Home laatste nieuws NK Pupillenmeisjes 2019: De Loting

NK Pupillenmeisjes 2019: De Loting

186
0

Eenentwintig parturen staan er zaterdag op de lijst voor het NK Pupillenmeisjes  in Sint Annaparochie. Hier vind je de loting.

1. Lollum   2. Arum
         
3. Goënga   4. Makkum
         
5. Easterein   6. Witmarsum
         
7. Winsum   8. Berltsum
         
9. Bolsward   10. Reahûs
         
11. Bitgum   12. Niawier
         
13. Ee   14. Dronryp 2
         
15. Raerd   16. Wommels
         
17. Dronryp 1   18. Ingelum
         
19. Sexbierum   20. Sint Anne
         
21. Menaam