29 januari 2023

De winnaars van 12 en 13 september 2020

De jongens kaatsten de generale voor de Freule. De winnaars van deze en alle andere wedstrijden zetten voor je op een rijtje.

  St Annaparochie | Heren Hoofdklasse (VF)
1. Marten Bergsma | Dylan Drent | Hendrik Kootstra
2. Gert Anne van der Bos | Taeke Triemstra | Tjisse Steenstra
3. Remmelt Bouma |  Bauke Dijkstra | Willem Heeringa
   
  IJlst | Dames eerste klasse
1. Andrea Kroes | Sigrid de Jong | Marije Hellinga
2. Foke Jil Bakker | Rixt Blanke | Senne Idsardi
3. Inge Jansma |  Elly Hofman | Ineke van der Ploeg
   
  Herkansing
1 Elske van Straten | Marsha Broersma, Anna-Dieuwke Dijkstra
2. Roelie Kroondijk |  Klasine Huistra |  Jennie Terpstra
   
  Franeker | Heren Hoofdklasse
1. Marten Bergsma | Dylan Drent | Hendrik Kootstra
2. Tjisse Steenstra (invaller voor Roy van den Berg| Renze Hiemstra | Hans Wassenaar
3. Enno Kingma | Hessel Postma | Erwin Zijlstra
   
  Franeker | Dames Hoofdklasse
1. Tineke Dijkstra | Marte Altenburg | Louise Krol
2. Anna-Brecht Bruinsma | Anne Monfils | Harmke Siegersma
3. Ilse Tuinenga | Imke van der Leest | Margriet Bakker
   
  Mantgum | Lytse PC Heren eerste klasse
1. Bauke Triemstra | Pieter Jan Plat | Elgar Boersma
2. Lieuwe van der Werff | Sip Jaap Bos | Jelle Jaap Stiemsma
3. Auke Boomsma | Gabe Jan van Popta | Laas Pieter van Straten
3. Wierd Baarda | Marco de Groot | Roel Pieter de Jong
   
  Leeuwarden | Heren 50+ A klasse
1. Evert Tolsma | Dirk Machiela | Hildbrand Smid
2. Johannes Siegersma | Piet Zondervan | Bennie Hof
3. Hans Felkers | Ludwig Seerden | Jan Sipma
   
  Leeuwarden | Heren 50+ B klasse
1. Hielke Postma | Wibe Hoitenga | Simon de Groot
2. Andries Idzerda | Jacob van der Pol | Gerrie Otter
3. Germ de Graaf | Wybren van der Woud | Gerke Draaistra
3. Siebe van Loon | Jan Sijtsinga | Jan de Jong
   
  Herkansing
1. Jan Volbeda | Ferdinand van der Werf | Hans Diekman
   
  St Jacob | Generale Freule Jongens
1. Jellum-Bears: Harold de Boer | Jelmer Miedema |Wiebe Siemen Leenstra
2. Ingelum: Jelmer Osinga | Daniël Meesters | Jurrit Osinga
3. Morra-Lioessens: Folkert Jelmer Visser | Douwe Dijkstra | Johan Sipma
4. Bitgum: Thom Dijkstra | André de Vries | Leon Wijning
4. Tzum: Steven Koster | Robin Benders | Simon Benders
   
   
   
   
   
   
   
   
   

Subscribe To Our Newsletter