7 februari 2023

Loting NK Schoolmeisjes in Niawier

Zaterdag wordt in Niawier het NK Schoolmeisjes verkaatst. Sexbierum won vorig jaar in de finale van Makkum. Dinsdag is geloot voor de editie van 2017.

1. Minnertsga 2. Scharnegoutum
3. Dronryp 4. Winsum
5. Sexbierum 6. Reduzum
7. Berltsum 8. Morra Lioessens
9. Raerd 10. St Annaparochie
11. Workum 12. Jirnsum
13. Reahûs 14. Bolsward
15. Makkum

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Subscribe To Our Newsletter