Home laatste nieuws De uitslagen van 22 en 23 juni 2024

De uitslagen van 22 en 23 juni 2024

4011
0

Eindelijk mooi kaatsweer en dat mocht ook wel na zoveel regen. We komen steeds dichterbij de PC en dus zal de komende weken bekend worden welke parturen al zeker zijn van de PC en welke nog even een stapje harder moeten zetten. De uitslagen van dit weekend.

Holwert | Heren Hoofdklasse
1.Menno van Zwieten | Gabe Jan van Popta | Tjisse Steenstra
2.Marten Bergsma | Jorn-Lars van Beem | Hendrik Kootstra
3.Paul Dijkstra | René de Haan | Riemer Hoekstra
Wijnaldum | Heren eerste klasse
1.Gert Anne van der Bos | Taeke Triemstra | Erwin Zijlstra
2.Auke Boomsma | Jelmer Miedema | Jan Bandstra
3.Youri de Groot | Pieter van der Schoot | Sybren Poelsma
3.Andre van Dellen | Pieter Jan Plat | Thomas Dijkstra
Menaam | Heren 50+ afdeling
1.Franeker ( Jan Sipma | Ludwig Seerden | Jacob Kamstra)
2.Sint Annaparochie (Anne de Vries | Doede Machiela | Johnpeter Boersma)
3.Wommels (Tjeerd Dijkstra | Bertus Bootsma | Pieter Porte)
Menaam | Heren 50+ del (opstap)
1.Jan Fokke Mulder | Hans Diekman | Willem Fopma
2.Evert Tolsma | Harmen Gerbrandy | Harmen Westra
3.Pieter Zondervan | Eddy Sjollema | René Leenstra
Oentsjerk | Dames hoofdklasse
1.Louise Krol | Sjanet Wijnia | Gerde Lycklama à Nijeholt
2.Amarins de Groot | Larissa Smink | Noa Elzinga
Goutum | Dames eerste klasse
1.Anna Ennema | Anouk Smink | Fiera de Vries
2.Britt Joustra | Lisanne Venema | Jeldau Koopmans
3.Hester Torensma | Ilse Baanstra | Gerbrich Koster
Herkansing
1.Andrea Kroes | Anna-Dieuwke Dijkstra | Rixt Wijnia
Hommerts | Meisjes A klasse
1.Nina-Claire Wijning | Linda van der Meer | Noëlle Hiddinga
2.Sophie Kroondijk | Inge Blanke | Elske van Straten
Hommerts | Meisjes B klasse
1.Fenna Hoekstra | Jennifer de Jong | Jelly Hiemstra
2.Lyanne Wiedijk | Manouk Scharringa | Maud Scheffer
Herkansing
1.Rigt v/d Velde | Karina Mollema | Hedwig Steigenga
Hommerts | Schoolmeisjes A klasse
1.Froukje Westgeest | Rikst Grijpstra
2.Rens Bos | Fenna Koster
Hommerts | Schoolmeisjes B klasse
1.Esmee de Jong | Sanna Haaksma
2.Fenna Wiersma | Bente van der Woud
3.Marloes Koops | Carlijn Terpstra
3.Lisa Hornstra | Ilse Fenna Zoodsma
Herkansing
1.Elske Kroondijk | Idwer Vis
2.Marith Postma | Senne Bett Monsma
Lollum | Pupillenjongens A klasse
1.Hylke Tassebajof | Geert Andringa
2.Lars Haarsma | Harke Slagman
Lollum | Pupillenjongens B klasse
1.Andries Durk Hettinga | Pier van der Schaaf
2.Max Menage | Jasper Tjepkema
3.Bas van der Weij | Egbert Spoor
3.Noud Oostenveld | Arjen van der Meer
Herkansing
1.Meinte Ale Hoornstra | Redmar Feenstra
2.Jens Boorsma | Jaring Jan Postma
IJlst | Pupillenmeisjes A klasse
1.Lyset Westra | Evy Wijnia
2.Jasmijn Maltha | Marrit Hoekstra
Herkansing
1.Anne Lyn Keegstra | Marte Wassenaar
2.Esther Lootsma | Froukje Patricia Blanke
IJlst | Pupillenmeisjes B klasse
1.Marije Eelkema | Sanne van Dijk
2.Marije Punter | Nynke Visser
Herkansing
1.Rosalie ten Brink | Jildou Palma
2.Mette Tilma |Liv Los
Weidum | Welpenjongens A klasse
1.Geert Johan Kuipers | Syan Bults
2.Jorrit Hardholt | Hendrik Arjen Alkema
Weidum | Welpenjongens B klasse
1.Jelle Sijbesma | Geart Groothoff
2.Harwin Postma | Tim Anema
3.Redmer van Dijk | Redmer Politiek
Herkansing
1.Wessel de Boer | Gjalt Achttien
2.Pieter Hijlkema | Luca Bloem
Weidum | Welpenmeisjes A klasse
1.Gabriella de Jong | Dycke Wijnsma
2.Marit Dijkstra | Sinne Mous
Weidum | Welpenmeisjes B klasse
1.Madelon Terpstra | Lisa ten Brink
2.Maud van der Wei | Emma Tjeerdema

Zondag 23 juni

Berltsum | Heren Hoofdklasse
1.Menno van Zwieten | Gabe Jan van Popta | Tjisse Steenstra
2.Steven Koster | Gerben de Boer | Rick Minnesma
3.Haye Jan Nicolay | Hessel Postma | Pieter Jan Leijenaar
Berltsum | Heren Eerste klasse
1.Gert Anne van der Bos | Taeke Triemstra | Erwin Zijlstra
2.Jelle Attema | Hendrik Bouwhuis | Stefan van der Meer
3.Patrick van Dellen | Gjalt Sjirk de Groot | Jari Visser
Tytsjerk | Heren tweede klasse onbeperkt
1.Gerard de Vries | Jeroen de Boer | Klaas Pier Folkertsma
2.Jorrit Nanninga | Mark Minnesma | Brent Timmerman
3.Thom Stellingwerf | Jarno Feenstra | Leon Wijning
Easterein | Dames Hoofdklasse
1.Amarins de Groot | Jeska Terpstra | Gerde Lycklama à Nijeholt
2.Annet de Haan | Sjanet Wijnia | Noa Elzinga
Easterein | Dames eerste klasse
1.Noëlle Hiddinga | Lisanne Scharringa | Jeldau Koopmans
2.Aletta van Popta | Marsha Broersma | Fiera de Vries
3.Anna Ennema | Marrit Wielenga | Fianne Dijkstra
Herkansing
1.Britt Joustra | Lisanne Venema | Gyanne Hiemstra
Arum | Jongens Vf
1.Stijn Feenstra | Silvan Elzinga | Tymen Bijlsma
2.Lars Tijssen | Tjitte Reitsma | Jan Yntema
3.Mient Schregardus | Jetse Miedema | Martijn Mossel
Herkansing
1.Jaimy Koel | Clive van der Weerdt | Jelvin Kaper
2.Jelke Veldhuis | Laas van Dalfsen | Eelco Meijer
Hurdegaryp | Schooljongens A klasse
1.Sigert Bouma | Ruurd Oosterbaan
2.Sem van der Wei | Allart van der Meer
Hurdegaryp | Schooljongens B klasse
1.Harmen Postma | Daniël de Boer
2.Jelle Rosier | Harmen Faber
3.Haye Tjeerdema | Jarno Klaas Miedema
Herkansing
1.Frank de Kroon | Hilwert Kuiper
2.Melle Talsma ( Hilaard) | Siete Wassenaar