Home laatste nieuws NK Pupillenjongens 2019: De Loting

NK Pupillenjongens 2019: De Loting

184
0

Dertig parturen staan er zaterdag op de lijst voor het NK Pupillenjongens in Ingelum. Hier vind je de loting.

1. Grou   2. Blija
         
3. Witmarsum 2   4. Oude Bildtzijl
         
5. Menaam   6. Stiens 2
         
7. Arum 2   8. Folsgare
         
9. Stiens 1   10. Sint Anne
         
11. Wommels   12. Dronryp 1
         
13. Berltsum   14. Exmorra
         
15. Lollum   16. Bitgum 2
         
17. Reduzum   18. Tzum
         
19. Scharnegoutum   20. Bitgum 1
         
21. Dronryp 2   22. Bolsward
         
23. Achlum   24. Arum 1
         
25. Arum 3   26. Makkum
         
27. Raerd   28. Hijum
         
29. Bitgum 3   30. Witmarsum 1
         
Vorig artikelAlle Jan Anema vervanger van Pieter Jan Plat
Volgend artikelNK Pupillenmeisjes 2019: De Loting