Uitslagen NK Schooljongens 2021 in Wommels. Sint Annaparochie wint!

In Wommels staat op zaterdag 31 juli 2021 het NK Schooljongens op de agenda. Er staan 29 parturen op de eerste lijst.

 

1. Franeker 5-4
6-2
2. Niawier
         
3. Tzum

5-1
6-4

4. Dronryp 2
         
5. Grou 2 5-3
6-0
6. Hommerts
         
7. Scharnegoutum 4-5
6-6
8. Sint Annaparochie 1
         
9. Oude Bildtzijl 1

4-5
2-6

10. Lollum
         
11. Sint Annaparochie 2 0-5
4-6
12. Dronryp 1
         
13. Reduzum 5-3
6-6
14. Bitgum
         
15. Witmarsum 0-5
4-6
16. Stiens
         
17. Bolsward 3-5
6-6
18. Raerd
         
19. Wommels 1-5
0-6
20. Sexbierum 1
         
21. Makkum 3-5
4-6
22. Grou 1
         
23. Wiuwert 4-5
2-6
24. Arum
         
25. Oude Bildtzijl 2 2-5
6-6
26. Blije
         
27. Sexbierum 2 1-5
0-6
28. Baard
         
29. Folsgare      
         
  Tweede omloop      
29. Folsgare 5-2
6-4
1. Franeker
         
3. Tzum 5-2 
6-4
5. Grou 2
         
8. Sint Annaparochie 5-3
6-2
10. Lollum
         
12. Dronryp 1 5-2
6-6
13. Reduzum
         
16. Stiens 4-5
4-6
18 Raerd
         
20. Sexbierum 1 5-2
6-6
22.  Grou
         
24. Arum 5-3
6-4
26 Blije
         
28 Baard      
         
  Derde omloop      
28. Baard 5-4
6-4
29. Folsgare
         
3. Tzum 1-5
4-6
8. Sint Annaparochie
         
12. Dronryp 1 5-2
6-2
18 Raerd
         
20. Sexbierum 1 5-1
6-4
24. Arum
         
  Halve finale      
28 Baard 2-5
4-6
8. Sint Annaparochie
         
12 Dronryp 1 5-5
4-6
20. Sexbierum 1
         
  Finale      
8. Sint Annaparochie 5-4
6-4
20. Sexbierum 1
         
  1. Sint Annaparochie: Jelvin Kaper | Iwan Hiddinga | Hjalmar Dijkstra

2. Sexbierum-PIetersbierum: Remco Post | Nick van der Walt | Stijn Scheffer

3. Dronryp 1: Arjen Bauke Hofstra | Jardo Sterkenburg | Brent Jesse van Beem

3. Baard: Reinder Meulenaar | Tjitte Reitsma | Jesse Greidanus

Subscribe To Our Newsletter