29 januari 2023

Naomi Wiersma cs wint dames eerste klasse Makkum

Dames makkum

Acht parturen stonden er op de lijst in Makkum bij de Dames eerste klasse. Partuur 8 was niet compleet, zodat er een aantal keren moest worden bijgeloot. Ook omdat er een verliezersronde bij was.

Naomi Wiersma, Anna Rixt Iedema en Kim Dijkstra wonnen de krans. De finale werd gewonnen van Melanie van der Mossel, Sigrid de Jong en Marije Hellinga

In de verliezersronde ging de prijs naar Everdyna de Haan, Mintje Meintema en Melissa Hiemstra

Dames makkum

Subscribe To Our Newsletter