Home laatste nieuws Jong Feintepartij 2019: De loting

Jong Feintepartij 2019: De loting

193
0

In Easterein wordt woensdag de vijftiende editie van de Jong Feintepartij verkaatst. Er staan 29 parturen op de eerste lijst. In 2018 won Berltsum. Dit is de loting voor de editie van dit jaar.

1. Exmorra   2. Mantgum
         
3. Minnertsga   4. Sexbierum
         
5. Reduzum   6. Hommerts 1
         
7. Jelsum 2   8. Arum
         
9. Baard   10. Franeker
         
11. Easterein   12. Gaast
         
13. Hommerts 2   14. Berltsum 1
         
15. Morra   16. Jelsum 1
         
17. Dronryp 1   18. Spannum
         
19. Bolsward   20. Kimswerd
         
21. Menaam   22. Bitgum
         
23. Winsum 2   24. Winsum 1
         
25. Wommels   26. Berltsum 2
         
27. Hijum   28. Balk
         
29. Dronryp 2