Home laatste nieuws Hoofdklassepartijen Marsum en Pingjum gaan niet door

Hoofdklassepartijen Marsum en Pingjum gaan niet door

253
0

De dameshoofdklasse en herenhoofdklasse in Marsum op 12 en 13 september gaat niet door. KV Foarut heeft de wedstrijden terug gegeven aan de KNKB.

De kaatsvereniging van Marsum heeft veel energie gestoken in het maken van een Coronaplan.  Het Coronaplan is verplicht en noodzakelijk om de wedstrijden ‘coronaproof’ te laten verlopen.  ,,Na diverse malen met de gemeente te hebben gecommuniceerd, hebben we afgelopen week een besluit van de gemeente op ons Coronaplan ontvangen. In dit besluit heeft de gemeente Waadhoeke (op basis van de noodverordeningswet) aanvullende voorwaarden gesteld die wij niet verantwoord kunnen nakomen”, zo meldt de kaatsvereniging.

,,De risico’s die hieruit voortkomen kunnen en willen wij als vereniging niet dragen. Als alternatief hebben we nog overwogen om de wedstrijden te organiseren met een bezoekersaantal tot maximaal 250. Echter, dit is voor ons niet haalbaar. Gelet op de grootte van ons ledenbestand en andere genodigden zijn we dan genoodzaakt om keuzes te maken wie wel en wie niet zal worden toegelaten. Dit zijn voor ons als vereniging keuzes die we niet willen maken voor onze bezoekers”.

Ook Pingjum heeft bij de KNKB gemeld, dat er in dat dorp dit jaar geen wedstrijd voor de heren hoofdklassers wordt georganiseerd. Of een andere vereniging het gat in de agenda opvult is niet bekend.