Home laatste nieuws De winnaars van 11 en 12 juli 2020

De winnaars van 11 en 12 juli 2020

331
0

Er mag weer gekaatst worden! En dus zetten we de winnaars, zoals je van ons gewend bent, in een overzicht.

  Morra | Heren Hoofdklasse (VF)
1. Menno van Zwieten | Renze Hiemstra | Hans Wassenaar
2. Jelte-Pieter Dijkstra | Hendrik Jan vd Velde | Pieter Jan Leijenaar
3. Gert-Anne van der Bos | Taeke Triemstra | Tjisse Steenstra
   
  Morra | Dames Hoofdklasse (VF)
1. Ilse Tuinenga | Margriet Bakker | Sjanet Wijnia
2. Sietske Okkema| Jeska Terpstra | Martzen Deinum
3. Nynke Sybrandy | Manon Scheepstra | Marrit Zeinstra
   
  Arum | Jongens vrije formatie
1.  Steven Koster | Jorn Lars van Beem | Thomas Dijkstra
2. Jesse Kroondijk | Harold de Boer | Jurrit Osinga
3. Johan Sipma | Marten Leijenaar | Jitze Floris
   
  Herkansing
1. Thom Stellingwerf | Yoram Elzinga | Gosse de Haan
2. Jelmer Foppe Drijfhout | Sjouke Beimers | Jan Bandstra
3 Elmer Feenstra | Jelmer Uithof
   
  Achlum | Pupillenjongens A klasse
1. Melle Talsma | Lieuwe van der Kamp
2. Kyano van Swinderen Koopmans | Pieter Miedema
   
  Achlum Pupillenjongens B klasse
1. Mark Reitsma | Youp Bruinsma
2. Sander Kuipers | Rudmer Faber
3. Ryan Wieggers | Siete Wassenaar
4.  Harmen Zijlstra | Rik van der Weerdt
4.  Haye Tjeerdema | Tim Hofstra 
   
  Herkansing
1. Sijtse Kloosterman | Ale Reitsma
2. Jorrit Bosch | Pieter Hoogland
3. Roan Luimstra | Thomas Rinia
   
  Achlum Pupillenmeisjes A klasse
1. Noëlle Hiddinga | Anna Lotte van Beem
2. Linda van der Meer | Rianne Osinga
   
  Achlum | Pupillenmeisjes B klasse
1. Amber Goedbloed | Aniek Koopmans
2. Manouk Scharringa | Floorke de Boer
3. Michelle Gerjanna Sijtsma | Ilja Wijtsma
4.  Marit  Steigenga | Elina Schotanus
4. Dana Marrit Koopmans | Britt Joustra
   
  Herkansing
1. Fenna Cuperus | Tessa Westra
2. Mariska Stegenga |Rens Bos
3. Maren de Vries | Idwer Vis
   
  Zondag 12 juli
  Bolsward | Heren hoofdklasse
1. Gert Anne van der Bos | Taeke Triemstra | Tjisse Steenstra
2. Enno Kingma | Kees van der Schoot | Erwin Zijlstra
3. Marten Bergsma | Dylan Drent | Hendrik Kootstra
   
  Zweins | Meisjes del
1. Gerde Lycklama à Nijeholt | Ilse Marije van Beem | Chantal de Witte
2. Anna-Dieuwke Dijkstra | Moniek Lootsma | Lieke van Loon
3. Foke Jil Bakker | Marrit Wielenga | Ilse Zwaagstra
4.  Iris Oosterbaan | Romy Postma | Rixt Blanke
   
  Tzum | Schooljongens 
1. Jorrit Palma | Iwan Hiddinga
2. Jelte de Jong | Pieter Siebe Cuperus
3. Jorn de Vries | Douwe Faber
   
  Herkansing
1. Nick van der Walt | Arjen Bauke Hofstra
2. Jardo Sterkenburg | Harmen-Jacob Postma
   
  Stiens | schoolmeisjes
1. Sophie Kroondijk | Martsen van der Goot
2. Marije Bokma | Noëlle Hiddinga
3.  Elske van Straten | Doutsen Veendorp
3. Hester Torensma | Nathalie Andringa
   
  Herkansing
1. Gerbrich Koster | Isabella Sijtsma
2. Suzanna Allema | Linda van der Meer