Home Verslagen Partuur Rixt Wijnia wint in Wommels meisjes del.

Partuur Rixt Wijnia wint in Wommels meisjes del.

322
0

Kaatsvereniging “Wommels” organiseerde op zaterdag 3 juni 2017 naast een afdelingswedstrijd ook een door elkaar loten wedstrijd. Voor deze wedstrijd hadden zich in totaal 13  meisjes zich los opgegeven en daar kwamen 24 meisjes bij die de eerste omloop bij de afdelingswedstrijd hadden verloren.

De dames van de technische commissie hadden binnen korte tijd de lijst op het veld geloot en er ontstonden in totaal 11 formaties die met elkaar de degens gingen kruisen om de fel begeerde kransen. Onder leiding van een club scheidsrechter werden de eerste ballen rond de klok van 11:00 uur naar de perken gebracht . Op een paar spatjes regen aan het begin van de dag werd het een prachtige kaatsdag in Wommels. zich ook meisjes hadden opgegeven die geen afdelingspartuur hebben of kunnen vormen. Om klokslag 10:00 werden de eerste ballen naar de perken geslagen. Het werd een kaatsdag met veel spanning in de verkaatste eersten de telegraaf kwam regelmatig op de 6-6 uit.

Rixt Fokkema – Corrie Kroondijk

Rixt Fokkema was door de loting gekoppeld aan Hesther de Boer en Nynke Marije Faber en zij stonden op de eerste lijst tegenover Corrie Kroondijk, Noa Slager en Julie Pauw. De vliegende start is voor partuur Rixt zij  laten er geen gras overgroeien en weten de bordjes aan elkaar te rijgen via de 1-0 lopen zij uit naar de 2-0 en zelfs de 3-0. Corrie en haar maten halen alles uit de kast om te het tij te keren maar zien hun pogingen op niets uit lopen en loopt het verschil nog verder op  via de 4-0 wordt het zelfs 5-0. De strijd lijkt te zijn gestreden maar daar denken Corrie, Noa en Julia duidelijk anders over en proberen de achtervolging in te zetten en weten 2 eersten op rij binnen te halen voordat Rixt met haar maten de deur dichtgooit naar de 2de lijst. Zij weten de kaats te passeren op de 5-2 6-2.

Annet de Haan – Albertine Brinksma

De formatie van Annet de Haan, Ellen Jorritsma en Nienke Zijlstra begonnen hun route op weg naar succes tegen Albertine Brinksma, Jildou Ekema en Esmee de Groot. Het is de formatie van Albertine die de touwtjes vanaf het begin in handen weet te nemen en als eerste een bordje aan de telegraaf weet te hangen. Zij weten deze voorsprong eerst voor eerst uit te bouwen via de 0-2 naar de 0-3. Er lijkt dus niets aan de hand maar langzaam maar zeker weet Annet met haar maten grip op de wedstrijd te krijgen en zij slagen er in om  hun eerste bordje aan de telegraaf te hangen. Langzaam maar zeker kantelt de wedstrijd en ziet Albertine met Jildou en Esmee hun voorsprong langzaam maar zeker in rook opgaan en keert de balans terug in de wedstrijd op de 3-3. Het belangrijke zevende eerst komt vervolgens in handen van Annet, Ellen en Nienke en daarmee nemen zij de leiding over en dit geven zij ook niet meer uit handen en stellen de winst veilig op de 5-3 6-6.

Jannica van der Ploeg – Rixt Wijnia

Jannica van der Ploeg vormde een partuur met Elske Deinum en Sharona Buitenveld en zij kwamen op de eerste lijst in actie tegen Rixt Wijnia, Inge Jansma en Anna Baukje Bloem.

Het begin van deze partij was duidelijk voor Rixt  en haar maten zij weten na het openings eerst gelijk een gaatje te slaan via de 0-1 oplopend via de 0-2 naar de 0-3 voordat de strijd als nog los lijkt te barsten. Het is partuur Jannica die er in slaagt om een bordje te bemachtigen maar ze slagen er niet in om dichter bij te komen sterker nog Rixt, Inge en Anna Baukje weten zelfs de voorsprong verder uit te bouwen via de 1-4 naar zelfs de 1-5. Ondanks verwoede pogingen van Jannica en haar maten moeten zij uiteindelijk de handdoek werpen op de 1-5 0-6.

Simona Kootstra – Joanne Broeders

De loting had bepaald dat Simona Kootstra samen met Anna Brouwer en Rianne Stremler op de eerste lijst tegenover Joanne Elise Broeders, Maureen Noordhuis en Hermine Bakker kwamen te staan. Simona weet gelijk met haar maten het eerste verkaatste eerst naar zich toe te trekken. Zij gaan daar gelijk door en weten ook het 2de eerst op rij aan hun totaal toe te voegen. Het verschil van twee eersten bleef gehandhaafd op de 3-1 nadat de verkaatste eersten om en om waren verdeeld. De spanning komt terug in de wedstrijd als Joanne met Maureen en Hermine de achterstand weet terug te brengen naar de 3-2. Zij slagen er echter niet in om langszij te komen en zien vervolgens de afstand tussen beide parturen weer groter worden. De formatie van Simona pakt de draad weer op waar ze waren gebleven en weten de voorsprong uit te bouwen via de 4-2 naar de 5-2. Joanne weigert met Maureen en Hermine om de handdoek te werpen maar zien Simona de deur op slot doen richting de 2de lijst als zij een zitbal weet te plaatsen op de 5-2 6-2.

Laudy Bouma – Trea van der Ploeg

Partuur Laudy Bouma, Naomi Wiersma en Nynke Beckers mochten aan treden tegen Trea van der Ploeg, Anna Rob en Alien Dijkstra. De bliksemstart was er voor Laudy en haar maten zij weten gelijk de eersten aan elkaar  rijgen en een gaatje te slaan via de 1-0 naar de 2-0. Partuur Trea probeert de achtervolging in te zetten maar moeten het antwoord schuldig blijven en zien het verschil verder oplopen via de 3-0 naar zelfs de 4-0. Laudy, Naomi en Nynke lijken op een eenvoudige wijze naar de volgende lijst te gaan als zij ook als eerste het 5de bordje weten te bereiken. Trea denkt daar met haar formatie anders over en weet op hun beurt twee eersten aan hun totaal toe te voegen. De inhaalrace zal echter te laat blijken te zijn want Laudy stelt met haar partuur de winst veilig op de 5-2 6-2.

Selma van der Molen – Rixt Fokkema

Selma van der Molen en Geanne Faber waren op dat moment nog met zijn tweeën en hadden dankzij een staand nummer vrije doorgang tot de 2de lijst. Hun partuur wordt uiteindelijk gecomplementeerd met Maureen Noordhuis zij word bijgeloot. Wie er in slaagde om de tweede lijst door te komen was verzekerd van een plekje in de halve finale. Selma, Geanne en Maureen kwamen vervolgens voor hun eerste wedstrijd in actie tegen Rixt Fokkema, Hesther de Boer en Nynke Marije Faber. De start was voor Rixt en haar maten want zij weten als eerste een bordje te verzilveren en dit zelfs gelijk uit te bouwen naar de 0-2. Langzaam maar zeker komt de wedstrijd echt op gang want Selma, Geanna en Maureen knokken zich terug in de wedstrijd en weten de achterstand eerst voor eerst ongedaan te maken en de balans te herstellen op de 2-2. Er ontstond vanaf dat moment en boeiende strijd waarin beide parturen elkaar geen duimbreedte ruimte gaven. Om en om verschenen de bordjes aan de telegraaf tot aan de 3-3. Het zevende eerst wil  in een wedstrijd nog wel eens voor een doorbraak zorgen en als Selma er met haar maten in slaagt om op een 4-3 voorsprong te komen lijken zij de beste papieren in handen te hebben om de halve finale te bereiken. Rixt, Hesther en Nynke Marije weigeren echter de handdoek te werpen en komen langszij  op de 4-4. Zij weten uiteindelijk de partij in hun voordeel te kantelen. Het is Hesther die hun partuur naar de ½ finale weet te loodsen als zij de bal voor de kaats weet te keren op de 4-5 2-6.

Annet de Haan – Rixt Wijnia

De tegenstandsters in de halve finale moeten komen uit de confrontatie tussen Annet de Haan, Ellen Jorritsma en Nienke Zijlstra en de formatie van Rixt Wijnia, Inge Jansma en Anna Baukje Bloem. Het beloofde een mooie strijd te gaan worden want beide parturen gaven elkaar aan het begin geen duimbreedte ruimte en verdeelden de eersten gelijkmatig tot aan de 1-1. Vanaf dat moment weet Rixt met haar formatie de touwtjes in handen te nemen en eerst voor eerst uit te lopen via de 1-2 naar de 1-3 en zelfs de 1-4. De strijd is echter verre van gestreden want de spanning keert terug als de formatie van Annet hun 2de bordje weten te bemachtigen. Zij slagen er echter niet in om de achterstand verder te verkleinen en moeten toezien dat Rixt samen met Inge en Anna Baukje als 2de naar de halve finale gaat met een 3-5 6-6 overwinning als Inge de laatste twee punten weet te verzilveren met een zitbal.

Simona Kootstra – Laudy Bouma

De winnaar van de laatste confrontatie op de 2de lijst bij het door elkaar loten voor meisjes bij kaatsvereniging Wommels wist gelijk een finale ticket te bemachtigen door een staand nummer in de halve finale. Simona Kootstra nam het samen met Anna Brouwer en Rianne Stremler op tegen Laudy Bouma, Naomi Wiersma en Nynke Beckers. De formatie van Simona laat er aan het begin van de strijd geen gras overgroeien en weten gelijk een gaatje te slaan via de 1-0 naar de 2-0. De strijd is echter verre van gestreden want Laudy zet met haar formatie de achtervolging in en weet eerst voor eerst van de achterstand weg te poetsen en zelfs op de 2-2 langszij te komen. Zij weten echter de leiding niet over te nemen en zien wederom Simona, Anna en Rianne op voorsprong komen. Wat Laudy, Naomi en Nynke ook proberen zij weten niet aan te sluiten en zien het verschil verder oplopen via de 3-2 naar de 4-2. Spanning zit er wel in de verkaatste eersten maar de formatie van Simona heeft de touwtjes in handen en laten dit buitenkansje ook niet meer uit handen glippen en als de opslag bal van Laudy buiten de perklijnen beland op de 5-2 6-4 gaat de formatie van Simona als eerste naar de finale in Wommels.

Rixt Fokkema – Rixt Wijnia

Wie er tegen over Simona, Anna en Rianne in de finale zouden staan moest gaan blijken uit de halve finale wordt het  Rixt Fokkema met Hesther de Boer en Nynke Marije Faber of toch Rixt Wijnia met Inge Jansma en Anna Baukje Bloem. Het eerste bordje aan de telegraaf verschijnt aan de zijde van de partuur Rixt. Het verschil loopt al snel verder op via de 0-2 naar de 0-3. De formatie van Rixt Fokkema probeert wel de aansluiting te herstellen maar het krachtsverschil blijkt te groot te zijn en als Rixt Wijnia en haar maten elke keer op het juiste moment weten toe te slaan rijgen zij de eersten aan elkaar via de 0-4 naar de 0-5. De strijd is dan gestreden en is het Inge die de finale met een prachtige zitbal veilig weet te stellen op de 0-5 2-6.

Simona Kootstra – Rixt Wijnia

Als de prijzen bij de meisjes afdelingen al zijn uitgedeeld resteerd er nog een vraag wie neemt bij het door elkaar loten de krans mee naar huis. Simona Kootstra begint samen met Anna Brouwer en Rianne Stremler aan de opslag in deze finale tegen Rixt Wijnia, Inge Jansma en Anna Baukje Bloem. Het eerste bordje aan de telegraaf in deze finale komt in handen van partuur Simona en zij nemen daarmee de leiding. Lang kunnen zij niet van hun voorsprong genieten want als de opgeslagen bal van Simona buiten de perk lijnen beland op de 1- 2-6 keert de balans terug in deze finale. Het zijn Rixt, Inge en Anna Baukje die vervolgens de leiding over weten te nemen als Anna Baukje er in slaagt om de kaats te passeren op de 1-1 4-6. De strijd lijkt vervolgens als nog los te barsten want voor het eerst verschijnt er de 6-6 maar met een prachtige zitbal weet Inge hun formatie op een 1-3 voorsprong te zetten. Simona, Anna en Rianne proberen de achtervolging in te zetten maar zien hun missie falen als Rixt de voorsprong weet uit te bouwen als zij de kaats weet te passeren op de 1-3 4-6. Wat partuur Simona ook probeert zij slagen er maar niet in om de partij te kantelen en zien ook het 5de eerst in handen komen van Rixt, Inge en Anna Baukje als zij de kaats weet te passeren op de 1-4 4-6. De strijd is dan gestreden en het is Inge die de kransen veilig weet te stellen in Wommels met een zitbal op de 1-5 2-6.

Uitslag van Wommels Door Elkaar loten:

1e prijs 

Rixt Wijnia                                             Wommels

Inge Jansma                                           Dronrijp

Anna Baukje Bloem                           Reduzum

2e prijs:

Simona Kootstra                                 Minnertsga

Anna Brouwer                                      Arum

Rianne Stremler                                  Exmorra

3e prijs:

Rixt Fokkema                                        Arum

Hesther de Boer                                   Jellum

Nynke Marije Faber                           Wommels

 

Vorig artikelKlavertje Vier: Hans Wassenaar flikt het!
Volgend artikelMedia | “Bizar. Ik bin in keatsleginde no”

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in