Home laatste nieuws Bondspartij 2022: Hoe nu verder?

Bondspartij 2022: Hoe nu verder?

226
0

De Bondspartij werd op Pinkstermaandag vanwege het slechte weer gestaakt. Dat was voor het eerst in de geschiedenis. Een datum om de partij alsnog uit te kaatsen, is er nog niet. Voorzitter Coos Veltman was bij Radio Eenhoorn echter stelling: “In bûnspartij moat útkeatst wurde.”

Hoe en waar dat moet gebeuren, wordt nog even puzzelen. In deze lopende ‘kaatsweek’ wordt het nog lastig genoeg. In Franeker staan woensdag de Provinciale Schoolkampioenschappen op het programma en zaterdag wordt op it Sjûkelân de Zachte Bal PC verkaatst. Donderdag kaatsen de junioren een wedstrijd in Reduzum. Het enthousiasme om de agenda voor het eerste volledige kaatsjaar sinds 2019 te vullen, lijkt dusdanig groot te zijn geweest dat er amper rekening is gehouden met reservedata. De hoofdklassers hebben vrijaf op zaterdag 9 juli (een dag na de Masters in Heerenveen), maar dan staat ook de Jong Feintepartij in Easterein op het programma. Dat is een juniorenpartij waaraan ook een aantal overgebleven deelnemers aan de Bondspartij nog aan mee mag doen.

Het restant zou er als volgt uitzien:

  • 3. Minnertsga – 7. Easterlittens
  • 9. Makkum / 11. Dronryp 2 – 16. Bitgum
  • 17. Franeker – 21. Harlingen
  • 27. Easterein – 32. Mantgum
  • 33. Grou – 39. Heerenveen
  • 42. Stiens 1 – 47. Sint Jabik
  • 52. Franeker 2 – 55. Niawier

De uitslagen van de tot nu toe gekaatste partijen vind je hier.

(foto: Henk Bootsma)