Home laatste nieuws NK Dames 2022: De loting

NK Dames 2022: De loting

389
0

In Wommels kaatsen de dames zaterdag hun bondswedstrijd. Op de lijst staan 23 parturen. De wedstrijden beginnen om 10:00. De winnaars van vorig jaar Nynke Sijbrandij, Judith Wiering, Manon Scheepstra, kaatsend voor Goutum zijn ook weer van de partij.

1.Heerenveen2.Groningen
3.Leeuwarden4.Hijum-Finkum
5.Wjelsryp6. Marsum
7.Mantgum8. Goënga
9.Berltsum10Huizum
11.Easterein 12.Wommels
13.Ried14.Goutum
15.Den Haag16.Minnertsga
17.Makkum18.Easterein 2
19.Bolsward20.Grou
21Dronryp 122.Dronryp 2
23.Jirnsum