Home laatste nieuws Krijgen de dames ook een juniorencompetitie?

Krijgen de dames ook een juniorencompetitie?

210
0
Sjanet wijnia

Dat de heren junioren op vrijdag 5 juli voor hun juniorencompetitie in Wommels zouden kaatsen was wel bekend. Nieuw is dat de dames junioren er nu ook zullen kaatsen.

,,By de opstart fan de kompetysje foar de mannen hawwe we it der ek al oer hân om fuort de froulju deryn mei te nimmen, mar dat wie om organisatoryske redenen in brêge te fier”, legt PC-voorzitter Ids Hellinga uit. ,,Wommels stapt der no yn. Dat is moai. De bedoeling is om takomt jier mear partijen foar de junioaren froulju op de keatskalinder te krijen’

Foto: Henk Hempenius

De juniorencompetitie, georganiseerd door de KNKB en de PC, is een groot succes. Er staan steeds tussen de 35 en 45 kaatsers op het veld. De eerste prijs bestaat uit drie auto’s. De winnende kaatsers mogen een half jaar lang gratis rijden in die auto’s. Alleen de brandstof moeten ze zelf betalen. Vrijdag wordt vierde wedstrijd gekaatst. De beste 12 kaatsers na zes wedstrijden zullen op vrijdag 26 juli de finale kaatsen.