Home laatste nieuws NK Dames: Veel kanshebbers en outsiders

NK Dames: Veel kanshebbers en outsiders

221
0

In Easterein wordt zaterdag het NK Dames verkaatst. Er staan 26 parturen op de eerste lijst. We kijken vooruit met de kenner van het dameskaatsen bij uitstek: Henk Hempenius. Hij ziet veel kanshebbers: “Ik zou mijn geld op dit moment niet op één partuur durven inzetten.”

Huizum en Groningen leken op voorhand favoriet. Is dat nog wel zo nu met de afmelding van Manon Scheepstra (Huizum) en de afwezigheid van Marrit Zeinstra (Groningen)?
OG Huizum behoorde zeker tot een van de grote favorieten dit jaar. Anna Dieuwke Dijkstra, Nynke Sybrandy en Manon Scheepstra wonnen dit seizoen al een eerste prijs in Franeker en een tweede prijs in Dronryp. Nu Manon heeft besloten om niet aan het NK mee te doen, mist Huizum natuurlijk een van de beste achterinsen bij de dames. Nu kaatst Anne Berber Zeinstra voor Huizum, van oorsprong een opslager. Ik ben benieuwd hoe Huizum dit gaat oplossen. Ook Nynke is van oorsprong opslager, maar die heeft al bewezen dat ze ook in het perk uit de voeten kan.
Bij Groningen is niet alleen Marrit afwezig. Ze kaatsen in een compleet andere samenstelling dan de formatie die onlangs d’Alde Wite Partij in Dronryp won. Anne Monfils verzorgde de eerste opslag en Jeske de Boer nam het voorperk voor haar rekening. Zo wonnen ze in de finale van Huizum. Marrit is echter met een project van haar studie GTC Transplantoux afgereisd naar Frankrijk om komende zaterdag met een hele grote groep Getransplanteerden en Donoren de Mont Ventoux te gaan beklimmen voor het goede doel. Het is een grote aderlating voor Groningen dat deze dames er alle drie niet zijn. Anne won met Hiske en Marrit Zeinstra vorig jaar de Jong Fammepartij. Van dat partuur is nu alleen Hiske over. Groningen kaatst nu met Boukje Houtsma, Hiske Zeinstra en Aletta van Popta. Niets ten nadele van deze dames, maar het krachtsverschil met de andere dames is groot. Ik denk, dat dit partuur op het NK net te kort komt om voor de prijzen te kaatsen. Maar goed… Zeg nooit nooit.

Welke afdelingen hebben nu de beste papieren?
Easterein 1 met Sietske Okkema, Jeska Terpstra en Imke van der Leest speelt een thuiswedstrijd en is een van de kanshebbers. Sietske is altijd degelijk aan de opslag en geeft weinig weg. Jeska heeft een goede start van het seizoen; zij heeft in de afgelopen wedstrijden al laten zien waartoe ze in staat is als voorinse en op de boven. Imke is er een jaar uit geweest, maar zij heeft inmiddels het ritme goed te pakken en is de dame met de meeste ervaring in deze formatie. Zij stonden in de finale in Franeker tegen over Huizum en verloren maar net op 5-5 en 6-6 door een bovenslag van Manon.
Anna Brecht Bruinsma, Sjanet Wijnia en Martzen Deinum verdedigen al heel lang met zijn drieën de kleuren van de afdeling Wommels. Ze zijn een complete formatie en horen ook zeker bij de kanshebbers. Anna Brecht heeft laten zien dat zij haar opslag heeft verbeterd en echt stappen heeft gemaakt daarin. Zij neemt de eerste opslag voor haar rekening. Ze is degelijk, geeft weinig weg maar laat ook zien dat ze meer risico durft te nemen aan de opslag. De plek in het voorperk is voor Sjanet. Zij is van oorsprong achterinse, maar heeft zich in de loop van de tijd goed aangepast aan de nieuwe functie. Zij heeft een knie-operatie ondergaan voor het seizoen. Het herstel is goed gegaan en zij lijkt langzaam maar zeker echt op gang te komen. Martzen Deinum staat achterin en slaat voorminst op. Ze wisselt weleens met Sjanet, want ook die beheerst de opslag. De dames weten precies wat ze aan elkaar hebben, want ze kaatsen al samen sinds de jeugd met elkaar. Ook dit is een partuur om echt rekening mee te houden.

Zijn er outsiders, die je bij een goede dag goede kansen geeft?
Tot de outsiders behoren dit jaar de kaatsvereniging Jan Bogstra uit Franeker met Ilse Tuinenga, Maaike Osinga en Iris van der Veen. Ilse heeft een zeer goede start van dit seizoen en laat weer zien dat ze misschien op dit moment samen met Nynke en Anne bij de beste opslagers bij de dames behoort. Ondanks dat Maaike en Iris niet veel meer op de Friese kaatsvelden te vinden zijn, nemen zij wel veel ervaring mee en is het afwachten wat ze dit NK kunnen laten zien.
LKC Sonnenborgh vormt dit jaar ook een partuur waar rekening mee gehouden moet worden. Marie Jetske Lettinga vormt samen met Wiljo Sybrandy en Annelien Broersma een mooie formatie. Marie Jetske en Wiljo zijn inmiddels gestopt, maar zijn wel in staat om samen met Annelien voor een verrassing te zorgen. Ik ben benieuwd hoe hun plan de campagne er uitziet en hoe ze gaan kaatsen. Ik ga er vanuit dat Wiljo het voorperk voor haar rekening neemt en Annelien het achterperk. Wie de opslag gaat verzorgen is voor mij nog een vraag, aangezien in het verleden ook Marie Jetske de opslag wel beheerste.
Bij de outsiders hoort ook Wjelsryp: Boukje Scheper, Sandra Hofstra en Tineke Dijkstra. Zij vormen een mooie formatie waarin Boukje zal balkeren. De beide dames in het perk voelen elkaar goed aan, want zij kaatsen ook met elkaar in de vrije formatie. Zij kunnen het andere parturen zeer moeilijk maken.

Nu het partuur van Berltsum uit elkaar is gevallen… Is het deelnemersveld meer in evenwicht?
Net als vorige jaren zijn er ook nu meerdere kanshebbers voor de Nederlandse Titel. Huizum, Groningen, Easterein 1 en Wommels met als outsiders Franeker, Leeuwarden, Wjelsryp. Dat is eigenlijk altijd wel zo geweest, maar Berltsum was met Ilse Tuinenga, Leonie van der Graaf en Harmke Siegersma een goed geoliede machine die heel moeilijk te bekaatsen was.

Twee kaatssters maken nog kans op een vierde wimpel: Iris van der Veen en Sjanet Wijnia. In hoeverre gaat dat een rol spelen, denk je?
Dat kan een grote rol gaan spelen. Ik denk dat kansen voor Wommels groter zijn geworden. Zij zullen er alles aan willen doen om de titel mee te nemen naar Wommels en het is afwachten hoe zij hiermee omgaan. Bij Iris en bij Franeker zal dat een minder grote rol spelen. Zij is inmiddels gestopt met kaatsen op het hoogste niveau en lijkt de druk niet te voelen. Die is er denk ik wel bij Wommels. Met Ilse en Maaike in de gelederen is het wel een partuur om rekening mee te houden. Zij zijn wel in staat om het elk partuur heel moeilijk te maken.

Bij de kaatssters, en de mensen om het kaatsen heen, is veel gedoe geweest rondom de deelname van Manon Scheepstra. In hoeverre heeft dat de sfeer op en om het veld beïnvloed?
Het heeft in die zin de sfeer om het veld beïnvloed, dat iedereen het had over het wel of niet meedoen van Manon aan het NK. Op het veld merkte je gewoon dat er spanning binnen de groep is. Er werd in Jorwert weinig tegen elkaar gezegd en de focus lag alleen maar op het kaatsen.

Als je je geld moest inzetten op één partuur… Wat zou je dan doen?
Ik zou mijn geld op dit moment niet op een partuur durven inzetten. Er zijn diverse kanshebbers en ik weet ook niet of de hele zaak rondom Manon nog invloed heeft op de dames en op het verloop van de wedstrijd. De beste papieren lijken voor Easterein 1 (Sietske Okkema, Jeska Terpstra en Imke van der Leest) en Wommels (Anna Brecht Bruinsma, Sjanet Wijnia en Martzen Deinum). Ik hoop op een hele mooie en spannende dag.

(kaatsnieuws.com/Henk Hempenius)