Home Verslagen Partuur Nynke Sybrandy wint hoofdklasse Wommels

Partuur Nynke Sybrandy wint hoofdklasse Wommels

348
0

Kaatsvereniging “Wommels” had op zaterdag 15 augustus 2020 alle registers open getrokken om een wedstrijd voor de dames hoofdklas te organiseren in deze corona tijd. Zij hadden een prachtige arena neergezet en met maximaal 250 toeschouwers om de lijnen van het veld kon de strijd om 11:00 los barsten.

Onder leiding van Jenco Sieperda betraden in totaal 8 formatie de arena om de strijd aan te gaan om de fel begeerde kransen. Aan het begin van de dag stond het zonnetje nog hoog aan de hemel maar naar mate de dag vorderde betrok de lucht en kwam er een verkoelend buitje van boven.

Sietske Okkema – Ilse Tuinenga

Sietske Okkema, Jeska Terpstra en Martzen Deinum beten deze dag het spits af en kwamen als eerste in actie. Zij gingen op de eerste lijst de strijd aan met het partuur van Ilse Tuinenga, Margriet Bakker en Sjanet Wijnia. Het is Ilse die haar partuur op voorsprong weet te zetten als zij een zitbal weet te plaatsen op het perk van Jeska en Martzen op de 0-6. De vliegende start is voor Ilse en haar maten die gelijk een gaatje weten te slaan als zij zelf wederom de bal zo naar het perk weet te sturen dat de Jeska en Martzen deze niet weten te verwerken op de 0-1 2-6. Wat de formatie van Sietske ook probeert zij lijken maar geen grip op de wedstrijd te krijgen en zien de achterstand verder oplopen als wederom Ilse weet toe te slaan met haar opslag, ditmaal is het raak op 0-2 4-6. De strijd lijkt als nog op gang te komen wanneer er eindelijk een bordje aan de zijde van partuur Sietske verschijnt door goed opslag werk van Sietske zij weet Sjanet tot een kwaadslag te dwingen op de 0-3 6-4. Het krachtsverschil is deze dag veel te groot want Ilse weet samen met Margriet en Sjanet de voorsprong weer uit te bouwen door een prachtige uithaal van Margriet in een zwaar bevochten eerst. Zij weet de boven te vinden op de 1-3 6-6. De strijd is gestreden wanneer Ilse de bal zo naar het perk weet te sturen dat Martzen deze wel goed weet te raken maar deze aan de verkeerde kant van de kwaadpaal langs gaat op 1-4 2-6. Het doek valt voor partuur Sietske op de 1-5 2-6 als de opgeslagen bal van Martzen voor het perk terecht komt.

Anna Brecht Bruinsma – Serena Hovenga

De formatie van Anna Brecht Bruinsma, Anne Monfils en Marte Altenburg (vervangster van Harmke Siegersma) moet op weg naar succes op de eerste lijst eerst de strijd aan gaan met Serena Hovenga, Amarins de Groot en Aluca Bouma. Het eerste bordje aan de telegraaf wordt binnengehaald door Marte als zij op de goede plek staat en de bal voor de kaats weet te keren op de 6-4. Het beloofde een mooie strijd te gaan worden want ook Serena en haar maten waren goed uit de startblokken gegaan en weten langszij te komen op 1-1. Het blijft stuivertje wisselen met het binnenhalen van de bordjes. Voor de 2de keer weet de formatie van Anna Brecht de leiding te nemen als zij met een prachtige zitbal weet toe te slaan op de 1-1 6-4. De strijd is verre van gestreden wat Serena, Amarins en Aluca halen alles uit de kast om de 2de lijst in Wommels te halen. Het is Serena die haar partuur weer langszij weet te brengen als zij het perk van Anne en Marte met lege handen achter weet te laten op de 2-1 0-6. Zij slaagt er niet in om samen met haar maten de leiding over te nemen en dankzij een retourslag van Marte tot voor de kaats op de 2-2 6-0 gaat het 3de bordje als eerste naar partuur Anna Brecht. Via een snel verkaatst eerst loopt het verschil verder op wanneer Anna Brecht op de goede plek staat op het juiste moment door de bal voor de kaats te keren op 3-2 6-0. De formatie van Serena blijft uit alle macht proberen om de aansluiting te herstellen. Het zal echter niet meer mogen baten want als Anne de bal voor de kaats weet te keren op de 4-2 6-4 haalt zij daarmee hun 5de eerst binnen. Anna Brecht, Anne en Marte komen niet meer in de problemen en stellen de winst veilig met een zitbal van Anne op de 5-2 6-4.

Roelie Kroondijk – Annet de Haan

In de 3de partij van de eerste omloop bij kaatsvereniging Wommels gaat Roelie Kroondijk samen met Klasine Huistra en Jennie Terpstra de strijd aan met Annet de Haan, Lotte del Grosso en Annelien Broersma. Het werd de spannendste partij van de eerste lijst. Het is Annelien die hun formatie op voorsprong weet te zetten als zij de bal over de boven weet te slaan op de 4-6. De telegraaf keert al snel weer terug in balans door goed werk van Roelie in het tussenspel als zij de bal voor de kaats weet te stellen op 0-1 6-4. Roelie en haar maten lijken daarna even door te pakken als zij de leiding over weten te nemen door weer goed werk van Roelie zij weet weer op tijd de bal voor de kaats te keren op 1-1 6-4. Beide parturen halen alles uit de kast en geven elkaar niets toe in deze fase van de partij om en om verschijnen de eersten aan de telegraaf via de 2-3 naar de 3-3. Het belangrijke zevende eerst in een wedstrijd wil nog wel eens voor een doorbraak zorgen. Door goed werk in het tussenspel van Jennie weet zij hun partuur op voorsprong te zetten als zij de bal voor de kaats weet te keren op 3-3 6-2. De strijd bleek verre van gestreden want als het vizier van Roelie niet op scherp staat en de bal buiten het perk beland op de 4-3 4-6 keert de telegraaf weer in balans. Het lijkt er op dat wie als eerste het 5de eerst weet te bemachtigen wel eens de winst kon gaan binnen halen als ditmaal het vizier van Annelien die de van best opslag van Annet heeft over genomen niet op scherp staat en de bal net niet genoeg gang mee geeft en deze de bal voor het perk doet belanden. Het laatste verkaatste eerst is nog wel een zwaar bevochten eerst maar is het Roelie die de winst zelf weet binnen te halen als zij een zitbal weet te plaatsen.

Nynke Sybrandy – Tineke Dijkstra

Als laatste betrad Nynke Sybrandy samen met Manon Scheepstra en Marrit Zeinstra de arena om de strijd aan te gaan met Tineke Dijkstra, Sandra Hofstra en Louise Krol. Als de door Nynke opgeslagen bal niet de goede richting mee krijgt en buiten het perk beland op de 2-6 gaat het eerste bordje naar partuur Tineke. De telegraaf keert al snel terug in balans als ditmaal het vizier van Tineke niet op scherp staat en de bal buiten het perk doet belanden op de 0-1 6-4. We zijn dan net op weg in het 3de eerst als het noodlot voor Sandra toeslaat in een uiterste poging om een bal te retourneren aan de zijlijn wat ook nog lukt loopt zij een waarschijnlijk een zware blessure op (knie of enkel nog niet bekend bij mij op punt van schrijven) en zij schreeuwt het uit van de pijn. Nadat er eerste hulp is verleent doet blijken dat zij niet verder kan en maken uiteindelijk Tineke en Louise samen de partij af (naar nu blijkt achteraf hadden de dames wel een bij mogen vragen uit het publiek was vanmiddag tijdens de wedstrijd niet duidelijk gebleken uit het reglement). Met een prachtige bovenslag van Marrit op de 1-1 6-2 zet zij hun partuur aan de leiding. Tineke en Louise geven de strijd niet op en blijven knokken voor elke 2 punten aan de telegraaf en zij blijven bij tot aan de 6-6 maar als de bal van Tineke dan net te veel snelheid mee krijgt en over het perk heen vliegt loopt het verschil op naar de 3-1. Het gaat dan even snel want door goed opslag werk van Nynke zij weet een zitbal te plaatsen op 3-1 6-2 en daarmee haalt zij hun 4de eerst binnen. Tineke en Louise blijven het wel proberen maar komen nu echt een derde maat te kort en zien voor de 2de keer Nynke de bal zo naar het perk sturen dat zij deze niet kunnen verwerken op 4-1 6-0. Nynke, Manon en Marrit komen niet meer in de problemen en plaatsen zich als laatste voor de 2de omloop als Nynke de winst veilig weet te stellen met een zitbal op 5-1 6-4.

Ilse Tuinenga – Anna Brecht Bruinsma

De overgebleven 4 formaties gingen via onderlinge confrontaties de strijd aan om de fel begeerde plekjes in de finale. De parturen die deze strijd verloren stonden nog een keer tegen over elkaar in de strijd om de 3de prijs of niets. De eerste strijd was een herhaling van de finale van Burgwerd van vorige week zondag wederom stond Ilse Tuinenga samen met Margriet Bakker en Sjanet Wijnia tegenover de formatie van Anna Brecht Bruinsma, Anne Monfils en nu Marte Altenburg waar het vorige week nog Harmke Siegersma was. Het werd weer een kraker van een partij waarin de start duidelijk voor partuur Ilse was. Het eerste verkaatste eerst werd gelijk zeer zwaar bevochten waar in uiteindelijk Sjanet aan het langste eind weet te trekken als zij de bal op de 6-6 tot in het perk weet te retourneren. Het verschil loopt vervolgens snel op als ditmaal het vizier van Anna Brecht niet op scherp staat en zij de bal op 1-0 6-2 buiten de perklijnen doet belanden. Via een snel verkaatst eerst keert vervolgens de spanning terug als ditmaal Ilse er niet in slaagt om de bal binnen de perklijnen te houden op de 2-0 4-6. De telegraaf keert zelfs weer terug in balans door zeer goed opslag werk van Anna Brecht als zij het perk van Margriet en Sjanet met lege handen achter weet te laten op de 2-1 4-6. Zij slaagt er echter niet in om samen met haar maten de leiding over te nemen. Met een passeerslag van de kaats is het Margriet die er in slaagt om hun 3de eerst weet binnen te halen op 2-2 6-0. Het krachtsverschil lijkt op dat moment even tot uiting te komen als Sjanet het verschil doet oplopen door de kaats te passeren op 3-2 6-4. Als het 5de eerst ook als eerste naar partuur Ilse gaat wanneer de door Anna Brecht opgeslagen bal buiten het perk beland op 4-2 6-2 lijkt de strijd gestreden maar niets bleek minder waar. De formatie Anna Brecht geeft de strijd niet op en weet een 3de eerst te bemachtigen als in een zwaar bevochten eerst Margriet de winst voor hun partuur op 5-2 6-6 in handen lijkt te hebben maar zij de bal over de kwaadlijn retourneert en daarmee het eerst dus kwijt raakt. Als het perk van Anne en Marte vervolgens de kaats weet te passeren op 5-3 4-6 keert de spanning terug in de wedstrijd. Ilse, Margriet en Sjanet slagen er maar niet in om de winst veilig te stellen en zien de balans helemaal terug keren in de partij als ook aan de zijde van partuur Anna Brecht het 5de eerst verschijnt. Het laatste te verkaatsen eerst moet de beslissing gaan brengen wie er naar de finale zal gaan in Wommels. Op de volle telegraaf de 5-5 6-6 mag Ilse de opslag verzorgen en zij weet haar partuur naar de finale te loodsen als zij een prachtige zitbal weet te plaatsen op het perk van Anne en Marte.

Roelie Kroondijk – Nynke Sybrandy

De tegenstand zal moeten komen uit de 2de partij waarin Roelie Kroondijk samen met Klasine Huistra en Jennie Terpstra de strijd aan zal moeten gaan met de formatie van Nynke Sybrandy, Manon Scheepstra en Marrit Zeinstra. Als Nynke op de goede plek staat in het tussenspel en de bal tot in het perk weet te retourneren op de 2-6 nemen zij de leiding. De strijd lijkt vervolgens echt los te barsten als voor de eerste keer de 6-6 verschijnt maar als het vizier van Roelie niet op scherp staat en de bal buiten het perk beland op de 0-1 6-6 loopt het verschil op naar 2 eersten. Het krachtsverschil blijkt te groot te zijn want voor de 3de keer op rij weet Nynke met haar maten toe te slaan en het eerst naar zich toe te trekken. Roelie, Klasine en Jennie proberen het wel maar zij kunnen niet voorkomen dat de achterstand blijft oplopen als ditmaal Manon goed onder de bal weet te stappen en de boven weet te vinden op 0-3 0-6. De bordjes blijven een kant op gaan waardoor Nynke samen met Manon en Marrit niet echt in de problemen komen en zich als 2de voor de finale weten te plaatsen als in het laatste eerst de bal van Roelie buiten het perk belandt op de 0-5 6-6.

Anna Brecht Bruinsma – Roelie Kroondijk

Voordat de finalisten de mooie arena betraden was er eerst nog de strijd om de 3de prijs of niets in de verte hoorde je het gerommel van het onweer maar de dames zijn geen moment in gevaar geweest omdat alle onweersbuien Wommels links lieten liggen. De formatie van Anna Brecht Bruinsma, Anne Monfils en Marte Altenburg ging hierin de strijd aan met Roelie Kroondijk, Klasine Huistra en Jennie Terpstra. Het beloofde een mooie strijd te gaan worden want gelijk dient de beslissing te vallen op de 6-6 en als de door Roelie opgeslagen bal niet de goede richting mee krijgt en buiten het perk beland komt partuur Anna Brecht op voorsprong. Het is Roelie zelf die haar fout weet te corrigeren in het volgende te verkaatsen eerst als zij dan een prachtige zitbal weet te plaatsen op de 1-0 4-6. De strijd wordt er niet minder om want voor de 2de keer in 3 eersten dient de beslissing te vallen op de 6-6. Als Marte de bal 2x raakt en daardoor het eerst kwijt raakt neemt Roelie met haar maten de leiding over. Het verschil loopt daarna verder op door prachtig opslag werk van Roelie zij weet het perk van Anne en Marte met lege handen achter te laten op de 1-2 4-6. De strijd is verre van gestreden want de spanning keert als nog terug in de wedstrijd wanneer ditmaal het vizier van Roelie haar in de steek laat en voor het perk beland op de 1-3 6-4. De telegraaf keert echter niet op dat moment terug in de partij want het verschil loopt weer op naar de 2 eersten als in een zwaar bevochten eerst de bal van Anna Brecht net te kort is en voor het perk beland op de 2-3 6-6. Er lijkt dan niets aan de hand voor partuur Roelie maar zij slagen er maar niet in om de voorsprong om te zetten in winst en zien eerst voor eerst de voorsprong in rook opgaan als eerst Anna Brecht weet te toe te slaan op 2-4 6-4 als zij op de goede plek staat op het goede moment en bal voor de kaats weet te keren. De balans keert zelfs terug in de wedstrijd wanneer ditmaal Roelie er niet in slaagt om de bal binnen de perklijnen te houden op 3-4 6-4. Als voor de 4de keer deze partij de beslissing valt op de 6-6 en ditmaal de door Anna Brecht naar het perk gestuurde bal te kort blijkt te zijn komt partuur Roelie als eerste op het 5de bordje uit. Zij geven dit niet meer uit handen en stellen de 3de prijs in Wommels veilig door een prachtig uithaal van Klasine zij weet de boven te vinden op de 4-5 0-6.

Ilse Tuinenga – Nynke Sybrandy

De finale van deze 4de vrije formatie wedstrijd van het seizoen bij de dames in Wommels is een prachtig affiche de 2 sterkste vrije formaties gaan met elkaar de strijd aan om de fel begeerde kransen. Tijdens deze finale komt ook met enige regelmaat de regen uit de lucht wat voor een klein beetje verkoeling zorgt. Ilse Tuinenga begint samen met Margriet Bakker en Sjanet Wijnia aan de opslag en zij gaan de strijd aan met Nynke Sybrandy, Manon Scheepstra en Marrit Zeinstra. Het beloofd een prachtige strijd te gaan worden als gelijk het eerste te verkaatsen eerst al op de 6-6 beslist dient te worden. Het is Margriet die de finale weet open te breken met een prachtige bovenslag. De vliegende start in deze finale is voor Ilse en haar maten als zij de voorsprong weten te verdubbelen wanneer het vizier van Nynke niet op scherp staat en de bal buiten de perklijnen valt op 1-0 6-4. De strijd is er niet minder om want voor de 2de keer in 3 verkaatste eersten verschijnt de 6-6. Als Ilse de bal zo naar het perk weet te sturen dat Manon deze wel goed weet te raken maar langs de verkeerde kant van de kwaadpaal gaat loopt het verschil op naar de 3-0. Er lijkt niets aan de hand voor partuur Ilse zij hebben de touwtjes stevig in handen en lopen vervolgens uit naar de 3-0 6-4 op dat moment gooit de formatie van Nynke de boel om na een pittig gesprek met hun coach. Manon en Nynke ruilen van opslag en dat lijkt even het passende antwoord te zijn want zij weet met een prachtige zitbal de 6-6 als nog uit het vuur te slepen. Als er dan nog een kaats in het tussenspel licht en Manon de door Ilse opgeslagen bal over de boven laat vliegen is daar voor hun partuur het eerste bordje aan de telegraaf. De spanning keert vervolgens terug in de partij wanneer het verschil terug loopt naar een eerst door een zitbal van Manon op de 3-1 4-6. Ilse, Margriet en Sjanet lijken de grip even kwijt te zijn op de wedstrijd want via een zeer snel verkaatst eerst keert de balans terug in de partij als Manon de boven weet te vinden op de 3-2 0-6. Door de omzetting binnen het partuur lijkt Nynke samen met Manon en Marrit de touwtjes in handen te nemen als zij het belangrijke zevende eerst weten binnen te halen dankzij een zitbal van Manon op 3-3 0-6. Ilse blijft het proberen met haar maten maar zij moeten op dat moment toe zien dat het 5de eerst als eerste naar partuur Nynke gaat als zij de bal zelf voor de kaats weet te keren op de 3-4 0-6. De strijd is nog niet te einde want Ilse, Margriet en Sjanet weigeren de handdoek te gooien en weten door het goede opslag werk van Ilse nog een 4de eerst uit het vuur te slepen als zij een zitbal weet te plaatsen op 3-5 6-2. De inhaalrace zal te laat komen want het is Manon die met een ferme uithaal de winst en de kransen in Wommels veilig weet te stellen als zij de boven weet te vinden op 4-5 4-6.

Uitslag Wommels:

1e prijs:

Nynke Sybrandy                      Leeuwarden

Manon Scheepstra                   Leeuwarden

Marrit Zeinstra                         Groningen

2e prijs:

Ilse Tuinenga                            Franeker

Margriet Bakker                       Easterlittens

Sjanet Wijnia                            Wommels

3e prijs:

Roelie Kroondijk                       Easterein

Klasine Huistra                         Reduzum

Jennie Terpstra                         Mantgum

Foto’s en tekst Henk Hempenius

Meer foto’s vind je hier