Home Verslagen Partuur Serena Hovenga wint dames eersteklasse in Witmarsum

Partuur Serena Hovenga wint dames eersteklasse in Witmarsum

409
0

Sportcomplex “It Fliet” in Witmarsum vormde op zondag 28 mei 2017 het decor waar de dames hoofdklas en eerste klas de strijd aangingen in een door elkaar loten wedstrijd. Zij waren deze dag te gast bij kaatsvereniging “Pim Mulier”.

In totaal betraden 17 partuur de arena verdeeld over 8 bij de dames hoofdklas en 8  plus 2 dames bij de dames eerste klas. Onder prachtige weersomstandigheden met het zonnetje aan de hemel maar met een straffe wind over het veld ging de strijd om 10:00 bij dames eerste klas en om 11:00 bij de dames hoofdklas los.

Nieke Wateler – Sjoukje Stuiver

De dames eerste klas betraden minimaal twee de arena omdat er een herkansingsronde was in Witmarsum. Het werd een mooie kaatsdag met veel spanning in de partijen. Nieke Wateler beet het spits af met Hiske Zeinstra en Marije Hellinga zij kwamen op de eerst lijst in actie tegen Sjoukje Stuiver, Mintje Meintema en Corina de Vries. Het werd een prachtige strijd waarin beide formaties elkaar geen duimbreedte ruimte gaven en de eersten  om en om aan de telegraaf verschenen via de 1-1 bleef het evenwicht gehandhaafd op de  2-2 en zelfs op de 3-3. Het belangrijke zevende eerst komt vervolgens in handen van partuur Sjoukje en het lijkt de doorbraak te zijn want ondanks verwoede pogingen van partuur Nieke om het tij te keren zien zij ook het 5de eerst richting Sjoukje, Mintje en Corina gaan. De strijd is echter verre van gestreden want Nieke sleept er samen met Hiske en Marije nog een 4de eerst uit het vuur voordat partuur Sjoukje de deur naar de 2de lijst dichtgooit en de winst veilig weet te stellen op de 4-5 2-6.

Akkelyna de Haan – Ymkje Yntema

Akkelyna de Haan was deze dag gekoppeld aan Anneke Smid en Ineke van der Ploeg en zij gingen op de eerste lijst de strijd aan met Ymkje Yntema, Klasine Huistra en Annelien Broersma. Het begin van de partij was duidelijk voor Ymkje en haar maten zij laten er geen gras overgroeien en weten gelijk een gaatje te slaan via de 0-1 naar de 0-2. De formatie van Akkelyna probeert de aansluiting te herstellen maar zien het verschil ondanks verwoede pogingen verder en verder oplopen via de 0-3 naar de 0-4 voordat de strijd als nog los lijkt te barsten want ditmaal weet Akkelyna met Anneke en Ineke de eersten aan elkaar te rijgen en de achterstand loopt terug via de 1-4 naar de 2-4. De inhaalrace zal echter te laat komen want Ymkje weet met Klasine en Annelien de winst veilig te stellen op de 2-5 0-6.

Fenna Kramer – Serena Hovenga

De formatie van Fenna Kramer, Sigrid de Jong en Imke van der Leest komt vervolgens in actie tegen Serena Hovenga, Lotte Delgrosse en Melissa Rianne Hiemstra. De vliegende start in deze confrontatie is er voor partuur Fenna zij laten er geen gras overgroeien en weten na het openingseerst ook het 2de verkaatste eerst op rij aan hun zijde van de telegraaf te hangen. De formatie van Serena krijgt meer en meer grip op de wedstrijd en weet de achtervolging met succes in te zetten en zij weten eerst voor eerst dichterbij te komen. Het evenwicht keert terug op de 2-2. Vanaf dat moment ontstaat er een prachtige strijd waarin beide formaties zeer aan elkaar gewaagt blijken te zijn en de eersten om en om weten binnen te halen. Via de 3-3 wordt het belangrijke zevende eerst bereikt en wanneer Serena, Lotte en Melissa Rianne dat eerst weten binnen te halen weten zij gelijk door te stomen naar de 3-5. Partuur Fenna slaagt er niet meer in om een passend antwoord te vinden en moeten de handdoek werpen op de 3-5 2-6.

Jeanette Jansma – Boukje Houtsma

In de laatste partij op de eerste lijst bij de dames eerste klas bij kaatsvereniging Pim Mulier staat Jeanette Jansma samen met Baukje Terpstra en Everdyna de Haan tegenover Boukje Houtsma met Aluca Bouma en Nynke Kooistra. Het beloofde een mooie strijd te gaan worden want beide parturen gingen goed van start en leken zeer aan elkaar gewaagt te zijn en verdeelden de eersten via de 1-1 naar de 2-2. Vanaf dat moment weet Jeanette met haar maten de touwtjes in handen te nemen en langzaam weg te lopen via de 3-2 naar de 4-2. Boukje probeert het wel degelijk met haar maten om er een echte strijd van te maken maar ondanks diverse omzettingen slagen zij er niet in om deze dag een echte vuist te maken en zien Jeanette de winst veilig stellen met een zitbal op de 5-2 6-0. Door deze winst bleef Jeannette samen met Baukje en Everdyna staan op de tweede lijst en waren daarmee de eerste halve finalist in Witmarsum.

Andrea Kroes – Sjoukje Stuiver

Andrea Kroes en Mirjam Beeksma hadden een staand nummer op de eerste lijst en hadden daardoor een vrije doorgang naar de 2de omloop. Zij kregen daar versterking van Aluca Bouma die werd bijgeloot en samen namen ze het op tegen Sjoukje Stuiver, Mintje Meintema en Corina de Vries in jacht op het 2de halve finale ticket. Het werd de spannendste partij van de dag bij de dames eerste klas. Na een gelijk opgaande strijd waarin de eersten om en om verschenen tot aan de 1-1 nam partuur Sjoukje het initiatief en weet een gaatje te slaan via de 1-2 naar de 1-3. Andrea en haar maten lijken op dat moment geen passend antwoord te kunnen vinden en komen zelfs op een 1-4 achterstand maar dan lijkt er zand te komen in de raderen bij partuur Sjoukje en zij zien langzaam maar zeker hun voorsprong in rook opgaan en de spanning terug keren via de 2-4 naar de 3-4. Sjoukje lijkt met Mintje en Corina net op tijd het ritme weer te pakken te hebben want  zij weten als eerste het 5de eerst te bereiken maar slagen er maar niet in om de winst veilig te stellen waardoor partuur Andrea  zich weer terug knokt in de wedstrijd en zelfs langszij weet te komen op de 5-5. Het is uiteindelijk Sjoukje die de halve finale veilig weet te stellen als zij de bal voor de kaats weet te keren op de 5-5 4-6.

Ymkje Yntema – Serena Hovenga

De laatste halve finalist moet komen uit de confrontatie tussen Ymkje Yntema, Klasine Huistra en Annelien Broersma en het partuur van Serena Hovenga, Lotte Delgrosse en Melissa Rianne Hiemstra. De vliegende start is er voor Serena en haar formatie zij weten gelijk de leiding te nemen en dit uit te bouwen via de 0-1 naar de 0-2. Wat partuur Ymkje ook probeert zij slagen er maar niet in om grip te krijgen op de wedstrijd en zien de achterstand verder oplopen via de 0-3 naar de 0-4. De strijd is gestreden als Serena met haar partuur een voorsprong van maar liefst 0-5 weet te nemen maar Ymkje, Klasine en Annelien weigeren de handdoek te werpen en weten nog een eerste en tweede bordje uit het vuur te slepen voordat Lotte in het laatste zwaar bevochten eerst de halve finale veilig weet te stellen met een boven slag op de 2-5 6-6. Serena, Lotte en Melissa Rianne komen als derde de halve finale binnen en dat levert een staand nummer op en daarmee een vrije doorgang tot de finale bij de dames eerste klas in Witmarsum.

Halve finale

Jeanette Jansma gekoppeld via het lot aan Baukje Terpstra en Everdyna de Haan staat in de halve finale tegenover Sjoukje Stuiver, Mintje Meintema en Corina de Vries. Zij gaan strijden om het 2de finale ticket in Witmarsum. Na een gelijk opgaand begin waarin de eerste bordjes gelijkmatig worden verdeeld weet partuur Jeanette de leiding in handen te nemen. Zij slagen er in om een gaatje te slaan wat snel oploopt via de 2-1 naar de 3-1. Ondanks dat partuur Sjoukje er alles aan doet om het tij te keren blijft het verschil van twee eersten gehandhaafd op de 4-2 en zelfs de 5-3. In het laatste zeer zwaar bevochten eerst weet Baukje de winst veilig te stellen als zij de bal voor de kaats weet te keren op de 5-3 6-6.

Finale: Serena Hovenga – Jeanette Jansma

Er resteert dan nog een vraag wie neemt bij de dames eerste klas de kransen mee wordt het Serena Hovenga met Lotte Delgrosso en Melissa Rianne Hiemstra of de formatie van Jeanette Jansma met Everdyna de Haan en Baukje Terpstra. Het werd een mooie en spannende finale na een gelijk opgaand begin worden de bordjes gelijkmatig verdeeld. In het derde verkaatste eerst verschijnt gelijk de 6-6 en met een prachtige boven slag weet Lotte hun partuur op voorsprong te zetten. Spanning blijft er volop want voor de 2de keer op rij is daar de 6-6 als ditmaal de opgeslagen bal van Jeanette voor het perk beland loopt het verschil op naar de 3-1. De strijd is verre van gestreden want Jeanette, Baukje en Everdyna weten de aansluiting te herstellen als Jeanette een zitbal weet te plaatsen op de 3-1 2-6. De strijd is er niet minder om want wederom dient er een bordje op de 6-6 te worden beslist met een bovenslag van perk Lotte/Melissa lopen zij uit naar de 4-1. Jeanette weet vervolgens met haar maten nog een 2de eerst uit het vuur te slepen voordat Serena met Lotte en Melissa Rianne het 5de eerst weet te bemachtigen en dat laten zij niet meer uit handen glippen. Het is Serena die de kransen en de winst veilig weet te stellen als zij met haar opslag weet te voorkomen dat Baukje en Everdyna de kaats weten te passeren op de 5-2 6-4.

Finale Herkansing

De finale van de herkansing ging tussen partuur Akkelyna de Haan, Anneke Smid en Ineke van der Ploeg en de formatie van Fenna Kramer, Sigrid de Jong en Imke van der Leest. Door blessures en doordat Aluca bijgeloot werd bij partuur Andrea en vervolgens Boukje Houtsma werd bijgeloot voor Hiske die met een blessure bij Nieke Wateler en Marije Hellinga en tot slot Nynke Kooistra zich terugtrok ook met een blessure werd een compleet partuur van de lijst gehaald en stond partuur Fenna gelijk in de finale van de herkansing.

Akkelyna en haar maten moesten wel alle zeilen bij zetten op de 2de lijst in de herkansing tegen Nieke Wateler, Boukje Houtsma (verving Hiske Zeinstra) en Marije Hellinga. De vliegende start was er voor partuur Nieke zij laten er geen gras overgroeien en weten na het openingseerst een gaatje te slaan via de 0-2 naar de 0-3. Langzaam maar zeker krijgt partuur Akkelyna grip op de wedstrijd en weten eerst voor eerst van hun achterstand in te lopen via de 1-3 naar de 2-3. Het evenwicht keert terug op de 3-3 en vanaf dat moment ontstaat er een prachtige strijd tot aan de 4-4 en is het uiteindelijk de formatie van Akkelyna die de winst veilig weten te stellen op de 5-4 6-4.

De finale van de herkansing tussen partuur Fenna en de formatie van Akkelyna kende het volgende verloop. Na een gelijk opgaand begin loopt Fenna met Sigrid en Imke uit naar de 2-1 en zelfs 3-1 voorsprong. Partuur Akkelyna slaagt er op dat moment niet in om de aansluiting te herstellen en zien zelfs de achterstand verder oplopen naar de 4-1. Er lijkt niets aan de hand te zijn voor Fenna, Sigrid en Imke maar er lijkt even zand in de raderen te zitten want de spanning loopt langzaam weer op als het verschil terug loopt via de 4-2 naar de 4-3. De formatie van Fenna komt daarna niet echt meer in de problemen en weet als eerste het 5de eerst binnen te halen. In het laatste zwaar bevochten eerst weet Imke de winst veilig te stellen als zij de kaats weet te passeren op de 5-3 6-6.

Uitslag dames eerste klas Witmarsum:

Serena Hovenga

1e prijs:

Serena Hovenga                                   Marsum

Lotte Delgrosso                                    Marsum

Melissa Rianne Hiemstra                      Stiens

2e prijs:

Jeanette Jansma                                  Dronryp

Baukje Terpstra                                    Easterein

Everdyna de Haan                               Wier

3e prijs:

Sjoukje Stuiver                                     Witmarsum

Mintje Meintema                                   Dronryp

Corina de Vries                                     Bitgum

1e prijs Herkansing:

Fenna Kramer                                       Winsum

Sigrid de Jong                                       Blauwhuis

Imke van der Leest                             Easterein

2e prijs Herkansing:

Akkelyna de Haan                             Wier

Anneke Smid                                     Witmarsum

Ineke van der Ploeg                           Ried

 

Tekst en foto’s Henk Hempenius

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in