Home laatste nieuws Partuur Fiera de Vries wint in Alde Leije

Partuur Fiera de Vries wint in Alde Leije

325
0

Het kaatsveld aan de Leijester Hegedyk vormde op zondag 5 mei 2019 de arena waar de meisjes hun eerste wedstrijd van het seizoen verkaatsten. In totaal waren op deze bevrijdingsdag 41 meisjes afgereisd naar Alde Leije. Zij waren deze dag te gast bij kaatsvereniging Het Centrum. Zij organiseerden een door elkaar loten wedstrijd met herkansingsronde. De meisjes konden dus minimaal 2x kaatsen. Onder een grijs wolkendek waar zo nu en dan de zon even door heen kwam gaf om 10:00 de clubscheidsrechter het startsein.

Voor dat de meisjes aan hun eerste wedstrijd begonnen werden ze eerst even bij elkaar geroepen en toegesproken door leden van de T.C. Dit seizoen zijn er maar liefst 15 meisjes die aan hun eerste jaar beginnen in de leeftijdscategorie van 14-16. Het werd een mooie maar lange en koude kaatsdag in Alde Leije. De wind had behoorlijk wat invloed op het kaatsen maar desondanks lieten de meisjes zich daardoor niet uit het veld slaan en haalden alles uit de kast in deze eerste wedstrijd van het seizoen waar met enige regelmaat de 6-6 aan de telegraaf verscheen.

Marije Hiemstra – Corrie Kroondijk

De wedstrijd lijst telde 14 partuur waarvan nummer 14 een meisje te kort kwam waardoor er bijgeloot moest worden. Marije Hiemstra vormde op de eerste lijst een partuur met Senne Idsardi en Iris Jasper en zij namen het op tegen Corrie Kroondijk, Jildou Ekema en  Judith Zuidema en het werd gelijk al een klapper zo aan het begin van de dag. Beide parturen gingen goed uit de startblokken en gaven niets aan elkaar toe aan het begin van de partij en ze verdeelden de eerste bordjes gelijkmatig tot aan de 1-1, Vanaf dat moment weet de formatie van Corrie de touwtjes in handen te nemen en langzaam uit te lopen via de 1-2 naar de 1-3 en zelfs de 1-4. Er lijkt dus niets aan de hand te zijn maar Marije en haar maten denken daar anders over en weigeren de handdoek te gooien en knokken zich eerst voor eerst terug in de partij via de 2-4 loopt het verschil eerst voor eerst terug en keert de balans via de 3-4 terug op de 4-4. De partij lijkt zelfs in het voordeel te kantelen van Marije, Senne en Iris als zij als eerste het 5de bordje weten te bereiken maar ook Corrie weet met haar maten het 5de eerst binnen te halen. Het laatste eerst zal de beslissing moeten brengen. Het is Jildou die goed werk doet voor haar partuur door de winst veilig te stellen als zij de bal voor de kaats weet te keren op de 5-5 2-6.

Anouk Smink – Rixt Fokkema

Het partuur van Anouk Smink, Inez de Jong en Foke Jil Bakker kwam vervolgens in actie tegen Rixt Fokkema, Marrit Meijer en Lieke van Loon. Ook dit werd weer een zeer spannende partij waarin het begin was voor de formatie van Rixt want zij slagen er in om een gaatje te slaan en via het openingseerst uit te lopen naar een 0-2 voorsprong. Langzaam maar zeker komt ook deze wedstrijd op gang knokt de formatie van Anouk zich knap terug in de partij en weet ook 2 eersten op rij naar zich toe te trekken waardoor het evenwicht weer in de telegraaf uit komt op de 2-2. Zij slagen er echter niet in om de leiding over te nemen en zien elke keer Rixt, Marrit en Lieke de leiding nemen op de 2-3 en zelfs op de 3-4. Beide formaties zijn echter zeer aan elkaar gewaagt en geven elkaar niets toe waardoor de telegraaf elke keer weer in balans komt op de 3-3 en zelfs de 4-4. Nadat de volgende 2 verkaatste eersten gelijkmatig zijn verdeeld verschijnt ook hier de 5-5 aan de telegraaf. De winst wordt als nog binnen gehaald op de 5-5 6-4 door Anouk, Ineke en Foke Jil waardoor zij naar de 2de lijst gaan.

Marije Bodde – Naomie Wiersma

Marije Bodde is deze dag door het lot gekoppeld aan Sanne van Vilsteren en Lisanne Leijenaar en zij mogen het in deze eerste wedstrijd van het seizoen op gaan nemen tegen Naomi Wiersma, Anke Wassenaar en Marit Tamminga. De vliegende start is er voor Marije en haar maten die er geen gras over laten groeien en het initiatief naar zich toe weten trekken als zij het eerste bordje aan de telegraaf weten te hangen. Eerst voor eerst weten zij de voorsprong uit te bouwen via de 2-0 naar zelfs 3-0. Even lijkt er wat zand in de raderen te komen en weet Naomi met haar maten meer grip de wedstrijd te krijgen en ook een bordje aan de telegraaf te hangen. De spanning keert ook hier terug als het verschil terug loopt naar de 3-2. Het evenwicht keert echter niet terug want Marije weet met Sanne en Lisanne het ritme weer op te pakken en weten het verschil weer naar de 2 eersten te tillen en zij nemen een 4-2 voorsprong. Ondanks verwoedde pogingen van partuur Naomi om het tij te keren  gaat het 5de bordje aan de telegraaf naar partuur Marije. In het laatste zeer zwaar bevochten eerst weet Marije de winst veilig te stellen door de bal over de boven te jagen op de 5-2 6-6.

Roelie Kroondijk – Nynke Paauw

Roelie Kroondijk vormde op deze koude zondag een formatie met Nienke de Haan en Rixt Blanke en zij stonden op de eerste omloop tegenover Nynke Paauw, Berber Bruinsma en Ilse Zwaagstra. Het partuur van Nynke weet gelijk toe te slaan en het eerste bordje aan de telegraaf te hangen en deze voorsprong zelfs uit te bouwen naar de 0-2. Roelie weet samen met Nienke en Rixt met succes de achtervolging in te zetten en zich langszij te knokken op de 2-2. Vanaf dat moment kantelt de wedstrijd volledig en verschijnen de bordjes aan de zijde van partuur Roelie via de 3-2 loopt het verschil al snel op naar de 4-2. De formatie van Nynke, Berber en Ilse probeert het wel degelijk maar moeten uiteindelijk de handdoek gooien op de 5-2 6-4 als Roelie het perk met lege handen achter laat als zij een zitbal weet te plaatsen.

Albertine Groen – Fiera de Vries

In de volgende partij op de eerste lijst bij kaatsvereniging Het Centrum staat Albertine Groen samen met Chantal de Witte en  Geertje Bijlsma tegenover de formatie van Fiera de Vries, Julia Marthine Rienks en  Iris Oosterbaan. De bliksemstart is er voor partuur Fiera zij weten gelijk afstand te nemen als zij het eerst en 2de verkaatste eerst op rij naar zich toe weten te trekken. Albertine slaagt er in om samen met haar formatie het eerste bordje aan de telegraaf te hangen. Het krachtsverschil blijkt echter in deze wedstrijd te groot waardoor het verschil blijft oplopen via de 1-3 naar de 1-4. Julia Marthine loodst hun formatie uiteindelijk naar de 2de omloop als zij op de goede plek staat in het tussen en de bal voor de kaats weet te keren op de 1-5 0-6.

Iris Veltman – Romy Postma

In de een na laatste partij staat Iris Veltman samen met Anna Dieuwke Dijkstra en Esmee de Groot tegenover Romy Postma, Baukje Heeringa en Gerde Lycklama a Nijeholt. Het eerste verkaatste eerst in deze confrontatie komt in handen van partuur Iris en zij weten gelijk het heft in handen te nemen en uit te lopen naar de 2-0 voordat ook de formatie van Romy eindelijk een bordje weet binnen te slepen. Het zal echter niet genoeg blijken te zijn om de stand weer gelijk te trekken want Iris blijft samen met Anna Dieuwke en Esmee de touwtjes in handen houden en de afstand tussen de beide formaties op te laten lopen via de 2-1 naar de 3-1 en zelfs de 4-1 en 5-1. De strijd lijkt daarmee gestreden maar nog een keer trekt Romy met Baukje en Gerde alles uit de kast en weet nog een 2de eerst te bemachtigen voordat Anna Dieuwke in een zwaar bevochten eerst de deur in het slot weet te gooien en de winst veilig weet te stellen op de 5-2 6-6.

Inge Jansma – Moniek Lootsma

Als laatste betrad Inge Jansma samen met Marlies Bonnema en Judith Bosch de mooie groene kaatsmat om te op te gaan nemen tegen Moniek Lootsma, Sigrid Post en de bijgelote Romy Postma. Het werd een mooie strijd deze laatste partij van de eerste lijst. Het begin was voor partuur Moniek wat gelijk de leiding weet te nemen via het eerste verkaatste bordje de leiding weet te nemen en dit uitbouwt naar de 0-2. Het verschil van 2 eersten blijft gedurende de wedstrijd gehandhaafd op de 1-3, 2-4 en zelfs 3-5. Inge en haar maten geven de strijd niet op en blijven knokken voor elke 2 punten aan de telegraaf en weten de spanning terug te doen keren als zij een 4de eerst weten te bemachtigen. Zij kunnen echter niet voorkomen dat het partuur van Moniek als laatste weet te plaatsen voor de 2de lijst als zij de winst binnen weten te halen op de 4-5 6-6.

 

Vanaf de 2de omloop werd de lijst in Alde Leije bij kaatsvereniging “Het Centrum”gesplist in een winnaarsronde en een herkansingsronde. Ondanks de koude weersomstandigheden bleven de meisjes er voor gaan en ontstonden er weer spannende partijen. De eerste halve finalist in de halve finale van beide lijsten waren ondertussen bekend door een staand nummer waren Moniek Lootsma, Sigrid Post en Romy Postma als verzekerd van minimaal een 3de prijs in de winnaarsronde en stond Inge Jansma met Marlies Bonnema en Judith Bosch in de halve finale van de herkansing. Wie er bij gingen komen moest gaan blijken uit de 2de omloop.

Corrie Kroondijk – Anouk Smink

Als eerste kwam Corrie Kroondijk samen met Jildou Ekema en Judith Zuidema in de winnaarsronde in actie tegen Anouk Smink, Inez de Jong en Foke Jil Bakker. Het eerste verkaatste eerst kwam gelijk in handen van partuur Corrie. Zij nemen daarmee gelijk de touwtjes in handen en weten eerst voor eerst weg te lopen bij Anouk, Inez en Foke Jil. Via de 2-0 wordt het al snel 3-0 en 4-0. Wat het partuur van Anouk ook probeert zij zien al hun pogingen om het tij te doen keren sneuvelen en moeten de handdoek werpen op de 5-0 6-4. In de volgende wedstrijd is het de beurt aan Marije Bodde samen met Sanne van Vilsteren en Lisanne Leijenaar gaan zij de strijd aan met Roelie Kroondijk, Nienke de Haan en Rixt Blanke om een ticket voor de halve finale in deze eerste wedstrijd van het seizoen. Het eerste verkaatste eerst van deze partij wordt door de formatie van Marije aan de telegraaf gehangen en zij weten dat gelijk uit te bouwen naar een spel voorsprong voordat ook het partuur van Roelie grip op de wedstrijd lijkt te krijgen. Zij weten vervolgens hun eerste bordje uit het vuur te slepen. Het zal echter niet genoeg blijken te zijn want Marije, Sanne en Lisanne komen niet echt in de problemen en weten via de 3-1 verder weg te lopen via de 4-1 naar de 5-1. Het doek valt uiteindelijk voor Roelie, Nienke en Rixt op de 5-1 6-0.

Fiera de Vries – Iris Veltman

De laatste partij op de 2de lijst in de winnaarsronde was de klapper van de dag. Fiera de Vries moest samen met Julia Marthine Rienks en Iris Oosterbaan vol aan de bak tegen Iris Veltman, Anna-Dieuwke Dijkstra en Esmee de Groot. Het eerste bordje aan de telegraaf kwam in het voordeel van partuur Iris te hangen. Zij gaan het best uit de startblokken en weten de voorsprong uit te bouwen naar de 0-2. Fiera, Julia Marthine en Iris moeten dan de achtervolging in zetten en weten een eerste eerst te bemachtigen maar het lijkt niet genoeg want het verschil van 2 eersten blijft in het voordeel van Iris, Anna Dieuwke en Esmee op de 1-3 en 2-4. De beste papieren voor een plekje in de halve finale komen zelfs in het voordeel van de formatie van Iris als zij als eerste het 5de bordje weten te bemachtigen. In een laatste poging het tij te doen kantelen gaat Julia Marthine uit het perk en neemt Iris Oosterbaan haar plekje in en het lijkt het juiste antwoord te zijn want eerst voor eerst wordt er van de achterstand geknabbeld en de spanning loopt verder en verder op via de 3-5 naar de 4-5. Wat Iris Veltman ook samen met Anna Dieuwke en Esmee ook probeert zij slagen er maar niet in om de partij definitief naar zich toe te trekken waardoor de telegraaf weer in balans komt op de 5-5. Het laatste bordje moet de beslissing gaan brengen als  Esmee op de volle telegraaf door overlopen de punten kwijtraakt op de 5-5 6-6 gaan Fiera, Julia Marthine en Iris Oosterbaan met de hakken over de sloot als nog naar de halve finale in Alde Leije.

Moniek Lootsma – Corrie Kroondijk

De strijd om de finaletickets bij de meisjes gaat tussen de staan gebleven Moniek Lootsma, Sigrid Post en Romy Postma en de formatie van Corrie Kroondijk, Jildou Ekema en Judith Zuidema. Beide parturen gaan goed van start en geven elkaar aan het begin van de partij niets toe en verdelen gelijkmatig de eerste verkaatste bordjes. Vanaf de 1-1 weet Corrie met haar maten de touwtjes in handen te nemen en uit te lopen via de 1-2 naar de 1-3. Het partuur van Moniek probeert het wel degelijk maar slagen er maar niet in om een echte vuist te maken en zien al hun pogingen stranden en de achterstand verder en verder oplopen naar de 1-4. Even lijkt de strijd als nog los te barsten als het verschil terug loopt naar de 2-4. Het zal echter niet genoeg blijken te zijn om de finale te gaan halen want Corrie geeft dit ticket samen met haar maten niet meer uit handen en plaatst zich als eerste als zij de partij naar zich toe weten te trekken op de 2-5 6-6.

Marije Bodde – Fiera de Vries

De tegenstandsters moeten komen uit de andere halve finale wedstrijd tussen Marije Bodde met Sanne van Vilsteren en Lisanne Leijenaar en het partuur van Fiera de Vries, Julia Marthine Rienks en Iris Oosterbaan. Beide parturen maakten er mooie strijd van waarin het begin van de partij duidelijk voor partuur Fiera was waarin zij de touwtjes in handen namen  door een gaatje te slaan via de 0-1 naar de 0-2. De spanning keert echter weer volledig terug in deze partij als Julie op de 0-1 6-2 de bal geen genoeg gang mee geeft en deze voor het perk beland. Als vervolgens Marije er in slaagt om het perk met lege handen achter te laten met een prachtige zitbal op de 1-2 6-6 is balans terug in deze halve finale. Er wordt fel gestreden om elke 2 punten aan de telegraaf waardoor beide parturen aan elkaar gewaagt blijken te zijn en de eersten ook om en om weten binnen te halen via de 2-3 naar de 3-3. In het belangrijke zevende eerst weet Julia Marthine toe te slaan als zij een zitbal weet te plaatsen op de 3-3 6-6. Als Fiera vervolgens hun 5de bordje weet te bemachtigen door de bal boven te slaan op de 3-4 4-6 is de strijd gestreden. Marije, Sanne en Lisanne proberen het nog wel maar zien het finale ticket gaan naar partuur Fiera als de opgeslagen bal van Marije buiten de perklijnen beland.

Finale Kroondijk – De Vries

In de finale van deze eerste wedstrijd van het seizoen bij de meisjes bij kaatsvereniging Het Centrum in Alde Leije staat Corrie Kroondijk samen met Jildou Ekema en Judith Zuidema tegenover Fiera de Vries, Julia Marthine Rienks en Iris Oosterbaan. Het werd een prachtig slot van deze koude maar mooie kaatsdag op deze bevrijdingsdag de 5de mei 2019. Het is Corrie die de finale weet open te breken als zij het perk van Iris en Fiera met lege handen achterlaat als zij een zitbal weet te plaatsen op de 6-4. Zij gaat met haar maten vliegend uit de startblokken want ook in het 2de verkaatste eerst weet Corrie het perk met lege handen achter te laten op de 1-0 6-4 en daarmee de voorsprong te verdubbelen. De spanning keert echter snel terug in de finale als ditmaal de opgeslagen bal van Corrie te kort blijkt te zijn en deze voor het perk beland op de 2-0 2-6. De telegraaf komt zelfs weer in evenwicht als vervolgens Fiera goed onder de bal weet te stappen en deze over de boven doet vliegen op de 2-1 4-6. Het blijft stuivertje wisselen met het binnenhalen van bordjes want wederom weet Corrie met Jildou en Judith de leiding in handen te nemen als de door Julia Marthine opgeslagen bal buiten het perk beland op de 2-2 6-2. Het verschil van 2 eersten verschijnt voor de 2de keer aan de telegraaf in het voordeel van partuur Corrie als wederom Julia Marthine het vizier niet op scherp heeft staan en de bal buiten de perklijnen plaatst op de 3-2 6-4. De strijd blijkt verre van gestreden want als Corrie met Jildou en Judith er niet in slaagt om de winst over de finish te trekken komt partuur Fiera terug in de wedstrijd. Met een passeerslag van de kaats op de 4-2 2-6 weet Fiera het belangrijke 7de eerst te pakken. De telegraaf keert voor de 2de keer terug in evenwicht als ditmaal Julia Marthine een prachtige zitbal weet te plaatsen op de 4-3 2-6. In een zwaar bevochten eerste verschijnt vervolgens de 6-6 en wanneer Julia Marthine een prachtige zitbal weet te plaatsen weten zij als eerste het 5de bordje te binnen te slepen en zij geven dit niet meer uit handen. Fiera weet de eerste kransen van dit seizoen veilig te stellen door de bal voorbij de kaats te slaan op de 4-5 4-6.

Uitslag Alde Leije:

1e Prijs:

Fiera de Vries                      Sexbierum

Julia Marthine Rienks          Dronrijp

Iris Oosterbaan                    Scharnegoutum

2e prijs:

Corrie Kroondijk                  Easterein

Jildou Ekema                      Poppenwier

Judith Zuidema                   Sexbierum

3e prijs:

Marije Bodde                      Grou

Sanne van Vilsteren           Raerd

Lisanne Leijenaar               Bolsward

3e prijs: 

Moniek Lootsma                 Goënga

Sigrid Post                          Sexbierum

Romy Postma                     Winsum

Herkansing

De meisjes die de eerste omloop verloren mochten het nog een keer proberen in de herkansingsronde op deze koude bevrijdingsdag de 5de mei 2019 in Alde Leije bij kaatsvereniging Het Centrum. De meisjes bleven knokken voor elke 2 punten aan de telegraaf en dat leverde wederom prachtige wedstrijden op. Net als in de winnaarsronde waren er 2 halve finale wedstrijden. In de eerste stond Inge Jansma samen met Marlies Bonnema en Esmee de Groot tegenover de formatie van Rixt Fokkema, Marrit Meijer en Lieke van Loon. Inge en haar maten hadden een staand nummer op de 2de lijst van de herkansing terwijl de formatie van Rixt een mooie strijd had geleverd met Marije Hiemstra, Senne Idsardi en Iris Jasper. Hier in pakte Rixt met haar maten tot 2x toe een spel voorsprong maar keerde de balans als nog weer terug in de partij op de 3-3. Vanaf dat moment weet Rixt met Marrit en Lieke de touwtjes weer in handen te nemen en de winst veilig te stellen op de 3-5 2-6.

De halve finale tussen partuur Inge en die van Rixt was een mooie strijd waarin beide elkaar vanaf het begin in evenwicht weten te houden en om en om een bordje aan de telegraaf weten te hangen tot aan de 2-2. Vanaf dat moment slaagt Inge er samen met haar maten in om een gaatje te slaan via de 3-2 lopen zij uit naar de 4-2 en zelfs de 5-2 de finale van de herkansing lijkt binnen handbereik maar Rixt, Marrit en Lieke weigeren de handdoek te gooien en knokken zich terug in de partij via de 5-3 wordt het zelfs nog 5-4. In het laatste zwaar bevochten eerst trekt partuur Inge aan het langste eind en stellen de winst veilig op de 5-4 6-6.

De tegenstandsters komen uit de andere halve finale tussen Nynke Paauw, Berber Bruinsma en Ilse Zwaagstra en het partuur van de bijgelote Marije Hiemstra, Baukje Heeringa en Gerde Lycklama a Nijeholt. Nynke en haar maten hadden op de 2de lijst eerst een 0-2 achterstand moeten zien weg te werken tegen Naomi Wiersma, Anke Wassenaar en Marit Tamminga. Langzaam maar zeker weet de formatie van Nynke het tij te keren de 0-2 om te buigen in een 4-2 voorsprong maar het lijkt er even op dat dat niet genoeg blijkt te zijn wanneer het evenwicht terug keert op de 4-4. Uiteindelijk wordt de winst als nog veilig gesteld op de 5-4 6-2. Marije en haar maten hadden het iets makkelijker op de 2de lijst van de herkansing zij wonnen hunnen wedstrijd met 5-1 6-2 na een gelijk opgaand begin tegen Alberdine Groen, Chantal de Witte en Geertje Bijlsma. De halve finale tussen Nynke en haar maten en de formatie van Marije was een mooie strijd. Het begin van de partij is duidelijk voor partuur Nynke die gelijk de leiding weten te nemen en uit te lopen via de 1-0 naar de 2-0. De telegraaf keert vervolgens al weer zeer snel terug in balans als ook Marije met Baukje en Gerde 2 eersten op rij weet binnen te halen. Vanaf dat moment ontstaat er een prachtige strijd waarin beide parturen elkaar niets toegeven en de bordjes om en om aan de telegraaf verschijnen via de 3-3 naar de 4-4. Het 5de eerst komt uiteindelijk als eerste in handen van Marije en haar maten en zij geven dit niet meer uit handen en stellen de finale veilig op de 4-5 6-6.

In de laatste partij van de dag staat in de finale van de herkansing Inge Jansma met Marlies Bonnema en Judith Bosch tegenover Marije Hiemstra, Baukje Heeringa en Gerde Lycklama a Nijeholt. Het is Gerde die deze partij open weet te breken als zij een zitbal weet te plaatsen op het perk van Inge en Judith op de 2-6. De strijd komt daarna gelijk op gang en het volgende eerst moet op de 6-6 beslist worden en als wederom Gerde een zit bal weet te plaatsen loopt het verschil op naar de 0-2. De strijd is er niet minder op en Inge en haar maten zetten met succes de achtervolging in als ditmaal Inge het perk van Gerde en Baukje met lege handen achterlaat op de 0-2 6-6. De telegraaf keert als snel weer terug in balans door weer goed werk van Inge zij weet hun 2de bordje te verzilveren met weer een zitbal op de 1-2 6-4. Het verschil loopt verder op als Gerde haar opgeslagen bal op de 3-2 6-4 buiten de perklijnen ziet belanden. De strijd is verre van gestreden want de spanning keert terug als ditmaal Baukje op de goede plek staat en de bal tot in het perk weet te retourneren op de 4-2 4-6. Inge lijkt vervolgens de winst veilig te stellen als zij het 5de eerst weet te verzilveren met een zitbal op de 4-3 6-2. Marije en haar maten proberen het nog wel en halen nog een keer alles uit de kast  maar kunnen niet voorkomen dat Judith de winst veilig stelt met een passeerslag van de kaats op 5-3 6-6. Zo komt er een einde aan een mooie en spannende maar koude bevrijdingsdag in Alde Leije waar de wind ook veel invloed had op de wedstrijd.

1e prijs Herkansing:

Inge Jansma                       Dronrijp

Marlies Bonnema                Winsum

Judith Bosch                       Arum

Verslag Henk Hempenius