de opgeslagen bal van Nynke buiten de perklijnen beland op de 5-4 2-6. Het laatste te verkaatsen eerst moet ook hier net als in de strijd om de 3de prijs of niets de beslissing gaan brengen. Het blijft gelijk opgaan tot aan de 4-4 maar als Manon vervolgens de bal over de boven doet vliegen gaan zij op wedstrijd punt naar de opslag en mag Ilse het karwei zien te klaren en als zij een zitbal weet te plaatsen op het perk van Wiljo en Marrit winnen zij de laatste vrije formatie van het seizoen.

Uitslag van Wergea:

1e prijs: Ilse Tuinenga, Sjanet Wijnia, Manon Scheepstra

2e prijs: Nynke Sybrandy, Wiljo Sybrandy, Marrit Zeinstra

3de prijs: Elly Hofman, Marte Altenburg, Martzen Deinum

Verslag en Foto’s: Henk Hempenius