Home laatste nieuws De winnaars van zaterdag 12 en 13 juni 2021

De winnaars van zaterdag 12 en 13 juni 2021

331
0

Het kaatsseizoen 2021 is eindelijk weer begonnen. Tenminste voor de jeugd. De senioren zullen nog even moeten wachten. Door de corona-maatregelen mogen zij nog geen wedstrijden kaatsen. De uitslagen van zaterdag 12 juni 2021. Uitslagen doorgeven kan via kaatsnieuws@gmail.com of 06-51322689

Pingjum | Jongens afdeling
1.Jellum Bears: Harold de Boer | Wiebe Siemen Leenstra | Jelmer Miedema
2.Dronrijp-1: Jorrit Nanninga, Haye-Tseard van der Hem en Rick Minnesma
3.Raerd | Jens Kooistra | Sybrand Veldhuis | Jelmer Foppe Drijfhout
4. Exmorra: Jurre Reitsma, Jarno Feenstra, Marten Leijenaar
4. Berltsum: Thomas Dijkstra en Rink Sterk
Pingjum | Jongens del en opstap
1.Johan Sipma | Marco Wouda | Redmer van Netten
2.Thom Stellingwerf | Ate Schaap | Mart Beuker
3.Jelmer Uithof | Sjouke Beimers | Durk Bootsma
3Stefan Greidanus | Sietse Muizelaar | Jan Bandstra
Oudebildtzijl – Schooljongens A-klasse
1.Jelvin Kaper | Pieter Siebe Cuperus
2.Clive van der Weerdt | Iwan Hiddinga
Oudebildtzijl – Schooljongens B-klasse
1.Milan Krottje | Douwe Faber
2. Brent Jesse van Beem | Enrico Post
3.Arjen Bauke Hofstra | Mark Okkema
3. Martijn Mossel | Leon Smink
Herkansing Schooljongens Pingjum
1. Karst Hoekstra | Jordi Stoker
2Tyne Jonker | Jesse Greidanus
Tzum | Pupillenjongens Prinsenpartij
1.Lieuwe van der Kamp (Prins) | Bauke Jetze Kalsbeek
2. Mark Reitsma | Jurre Dijkstra
3. Rik van der Weerdt | Kyano van Swinden Koopmans
Herkansing
1.Lourens Buwalda | Pieter Miedema
2.Jort de Kroon | Stijn Feenstra
3.Sverre Stobbe | Allart van der Meer
Tzum | Pupillenmeisjes Prinsessenpartij
1.Noëlle Hiddinga ( Prinses) | Anke Bruinsma
2.Jeldou Koopmans | Marit Steigenga
3.Rianne Osinga | Maud Scheffer
3.Fenna Cuperus | Lotte-Ytje Hoekstra
Herkansing
1.Britt Joustra | Lieke Tuinier
2.Karina Mollema | Tessa Westra
3.Denise de Witte | Brecht de Groot
3.Aisha Mahmoud | Wieke Schaap
Bolsward | Meisjes del
1.Marije van der Molen | Elske van Straten | Noa Elzinga
2.Judith Bosch | Larissa Smink | Lieke van Loon
3.Iris Oosterbaan | Yannah Palma | Sanne van Vilsteren
Herkansing
1.Julia Rienks | Gerde Lycklama a Nijeholt | Gerbrich Koster
Niawier | Schoolmeisjes del
1.Suzanna Allema | Anniek Koopmans
2.Maud Hellinga | Jennifer de Jong
3. Sophie Kroondijk | Richt v/d Velde
Herkansing
1.Ilse Kooistra | Lisanne Venema.
2.Ilse Baanstra | Liset Sijbesma.
Spannum | Welpen A klasse
1.Frank de Kroon | Roan Luimstra
2.Sigert Bouma | Sem vd Wei
Spannum | Welpen B klasse
1.Rindert Douma | Jesse Moos | Lasse Boomsma
2. Rimar Kaper | Melle Talsma
3.Mart Roersma | Jelle Rosier
Spannum | Welpenmeisjes
1.Ilse Lanting | Fenna Koster
2.
3.