Home laatste nieuws De winnaars van 5 en 6 september 2020

De winnaars van 5 en 6 september 2020

248
0

De jongste kaatsers zijn klaar met het seizoen 2020, maar uiteraard is er nog wel het een en ander te beleven op de velden.

  Goutum | Heren 50+ A klasse
1. Hans Felkers | Peter Dijkstra | Pieter Hilverda
2. Tiede Boorsma | Johan Hiemstra | Sape Nauta
3. Egbert Bootsma | Hilbrand Smid | Ludwig Seerden
   
  Goutum | Heren 50+ B klasse
1. Henk Bles | Hans Diekman | John Adema
2. Roel Sijbesma | Germ Hallema | Bram Koning
3. Henk Mulder | Peter Schat |  Ale Mosselman
3. Sikke Koster | Jan Hoekstra | Germ de Graaf 
   
  Franeker | Heren Hoofdklasse
1. Menno van Zwieten | Renze Hiemstra | Hans Wassenaar
2. Marten Bergsma | Dylan Drent | Hendrik Kootstra
3. Gert Anne van der Bos | Taeke Triemstra | Tjisse Steenstra
   
  Reduzum | Heren Eerste klasse
1. Jelte P. Dijkstra | Hendrik J. van der Velde | Pieter J Leijenaar
2. Chris Wassenaar | Hylke Bruinsma | Alle Jan Anema
3. Jelle Attema | Gabe van Popta | Patrick Scheepstra
   
  Wergea | Dames Hoofdklasse
1. Nynke Sijbrandij | Manon Scheepstra | Marrit Zeinstra
2. Ilse Tuinenga | Margriet Bakker | Imke van der Leest
3. Tineke Dijkstra | Marte Altenburg | Louise Krol
   
  Reduzum | Dames eerste klasse
1. Sietske Okkema | Jeska Terpstra | Simona Kootstra
2. Aletta van Popta | Mintje Meintema | Miranda Scheffer
3. Marije Bodde | Iris Oosterbaan | Anne-Dieuwke Dijkstra
3. Ilse Zwaagstra | Larissa Smink | Noa Elzinga
   
  Herkansing
1. Andrea Kroes | Sigrid de Jong | Marije Hellinga
2. Boukje Houtsma | Jildou Ekema | Rixt Fokkema
   
  Bitgum | Jongens
1. Dronryp: Rutger Kumbangsila | Jorn Lars van Beem | Rick Minnesma
2. Tzum: Steven Koster | Robin Benders | Jorrit Palms
3. Niawier: Jan Bandstra | Jelmer Torensma | Rutger Torensma
4. Spannum: Stijn Vincken | Fedde Hiemstra | Niels de Boer
4. Morra-Lioessens: Folkert J. Visser | Douwe Dijkstra | Johan Sipma