Home laatste nieuws Uitslagen NK Schooljongens 2021 in Wommels. Sint Annaparochie wint!

Uitslagen NK Schooljongens 2021 in Wommels. Sint Annaparochie wint!

296
0

In Wommels staat op zaterdag 31 juli 2021 het NK Schooljongens op de agenda. Er staan 29 parturen op de eerste lijst.

 

1. Franeker 5-4
6-2
2. Niawier
         
3. Tzum

5-1
6-4

4. Dronryp 2
         
5. Grou 2 5-3
6-0
6. Hommerts
         
7. Scharnegoutum 4-5
6-6
8. Sint Annaparochie 1
         
9. Oude Bildtzijl 1

4-5
2-6

10. Lollum
         
11. Sint Annaparochie 2 0-5
4-6
12. Dronryp 1
         
13. Reduzum 5-3
6-6
14. Bitgum
         
15. Witmarsum 0-5
4-6
16. Stiens
         
17. Bolsward 3-5
6-6
18. Raerd
         
19. Wommels 1-5
0-6
20. Sexbierum 1
         
21. Makkum 3-5
4-6
22. Grou 1
         
23. Wiuwert 4-5
2-6
24. Arum
         
25. Oude Bildtzijl 2 2-5
6-6
26. Blije
         
27. Sexbierum 2 1-5
0-6
28. Baard
         
29. Folsgare      
         
  Tweede omloop      
29. Folsgare 5-2
6-4
1. Franeker
         
3. Tzum 5-2 
6-4
5. Grou 2
         
8. Sint Annaparochie 5-3
6-2
10. Lollum
         
12. Dronryp 1 5-2
6-6
13. Reduzum
         
16. Stiens 4-5
4-6
18 Raerd
         
20. Sexbierum 1 5-2
6-6
22.  Grou
         
24. Arum 5-3
6-4
26 Blije
         
28 Baard      
         
  Derde omloop      
28. Baard 5-4
6-4
29. Folsgare
         
3. Tzum 1-5
4-6
8. Sint Annaparochie
         
12. Dronryp 1 5-2
6-2
18 Raerd
         
20. Sexbierum 1 5-1
6-4
24. Arum
         
  Halve finale      
28 Baard 2-5
4-6
8. Sint Annaparochie
         
12 Dronryp 1 5-5
4-6
20. Sexbierum 1
         
  Finale      
8. Sint Annaparochie 5-4
6-4
20. Sexbierum 1
         
  1. Sint Annaparochie: Jelvin Kaper | Iwan Hiddinga | Hjalmar Dijkstra

2. Sexbierum-PIetersbierum: Remco Post | Nick van der Walt | Stijn Scheffer

3. Dronryp 1: Arjen Bauke Hofstra | Jardo Sterkenburg | Brent Jesse van Beem

3. Baard: Reinder Meulenaar | Tjitte Reitsma | Jesse Greidanus