Home Verslagen Partuur Ilse Tuinenga wint in Easterein

Partuur Ilse Tuinenga wint in Easterein

197
0

Op zaterdag 6 juli 2019 vormde sportpark “De Skoalleseize” het decor voor “Bring de keatsers by it keatsen”. Kaatsvereniging Easterein bestaat viert dit jaar zijn 115 jarige bestaan. Voor de 3de keer organiseerden zij in samen werking met de federatie Sneek en om streken deze wedstrijd.

De eerste editie van Bring de keatsers by it keatsen werd gehouden in Scharnegoutum in 2011. Deze wedstrijd is ontstaan nadat de Waterpoortpartij van Sneek weg viel. Deze wedstrijd is opgericht om alle kaatsers van alle niveau’s bij elkaar te brengen.

De jeugd van de federatie kaatst vanaf 10:00 uur hun partijen en de prijzen werden deze dag uitgereikt door Allard Hoekstra koning van de PC en Ilse Tuinenga koningin van de laatste Froulju’s P.C. De dames en heren hoofdklas betreden vanaf 14:00 vervolgens de arena om hun wedstrijd te gaan verkaatsen. Deze dag was de leiding in handen van de heren J. Sieperda en H. Sweering. Vanaf klokslag 14:00 gingen bij de dames 7 partuur met elkaar de strijd aan terwijl op de lijst bij de heren 10 partuur stonden. De dag begon regenachtig maar naar mate de dag vorderde werd het droog. Na het Nederlands Kampioenschap voor dames afdelingen had kaatsvereniging Easterein ook nu weer alle registers opengetrokken om er een mooie dag van te gaan maken.

Tineke Dijkstra – Ilse Tuinenga

Tineke Dijkstra was door het lot deze dag verbonden aan Sjanet en Rixt Wijnia en zij stonden in de eerste partij van de dag tegenover Ilse Tuinenga, Imke van der Leest en Melissa Rianne Hiemstra. Het beloofde een mooie strijd te gaan worden als gelijk het eerste bordje op de 6-6 beslist moet worden. Het is Ilse die het eerst veilig weet te stellen als zij het perk van Sjanet en Rixt met lege handen achterlaat. De vliegende start is voor Ilse, Imke en Melissa Rianne want zij weten gelijk de voorsprong uit te bouwen als zij ook het 2de eerst op de 0-1 4-6 weten binnen te halen. De formatie van Tineke probeert de aansluiting te herstellen maar zien de achterstand verder oplopen wanneer ditmaal Melissa Rianne goed onder de bal weet te stappen en deze over de boven weet te slaan op de 0-2 4-6. De strijd bleek verre van gestreden want Tineke weet met haar maten het eerste bordje te verzilveren op de 0-3 6-2 en zetten met succes de achtervolging in en weten terug te keren naar de 2-3 door goed werk van Tineke als zij de bal weet te keren voor de kaats op de 1-3 6-4. Zij slagen er echter niet in om het evenwicht te herstellen. Het is Imke die de voorsprong voor hun partuur weet uit te bouwen als zij de bal tot in het perk weet te retourneren op de 2-3 4-6. Het belangrijke zevende eerst wil nog wel eens voor een ommekeer of doorbraak zorgen. Met een prachtige bovenslag weet Sjanet de aansluiting te herstellen op 2-4 6-2. Tineke, Sjanet en Rixt gaan vervolgens op jacht  naar het 4de eerst maar zien het 5de eerst aan de zijde van partuur Ilse verschijnen als Imke op de goede plek staat en de bal voor de kaats weet te keren op de 3-4 2-6. De formatie van Ilse komt vervolgens zelfs op wedstrijd punt op de 3-5 6-6 maar zien als nog het eerst gaan naar partuur Tineke waardoor de spanning weer oploopt en het verschil terug wordt gebracht tot aan de 4-5. Het zal echter niet genoeg blijken te zijn want Imke loodst hun partuur naar de 2de omloop in Easterein als zij de boven weet te vinden op de 4-5 2-6.

Nynke Sybrandy – Jildou Sweering

De formatie van Nynke Sybrandy, Sandra Hofstra en Jennie Terpstra ging op de eerste lijst de strijd aan met Jildou Sweering, Lotte Delgrosso en Louise Krol. Het werd de spannendste partij bij de dames deze dag. In een zwaar bevochten eerst weet uiteindelijk Jennie de kaats te passeren op de 6-6. Nynke laat er gelijk met haar maten geen gras overgroeien en weet gelijk de voorsprong uit te bouwen als zij zelf het 2de eerst weet binnen te halen door de bal voor de kaats te keren op de 1-0 6-4. Beide parturen waren zeer goed van start gegaan want voor de 2de keer deze partij in 3 verkaatste eersten was er weer de 6-6 waarin ditmaal Louise weet toe te slaan door de bal voor de kaats te keren en daarmee de achterstand weet te terug te brengen tot de 2-1. Het blijft een prachtige strijd waarin beide elkaar geen duimbreedte ruimte gaven. In een zwaar bevochten eerst weet Nynke toe te slaan als zij het perk van Lotte en Louise met lege handen achter weet te laten als zij een zitbal weet te plaatsen op de 2-1 6-6. Jildou, Lotte en Louise geven de strijd niet zonder slag of stoot gewonnen en weten de achtervolging in te zetten en als Jildou de bal zo naar het perk van Sandra en Jennie weet te brengen dat zij deze niet kunnen verwerken op de 3-1 4-6 en een zitbal weet plaatsen loopt het verschil terug naar een eerst. Beide parturen halen alles uit de kast om de 2de omloop te halen waardoor voor de 3de keer in deze prachtige strijd de beslissing pas viel op de 6-6. Als Jennie goed onder de bal weet te stappen en de kaats weet te passeren loopt het verschil op naar de 4-2. Jildou, Lotte en Louise lijken even geen antwoord te hebben op deze tussensprint waardoor Nynke met haar formatie op weg lijkt naar de 2de lijst als zij zelfs het 5de bordje weet binnen te halen met een zitbal op de 4-2 6-2. Er lijkt niets aan de hand maar als zij er niet in slagen om de winst veilig te stellen keert de spanning langzaam maar zeker terug in de wedstrijd. Het partuur van Jildou ziet een derde eerst verschijnen als de opgeslagen bal van Nynke buiten het perk beland op de 5-2 4-6. Langzaam maar zeker lijkt de formatie van Nynke de grip op de wedstrijd kwijt te raken en weet Louise de achterstand verder te verkleinen als zij de kaats weet te passeren op de 5-3 2-6. De telegraaf keert zelfs terug in balans als Jildou het perk van Sandra en Jennie opnieuw met haar opslag weet te verschalken en een zitbal weet te plaatsen op de 5-4 4-6. Het laatste te verkaatsen eerst zal de beslissing moeten gaan brengen wie er naar de 2de lijst zal gaan. Het is uiteindelijk Louise de hun partuur naar de 2de lijst weet te brengen als zij de bal voor de kaats weet te keren op de 5-5 2-6.

Wybrig Bakker – Anne Monfils

In de 3de partij op de eerste lijst van deze editie van Bring de keatsers bij het keatsen staat Wybrig Bakker samen met Anouk Tolsma en Manon Scheepstra tegenover de formatie van Anne Monfils, Margriet Bakker en Martzen Deinum. Het is Anne die de partij weet open te breken met haar opslag als zij een prachtige zitbal weet te plaatsen op het perk van Anouk en Manon. De bliksemstart was er voor partuur Anne want zij weten gelijk de voorsprong uit te bouwen. Het is Martzen die goed onder de bal weet te stappen en beheerst de kaats weet te passeren op de 0-1 2-6. De formatie van Wybrig probeert het wel degelijk en probeert door omzettingen aan de opslag Wybrig en Manon ruilen om het tij te doen keren maar het kan niet voorkomen dat Martzen hun 3de eerst op rij weet binnen te halen als zij de boven weet te vinden op de 0-2  4-6. Eindelijk lijkt ook hier de strijd op gang te komen als de eerste 6-6 aan de telegraaf verschijnt. Als Martzen op de goede plek staat in het tussenspel en de bal tot voor de kaats weet te retourneren loopt het verschil op naar de 0-4. Wat Wybrig, Anouk en Manon ook proberen zij zien al hun pogingen op niets uitlopen waardoor Anne met haar maten weer weten toe te slaan en voor de 5de keer op rij het bordje aan hun zijde van de telegraaf weten te hangen op de 0-4 2-6. De strijd is dan gestreden weet Margriet de winst veilig te stellen als zij de bal tot in het perk weet te retourneren op de 0-5 2-6.

Anne Berber Zeinstra – Ilse Tuinenga

Anne Berber Zeinstra en Jeska Terpstra stonden met zijn tweeën als laatste op de eerste omloop en hadden door een staand nummer een vrije doorgang naar de 2de lijst. Zij moesten even wachten wie het plekje in het achterperk voor zijn rekening zou nemen want er moest worden bij geloot. Het is uiteindelijk Jennie Terpstra die het goede lot weet te trekken en nadat zij even had gegeten en het goede kleur shirt had aangetrokken kon de eerste partij op de 2de lijst beginnen. Hierin vormde voor partuur Anne Berber de formatie van Ilse Tuinenga, Imke van der Leest en Melissa Rianne Hiemstra de hindernis die genomen moest worden om door te kunnen dringen tot de finale. Het is Jennie die hun partuur op voorsprong weet te zetten als zij er in slaagt om de bal voor de kaats te keren op de 6-2. De telegraaf keert echter al snel weer terug in evenwicht als Ilse met haar maten de achtervolging in weet te zetten en langszij weten te komen als zij de bal weten te retourneren tot in het perk op de 1-0 2-6. De strijd lijkt vervolgens echt op gang te komen want voor het eerst verschijnt de 6-6 aan de telegraaf en mag Ilse de bal naar het perk sturen als zij dat op zo’n wijze weet te doen dat Jennie deze niet goed weet te verwerken en de bal over kwea vliegt op de 1-1 6-6. Beide parturen gaven elkaar niets toe aan het begin van de partij. De telegraaf keert weer terug in evenwicht als Jennie er in slaagt om de kaats te passeren op de 1-2 6-4. Het blijft stuivertje wisselen met het binnen halen van eersten want voor de 2de keer deze partij weet de formatie van Ilse de leiding te nemen als ditmaal Imke een bordje weet binnen te halen als zij de boven weet te vinden op de 2-2 2-6. Via een snel verkaatst eerst loopt het verschil op naar de door goed opslag werk van Imke als zij de kaats weet te behouden op de 2-3 0-6. Anne Berber, Jeska en Jennie proberen het wel degelijk maar zien het 5de eerst aan de telegraaf als eerste richting partuur Ilse gaan als zij het perk van Jeska en Jennie met lege handen achterlaat door een prachtige zitbal te plaatsen op de 2-4 2-6. Ilse komt samen met haar maten niet meer in gevaar en weten als eerste beslag te leggen op het finale ticket als Imke de winst veilig weet te stellen als zij de boven weet te vinden op de 2-5 0-6.

Jildou Sweering – Anne Monfils

Wie de tegenstandsters werden van partuur Ilse moest gaan blijken uit de confrontatie tussen Jildou Sweering, Lotte Delgrosso en Louise Krol en het partuur van Anne Monfils, Margriet Bakker en Martzen Deinum. Het werd een mooie partij om te zien want gelijk het openingseerst dient op de 6-6 te worden beslist en als Martzen goed onder de bal weet te stappen en de boven weet te vinden nemen zij de leiding. Zij kunnen niet lang van hun voorsprong genieten want als het perk van Lotte en Louise de bal goed weet te raken en deze over de boven vliegt op de 0-1 6-2 keert het evenwicht terug in de partij. Het blijft stuivertje wisselen met het binnen halen van eersten want nu is het Lotte op de boven die de bal tot in het perk weet retourneren op de 1-1 6-2. Beide parturen zijn zeer aan elkaar gewaagt op dat moment in de partij en ze geven elkaar niets toe en halen alles uit de kast. In een zeer zwaar bevochten eerst weet Margriet beide parturen weer op gelijke hoogte te zetten als zij de kaats weet te passeren op de 2-1 6-6. Het 3de bordje komt vervolgens als eerste aan de zijde van partuur Jildou te hangen als de opgeslagen bal van Anne niet de goede richting mee krijgt op de 2-2 6-2 deze buiten de perklijnen terecht komt. Beide parturen geven elkaar niets toe en zo keert de telegraaf weer terug in balans als ditmaal Jildou de bal naar het perk mag sturen en zij het vizier niet op scherp heeft staan op de 3-2 4-6. Het is Margriet die het belangrijke zevende eerst in deze partij naar zich toe weet te trekken als zij de boven weet te vinden op de 3-3 4-6. De strijd is er niet minder om want beide parturen weigeren de handdoek te gooien en halen alles uit de kast. In een zwaar bevochten eerst weet Margriet uiteindelijk aan het langste eind te trekken als zij de bal tot voor de kaats weet te retourneren op de 3-4 6-6. De formatie van Anne geeft dit buitenkansje niet meer uit handen stelt de finale in Easterein veilig als Anne het perk van Lotte en Louise met lege handen achter weet te laten en een zitbal weet te plaatsen op de 3-5 4-6.

Anne Berber Zeinstra – Jildou Sweering

 Voordat de finalisten van deze 8ste editie van Bring de keatsers by it keatsen de groene mat op sportpark Skoalleseize betraden was er eerst nog de strijd om de 3de prijs of niets. Anne Berber Zeinstra begon daarin samen met Jeska Terpstra en Jennie Terpstra aan de zijde van de opslag en zij gingen de strijd aan met Jildou Sweering, Lotte Delgrosso en Louise Krol. Het werd een van de spannendste partij van deze dag want met regelmaat van de klok was daar de 6-6 waarop de beslissing moest gaan vallen. Het begint gelijk al in het eerste verkaatste bordje en als Jildou er in slaagt om de bal zo naar het perk te sturen dat Jeska en Jennie deze niet weten te verwerken neemt partuur Jildou de leiding. Lang kunnen zij daar niet van genieten want voor de 2de keer op rij valt de beslissing pas op de 6-6. Met een prachtige passeerslag van de kaats weet Jeska hun partuur weer op gelijke hoogte te zetten. Beide parturen halen vervolgens alles uit de kast en voor de 3de keer op rij is daar weer de 6-6 als ditmaal het vizier van Jildou niet op scherp staat en buiten het perk valt neemt partuur Anne Berber de leiding in handen. Het is een prachtige strijd tussen deze twee formaties waarin de telegraaf weer om en om werd gevuld tot aan de 6-6 de 4de op rij. Jeska weet de kaats te behouden op de 6-6 door de bal prachtig via de linker hoek van af de boven te sturen tot voor de kaats. De spanning keert vervolgens terug in deze partij als de opgeslagen bal van Anne Berber buiten de perklijnen beland op de 3-1 2-6. De strijd is er niet minder om want voor de 5de keer in deze partij dient het eerst te worden beslist op de 6-6. Jildou weet haar partuur weer langszij te loodsen als zij de bal zelf voor de kaats weet te keren op de 3-2 6-6. Via een snel verkaatst eerst weet Jeska hun partuur weer op voorsprong te zetten als zij de boven weet te vinden op de 3-3 6-0. Jildou weigert met haar maten de strijd op te geven en blijft voor elke 2 punten aan de telegraaf knokken zodat er voor de 6de keer de 6-6 verschijnt. Als Jeska op de goede plek staat en de bal voor kaats weet te keren weet zij het 5de bordje aan de telegraaf te hangen. De 3de prijs komt uiteindelijk in handen van partuur Anne Berber als de opgeslagen bal van Jildou buiten het perk valt op de 5-3 6-4.

Ilse Tuinenga – Anne Monfils

In de laatste partij van deze zaterdag 6 juli 2019 in Easterein bij de dames staat in de finale de formatie van Ilse Tuinenga, Imke van der Leest en Melissa Rianne Hiemstra tegenover het partuur van Anne Monfils, Margriet Bakker en Martzen Deinum. De formatie van Ilse weet gelijk het initiatief te nemen als de opgeslagen bal van Anne buiten de perklijnen beland op de 6-4. Via een zeer snel verkaatst eerst loopt het verschil al snel verder op. Het is Ilse zelf die met een prachtige zitbal het perk van Margriet en Martzen met lege handen weet achter te laten op de 1-0 6-0. Anne, Margriet en Martzen proberen wel degelijk om de partij in hun voordeel te doen kantelen maar zij zien hun achterstand verder oplopen als het vizier van Margriet niet op scherp staat en de bal buiten het perk beland op de 2-0 6-4. Het krachtsverschil lijkt in deze finale te groot te zijn want voor de 4de keer op rij weet partuur Ilse het bordje aan hun zijde van de telegraaf te hangen als ditmaal Ilse de bal zo naar het perk weet te sturen dat Margriet deze niet goed weet te verwerken en de bal over de kwaat vliegt op de 3-0 6-4. Eindelijk lijkt de strijd als nog op gang te komen als voor het eerst in deze finale de 6-6 verschijnt. Het is Melissa die hun 5de eerst weet binnen te halen als zij de bal tot voor de kaats weet te retourneren op de 4-0 6-6. De strijd is dan gestreden en het is Imke die in eigen dorp de krans veilig weet te stellen tijdens deze editie van bring de keatsers by it keatsen in Easterein als zij een zitbal weet te plaatsen op de 5-0 6-0.

Uitslag Easterein:

1e prijs:

Ilse Tuinenga                           Franeker

Imke van der Leest                   Easterein

Melissa Rianne Hiemstra          Stiens

2e prijs:

Anne Monfils                           Groningen

Margriet Bakker                       Easterlittens

Martzen Deinum                      Wommels

3e prijs:

Anne Berber Zeinstra               Leeuwarden

Jeska Terpstra                          Easterein

Jennie Terpstra                        Mantgum

Foto-album

De foto’s gemaakt door Henk Hempenius vind je hier: https://myalbum.com/album/uuQSMDqASqYr

Vorig artikelGabe van Popta wint eerste krans op hoofdklasse
Volgend artikelMarten Feenstra stopt definitief met kaatsen