2 februari 2023

De winnaars van 11 en 12 juli 2020

Er mag weer gekaatst worden! En dus zetten we de winnaars, zoals je van ons gewend bent, in een overzicht.

  Morra | Heren Hoofdklasse (VF)
1. Menno van Zwieten | Renze Hiemstra | Hans Wassenaar
2. Jelte-Pieter Dijkstra | Hendrik Jan vd Velde | Pieter Jan Leijenaar
3. Gert-Anne van der Bos | Taeke Triemstra | Tjisse Steenstra
   
  Morra | Dames Hoofdklasse (VF)
1. Ilse Tuinenga | Margriet Bakker | Sjanet Wijnia
2. Sietske Okkema| Jeska Terpstra | Martzen Deinum
3. Nynke Sybrandy | Manon Scheepstra | Marrit Zeinstra
   
  Arum | Jongens vrije formatie
1.  Steven Koster | Jorn Lars van Beem | Thomas Dijkstra
2. Jesse Kroondijk | Harold de Boer | Jurrit Osinga
3. Johan Sipma | Marten Leijenaar | Jitze Floris
   
  Herkansing
1. Thom Stellingwerf | Yoram Elzinga | Gosse de Haan
2. Jelmer Foppe Drijfhout | Sjouke Beimers | Jan Bandstra
3 Elmer Feenstra | Jelmer Uithof
   
  Achlum | Pupillenjongens A klasse
1. Melle Talsma | Lieuwe van der Kamp
2. Kyano van Swinderen Koopmans | Pieter Miedema
   
  Achlum Pupillenjongens B klasse
1. Mark Reitsma | Youp Bruinsma
2. Sander Kuipers | Rudmer Faber
3. Ryan Wieggers | Siete Wassenaar
4.  Harmen Zijlstra | Rik van der Weerdt
4.  Haye Tjeerdema | Tim Hofstra 
   
  Herkansing
1. Sijtse Kloosterman | Ale Reitsma
2. Jorrit Bosch | Pieter Hoogland
3. Roan Luimstra | Thomas Rinia
   
  Achlum Pupillenmeisjes A klasse
1. Noëlle Hiddinga | Anna Lotte van Beem
2. Linda van der Meer | Rianne Osinga
   
  Achlum | Pupillenmeisjes B klasse
1. Amber Goedbloed | Aniek Koopmans
2. Manouk Scharringa | Floorke de Boer
3. Michelle Gerjanna Sijtsma | Ilja Wijtsma
4.  Marit  Steigenga | Elina Schotanus
4. Dana Marrit Koopmans | Britt Joustra
   
  Herkansing
1. Fenna Cuperus | Tessa Westra
2. Mariska Stegenga |Rens Bos
3. Maren de Vries | Idwer Vis
   
  Zondag 12 juli
  Bolsward | Heren hoofdklasse
1. Gert Anne van der Bos | Taeke Triemstra | Tjisse Steenstra
2. Enno Kingma | Kees van der Schoot | Erwin Zijlstra
3. Marten Bergsma | Dylan Drent | Hendrik Kootstra
   
  Zweins | Meisjes del
1. Gerde Lycklama à Nijeholt | Ilse Marije van Beem | Chantal de Witte
2. Anna-Dieuwke Dijkstra | Moniek Lootsma | Lieke van Loon
3. Foke Jil Bakker | Marrit Wielenga | Ilse Zwaagstra
4.  Iris Oosterbaan | Romy Postma | Rixt Blanke
   
  Tzum | Schooljongens 
1. Jorrit Palma | Iwan Hiddinga
2. Jelte de Jong | Pieter Siebe Cuperus
3. Jorn de Vries | Douwe Faber
   
  Herkansing
1. Nick van der Walt | Arjen Bauke Hofstra
2. Jardo Sterkenburg | Harmen-Jacob Postma
   
  Stiens | schoolmeisjes
1. Sophie Kroondijk | Martsen van der Goot
2. Marije Bokma | Noëlle Hiddinga
3.  Elske van Straten | Doutsen Veendorp
3. Hester Torensma | Nathalie Andringa
   
  Herkansing
1. Gerbrich Koster | Isabella Sijtsma
2. Suzanna Allema | Linda van der Meer
   
   

Subscribe To Our Newsletter