Coming Up! Gouden Willems en poules in de hoofdklasse

416
0

De heren hoofdklassers kaatsen een del-wedstrijd in Easterlittens. De eerste klassers reizen naar Goutum. Ook de dames kaatsen in Easterlittens, zowel de hoofdklassers als de eerste klassers. Zij kaatsen echter een vrije formatiewedstrijd. Zij kaatsen op beide niveaus in poules.

De kalender bij de dames is sowieso een bijzondere. Op zondag kaatsen zij een del-wedstrijd. Die partij was op de kalender aangemerkt als een hoofdklassepartij (onbeperkt), maar is nu opgesplitst in hoofdklasse en eerste klasse. Er wordt net als op zaterdag gekaatst in poules. De heren kaatsen dan in vrije formatie in Menaam. De tien hoogst geplaatste parturen strijden daar om Gouden Willems. De eerste klassers staan in Grou.

Waar we op gaan letten? Hoe lang houdt de schouder van Dylan Drent het vol? Pakt Taeke Triemstra zijn eerste punten van het seizoen? Was de winst van het partuur Menno van Zwieten in Franeker een positieve uitschieter of is er een nieuw partuur dat van elk ander partuur kan winnen? Is er een partuur bij de dames, dat kan verrassen of blijft de top zo smal als die al was? En… Komt er een antwoord op de vraag of twaalf parturen op de Frouljus PC nog haalbaar en reëel is?

We houden je op de hoogte! Zoals altijd.