3 februari 2023

NK Meisjes 2022: De Loting

In Dronryp kaatsen de meisjes zaterdag om een bondstitel. Er staan 21 parturen op de eerste lijst. Makkum is titelhouder. Dit is de loting.

 1.Bolsward 2. Exmorra 
     
 3.Stiens  4.Raerd
     
 5.Lollum 1  6.Niawier
     
 7.Dronryp 1  8.Jirnsum
     
 9.Dronryp 2   10.Goënga 1
    
 11.Wommels   12.Lollum 2
     
13.Witmarsum  14.Makkum
     
 15.Tzum  16.Sint Anna
     
 17.Winsum  18.Goënga 2
     
 19.Arum  20.Menaam
     
 21.Folsgare   
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

Subscribe To Our Newsletter