Home laatste nieuws Loting NK Schoolmeisjes 2019 in Stiens

Loting NK Schoolmeisjes 2019 in Stiens

174
0

In Stiens wordt zaterdag het NK schoolmeisjes gekaatst. De wedstrijden beginnen om 10:00 uur. Op de lijst staan 20 parturen.

1.Dronryp 2 2.Makkum
     
3.Dronryp 1 4.Easterein
     
5.Folsgare 6.Reduzum
     
7.Goenga 8.Bolsward
     
9.Hijum 10.Arum
     
 11. St Anne 12. Tzum 
     
 13. Ee 14. Exmorra 
     
 15. Stiens 15. Menaam 
     
 17 Niawier 18. Witmarsum 
     
 19.Winsum   20. Raerd