Home laatste nieuws De winnaars van 12 en 13 september 2020

De winnaars van 12 en 13 september 2020

203
0

De jongens kaatsten de generale voor de Freule. De winnaars van deze en alle andere wedstrijden zetten voor je op een rijtje.

  St Annaparochie | Heren Hoofdklasse (VF)
1. Marten Bergsma | Dylan Drent | Hendrik Kootstra
2. Gert Anne van der Bos | Taeke Triemstra | Tjisse Steenstra
3. Remmelt Bouma |  Bauke Dijkstra | Willem Heeringa
   
  IJlst | Dames eerste klasse
1. Andrea Kroes | Sigrid de Jong | Marije Hellinga
2. Foke Jil Bakker | Rixt Blanke | Senne Idsardi
3. Inge Jansma |  Elly Hofman | Ineke van der Ploeg
   
  Herkansing
1 Elske van Straten | Marsha Broersma, Anna-Dieuwke Dijkstra
2. Roelie Kroondijk |  Klasine Huistra |  Jennie Terpstra
   
  Franeker | Heren Hoofdklasse
1. Marten Bergsma | Dylan Drent | Hendrik Kootstra
2. Tjisse Steenstra (invaller voor Roy van den Berg| Renze Hiemstra | Hans Wassenaar
3. Enno Kingma | Hessel Postma | Erwin Zijlstra
   
  Franeker | Dames Hoofdklasse
1. Tineke Dijkstra | Marte Altenburg | Louise Krol
2. Anna-Brecht Bruinsma | Anne Monfils | Harmke Siegersma
3. Ilse Tuinenga | Imke van der Leest | Margriet Bakker
   
  Mantgum | Lytse PC Heren eerste klasse
1. Bauke Triemstra | Pieter Jan Plat | Elgar Boersma
2. Lieuwe van der Werff | Sip Jaap Bos | Jelle Jaap Stiemsma
3. Auke Boomsma | Gabe Jan van Popta | Laas Pieter van Straten
3. Wierd Baarda | Marco de Groot | Roel Pieter de Jong
   
  Leeuwarden | Heren 50+ A klasse
1. Evert Tolsma | Dirk Machiela | Hildbrand Smid
2. Johannes Siegersma | Piet Zondervan | Bennie Hof
3. Hans Felkers | Ludwig Seerden | Jan Sipma
   
  Leeuwarden | Heren 50+ B klasse
1. Hielke Postma | Wibe Hoitenga | Simon de Groot
2. Andries Idzerda | Jacob van der Pol | Gerrie Otter
3. Germ de Graaf | Wybren van der Woud | Gerke Draaistra
3. Siebe van Loon | Jan Sijtsinga | Jan de Jong
   
  Herkansing
1. Jan Volbeda | Ferdinand van der Werf | Hans Diekman
   
  St Jacob | Generale Freule Jongens
1. Jellum-Bears: Harold de Boer | Jelmer Miedema |Wiebe Siemen Leenstra
2. Ingelum: Jelmer Osinga | Daniël Meesters | Jurrit Osinga
3. Morra-Lioessens: Folkert Jelmer Visser | Douwe Dijkstra | Johan Sipma
4. Bitgum: Thom Dijkstra | André de Vries | Leon Wijning
4. Tzum: Steven Koster | Robin Benders | Simon Benders