Loting NK Schoolmeisjes 2019 in Stiens

In Stiens wordt zaterdag het NK schoolmeisjes gekaatst. De wedstrijden beginnen om 10:00 uur. Op de lijst staan 20 parturen.

1.Dronryp 2 2.Makkum
     
3.Dronryp 1 4.Easterein
     
5.Folsgare 6.Reduzum
     
7.Goenga 8.Bolsward
     
9.Hijum 10.Arum
     
 11. St Anne 12. Tzum 
     
 13. Ee 14. Exmorra 
     
 15. Stiens 15. Menaam 
     
 17 Niawier 18. Witmarsum 
     
 19.Winsum   20. Raerd
     

Subscribe To Our Newsletter