7 februari 2023

De winnaars van zaterdag 12 en 13 juni 2021

Het kaatsseizoen 2021 is eindelijk weer begonnen. Tenminste voor de jeugd. De senioren zullen nog even moeten wachten. Door de corona-maatregelen mogen zij nog geen wedstrijden kaatsen. De uitslagen van zaterdag 12 juni 2021. Uitslagen doorgeven kan via kaatsnieuws@gmail.com of 06-51322689

Pingjum | Jongens afdeling
1.Jellum Bears: Harold de Boer | Wiebe Siemen Leenstra | Jelmer Miedema
2.Dronrijp-1: Jorrit Nanninga, Haye-Tseard van der Hem en Rick Minnesma
3.Raerd | Jens Kooistra | Sybrand Veldhuis | Jelmer Foppe Drijfhout
4. Exmorra: Jurre Reitsma, Jarno Feenstra, Marten Leijenaar
4. Berltsum: Thomas Dijkstra en Rink Sterk
Pingjum | Jongens del en opstap
1.Johan Sipma | Marco Wouda | Redmer van Netten
2.Thom Stellingwerf | Ate Schaap | Mart Beuker
3.Jelmer Uithof | Sjouke Beimers | Durk Bootsma
3Stefan Greidanus | Sietse Muizelaar | Jan Bandstra
Oudebildtzijl – Schooljongens A-klasse
1.Jelvin Kaper | Pieter Siebe Cuperus
2.Clive van der Weerdt | Iwan Hiddinga
Oudebildtzijl – Schooljongens B-klasse
1.Milan Krottje | Douwe Faber
2. Brent Jesse van Beem | Enrico Post
3.Arjen Bauke Hofstra | Mark Okkema
3. Martijn Mossel | Leon Smink
Herkansing Schooljongens Pingjum
1. Karst Hoekstra | Jordi Stoker
2Tyne Jonker | Jesse Greidanus
Tzum | Pupillenjongens Prinsenpartij
1.Lieuwe van der Kamp (Prins) | Bauke Jetze Kalsbeek
2. Mark Reitsma | Jurre Dijkstra
3. Rik van der Weerdt | Kyano van Swinden Koopmans
Herkansing
1.Lourens Buwalda | Pieter Miedema
2.Jort de Kroon | Stijn Feenstra
3.Sverre Stobbe | Allart van der Meer
Tzum | Pupillenmeisjes Prinsessenpartij
1.Noëlle Hiddinga ( Prinses) | Anke Bruinsma
2.Jeldou Koopmans | Marit Steigenga
3.Rianne Osinga | Maud Scheffer
3.Fenna Cuperus | Lotte-Ytje Hoekstra
Herkansing
1.Britt Joustra | Lieke Tuinier
2.Karina Mollema | Tessa Westra
3.Denise de Witte | Brecht de Groot
3.Aisha Mahmoud | Wieke Schaap
Bolsward | Meisjes del
1.Marije van der Molen | Elske van Straten | Noa Elzinga
2.Judith Bosch | Larissa Smink | Lieke van Loon
3.Iris Oosterbaan | Yannah Palma | Sanne van Vilsteren
Herkansing
1.Julia Rienks | Gerde Lycklama a Nijeholt | Gerbrich Koster
Niawier | Schoolmeisjes del
1.Suzanna Allema | Anniek Koopmans
2.Maud Hellinga | Jennifer de Jong
3. Sophie Kroondijk | Richt v/d Velde
Herkansing
1.Ilse Kooistra | Lisanne Venema.
2.Ilse Baanstra | Liset Sijbesma.
Spannum | Welpen A klasse
1.Frank de Kroon | Roan Luimstra
2.Sigert Bouma | Sem vd Wei
Spannum | Welpen B klasse
1.Rindert Douma | Jesse Moos | Lasse Boomsma
2. Rimar Kaper | Melle Talsma
3.Mart Roersma | Jelle Rosier
Spannum | Welpenmeisjes
1.Ilse Lanting | Fenna Koster
2.
3.

Subscribe To Our Newsletter