Home laatste nieuws De winnaars van zaterdag 1 juli 2023

De winnaars van zaterdag 1 juli 2023

1124
0

Twee NK’s en de jubileumeditie van de Jong Fammepartij. We zetten de winnaars voor je op een rijtje!

Mantgum | Jong Fammepartij (Afd)
1.Makkum (Gerde Lycklama à Nijeholt | Anouk Smink | Larissa Smink)
2.Dronryp (Iris Veltman | Lisanne Scharringa | Senne Idsardi)
3.Groningen (Rixt Fokkema | Romy Postma | Fiera de Vries)
Menaam | NK Pupillenjongens (Afd)
1.Bitgum (Jelmer van der Schaaf | Meinte Hoornstra | Roan Luimstra)
2.Witmarsum (Jitse Jan Kroondijk | Sem van der Wei | Jan Willem Koopal)
3.Stiens (Andries Durk Hettinga | Auke Pieter Kalsbeek | Mart Roersma)
3.Húns (Sigert Bouma | Hilwert Kuiper | Melle Talsma)
Dokkum | NK Pupillenmeisjes (Afd)
1.Scharnegoutum (Suze Piersma | Marrit Hoekstra | Ilse Lanting)
2.Stiens (Albertien Hettinga | Carlijn Terpstra | Anna Miedema)
3.Hommerts (Lenna Koopmans | Fenna Raap | Floorke de Boer)
Hitzum | Schoolmeisjes A (DEL)
1.Hendrika Stegenga | Anna Lotte van Beem
2.Aniek Koopmans | Tessa Westra
Hitzum | Schoolmeisjes B (DEL)
1.Emma Porte | Rianne van der Walt
2.Michelle Sijtsma | Froukje Westgeest
3.Sofie Koops | Jildou Sterk
Herkansing
1.Maren de Vries | Sibrig Tigchelaar
2.Klaske Gaastra | Sam van der Marel
Hitzum | Schoolmeisjs B2 (DEL)
1.
2.