6 februari 2023
nk-dames-2017-1

In Wjelsryp wordt zaterdag het NK voor dames verkaatst. Er staan 26 parturen op de lijst. Berltsum won in 2016.

1e Omloop
1. Huizum 5-2|6-4 2. Leeuwarden
3. Ried 4-5|2-6 4. Folsgare
5. Easterein 5-3|6-4 6. Minnertsga
7. Sexbierum 4-5|6-6 8. Dronryp
9. Stiens 2-5|4-6 10. Wjelsryp
11. Deinum 5-3|6-4 12. Makkum
13. Mantgum 1-5|6-6 14. Franeker
15.  Harlingen 0-5|2-6 16. Ee
17. Reduzum 1-5|6-6 18. Berltsum
19. Peins 5-1|6-2 20. Buitenpost
21. Grou 5-1|6-6 22. Wolsum
23. Marsum 5-1|6-2 24. Goënga
25. Wommels  5-4|6-2 26. Bitgum
2e Omloop
1. Huizum 5-1|6-0 4. Folsgare
5. Easterein 5-3|6-6 8. Dronryp
10. Wjelsryp 5-2|6-0 11. Deinum
14. Franeker 4-5|6-6 16. Ee
18. Berltsum 5-2|6-6 19. Peins
21. Grou 5-5|6-6 23. Marsum
25. Wommels
3e Omloop
25. Wommels 3-5|6-6 1. Huizum
5. Easterein 3-5|6-6 10. Wjelsryp
16. Ee 1-5|6-6 18. Berltsum
21. Grou
Halve finale
21. Grou 0-5|2-6 1. Huizum
10. Wjelsryp 0-5|4-6 18. Berltsum
Finale
1. Huizum 5-5|6-6 18. Berltsum

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Subscribe To Our Newsletter