Home laatste nieuws NK Meisjes 2022: De Loting

NK Meisjes 2022: De Loting

473
0

In Dronryp kaatsen de meisjes zaterdag om een bondstitel. Er staan 21 parturen op de eerste lijst. Makkum is titelhouder. Dit is de loting.

 1.Bolsward 2. Exmorra 
     
 3.Stiens  4.Raerd
     
 5.Lollum 1  6.Niawier
     
 7.Dronryp 1  8.Jirnsum
     
 9.Dronryp 2   10.Goënga 1
    
 11.Wommels   12.Lollum 2
     
13.Witmarsum  14.Makkum
     
 15.Tzum  16.Sint Anna
     
 17.Winsum  18.Goënga 2
     
 19.Arum  20.Menaam
     
 21.Folsgare