Home laatste nieuws Partuur Fiera de Vries wint in Arum

Partuur Fiera de Vries wint in Arum

322
0

De meisjes hadden op zondag 25 juni de kaatstas weer ingepakt om op weg te gaan naar Arum. Zij waren deze dag te gast bij kaatsvereniging “Willem Westra”. Verdeeld over een A en B categorie en onder leiding van twee clubscheidsrechters betraden in totaal 13 formaties de arena.

Om klokslag 10:00 gingen alle parturen in elkaar los. Bij de meisjes A werd er gekaatst in een poule systeem en bij de meisjes B konden ze ook minimaal 2x kaatsen vanwege de herkansingsronde. Er waren in de B categorie 8 volledige parturen en nog een meisje wat alleen op de lijst stond er moest bijgeloot worden deze dag. Onder wisselende weersomstandigheden regen werd afgewisseld met droge perioden. Naar mate de zondag vorderde werd het weer iets aangenamer.

fiera de vries

Annet de Haan – Laudy Bouma

Annet de Haan was deze dag via loting gekoppeld aan Selma de Boer en Selma van der Molen en in hun eerste poule wedstrijd stonden zij tegen over Laudy Bouma met Amarins de Groot en Kim Dijkstra. Het beloofde een mooie strijd te gaan worden want beide parturen gaan goed van start en weten om en om een bordje aan de telegraaf te hangen. Vanaf dat moment weet Annet met haar maten langzaam maar zeker de touwtjes in handen te nemen. Zij weten als eerste het 2de bordje te bereiken en zien de voorsprong groeien naar de 3-1. Laudy, Amarins en Kim proberen door omzettingen aan de opslag het tij te keren kansjes zij er wel maar zij slagen er niet in om de aansluiting te herstellen. Annet, Selma en Selma hebben de wedstrijd onder controle en weten de voorsprong eerst voor eerst verder uit te bouwen via de 4-1 naar de 5-1. De formatie van Laudy blijft knokken voor elke 2 punten maar zien de winst veilig gesteld worden door Annet met een prachtige zitbal op de 5-1 6-2.

Fiera de Vries – Roelie Kroondijk

Fiera de Vries vormde deze dag een partuur met Lobke Vlasbloem en Simona Kootstra en zij begonnen deze poule met een wedstrijd tegen Roelie Kroondijk, Jannica van der Ploeg en Rixt Wijnia. De vliegende start was voor partuur Roelie zij slagen er in om na het openings eerst gelijk een gaatje te slaan als zij ook het 2de verkaatste eerst op rij naar zich toe weten te trekken. Langzaam maar zeker komt de strijd echt op gang als Fiera en haar maten hun eerste bordje aan de telegraaf weten te hangen. Nadat de balans terug is gekeerd op de 2-2 ontstaat er een prachtige strijd. Beide formaties zijn zeer aan elkaar gewaagt en het is wederom Roelie met Jannica en Rixt die weer op voorsprong weten te komen op de 2-3. De strijd is er niet minder om want er wordt gestreden om elke twee punten en elke centimeter gras. Voor de 2de keer deze partij keert het evenwicht terug op de 3-3. We zijn dan inmiddels aanbeland bij het belangrijke zevende eerst. Als Fiera met Lobke en Simona dit eerst weten te bemachtigen blijkt het de sleutel te zijn voor de doorbraak want in een mum van tijd weten zij door te stomen naar de 5-3 voorsprong. Roelie en haar maten proberen het tij nog te keren maar als de opslag bal van Rixt op de 5-3 6-2 buiten de perklijnen beland is de winst voor partuur Fiera.

Poulekaatsen

De meisjes A betraden deze zondag de 25ste juni in totaal drie keer de arena waarna alle voor en tegen eersten werden geteld. Het partuur met de meeste voor eersten zou er deze dag met de krans vandoor gaan. Op de tweede lijst betrad Annet de Haan samen met Selma de Boer en Selma van der Molen de arena tegen Roelie Kroondijk, Jannica van der Ploeg en Rixt Wijnia. De intenties zijn aan het begin duidelijk Annet neemt met Selma en Selma resoluut de leiding en slagen er in om na het eerste verkaatste eerst ook het daarop volgende bordje te bemachtigen. Roelie weigert met Jannica en Rixt de strijd op te geven en knokken zich terug in de wedstrijd als zij hun eerste bordje aan de telegraaf weten het hangen. Zij slagen er niet in om langszij te komen en zien de achterstand weer verder oplopen via de 3-1 naar de 4-1. De strijd is verre van gestreden want de formatie van Roelie probeert door middel van omzettingen aan de opslag het ritme weer op te pakken en het lijkt het juiste antwoord te zijn want zij weten eerst voor eerst van de achterstand af te halen via de 4-2 weten zij vervolgens ook het belangrijke zevende eerst binnen te slepen waardoor het verschil terug loopt naar de 4-3. Het is echter het partuur van Annet die op het juiste moment weten toe te slaan. Het vijfde bordje verschijnt als eerste aan hun zijde. Wat Roelie, Jannica en Rixt vervolgens ook nog proberen zij komen niet meer terug in de partij en zien Annet zelf hun 2de overwinning deze dag veilig stellen op de 5-3 6-4.

Naast deze confrontatie stond Laudy Bouma met Amarins de Groot en Kim Dijkstra in hun 2de partij van de dag tegenover Fiera de Vries, Lobke Vlasbloem en Simona Kootstra. De vliegende start is er voor partuur Fiera zij laten er geen gras overgroeien en weten aan het begin van de wedstrijd elke keer op het juiste moment toe te slaan waardoor zij via de 1-0 de bordjes aan elkaar blijven rijgen. Het wordt zelfs 2-0 en 3-0 en Fiera, Lobke en Simona lijken op een makkelijke overwinning af te stevenen maar langzaam aan komt er zand in de raderen waardoor partuur Laudy beter in de partij komt en ook een eerst weet te bemachtigen. De rollen zijn vanaf dat moment omgedraaid. Laudy weet met Amarins en Kim met succes de achtervolging in te zetten en pakken eerst voor eerst terug via de 2-3 keert het evenwicht terug op de 3-3. De strijd lijkt vervolgens helemaal om te keren als partuur Laudy de leiding over weet te nemen met de 4-3. De strijd is verre van gestreden nu is het de formatie van Fiera die even aan de opslag een wisseling door voert. Simona en Fiera ruilen en het levert hun gelijk het 4de bordje op. Het vijfde eerst aan de telegraaf komt vervolgens in handen van partuur Fiera en deze voorsprong geven zij niet meer uit handen en is het Simona die hun formatie aan de 2de overwinning weet te helpen als zij een zitbal weet te plaatsen.

Na deze partijen kon er even een tussen balans op worden gemaakt Annet de Haan had op dat moment met Selma de Boer en Selma van der Molen 14 punten voor en 4 punten tegen. De formatie van Fiera de Vries, Lobke Vlasbloem en Simona Kootstra stond op 14 punten en 7 punten tegen. Derde in deze tussenstand stond Roelie Kroondijk met Jannica van der Ploeg en Rixt Wijnia met 6 punten voor en 12 punten tegen. Als laatste was er Laudy Bouma met Amarins de Groot en Kim Dijkstra zij stonden op 5 punten voor en 12 punten tegen.

Wie wint?

Bij de meisjes A ging de laatste omloop de beslissing brengen wie er met de kransen naar huis gingen op deze zondag de 25ste juni bij k.v. Willem Westra te Arum. Annet de Haan stond samen met Selma de Boer en Selma van der Molen tegenover mede koploper in de poule Fiera de Vries, Lobke Vlasbloem en Simona Kootstra. Het beloofde de kraker van de dag te gaan worden en beide formaties bleken zeer aan elkaar gewaagt te zijn. Het eerste bordje aan de telegraaf verschijnt aan de zijde van partuur Fiera. Het evenwicht keert al zeer snel weer terug als Annet met Selma en Selma gelijk weer aan weten te sluiten op de 1-1. Het blijft vanaf dat moment stuivertje wisselen met het binnen halen van eersten want partuur Annet weet vervolgens de leiding in handen te nemen met   2-1. Het blijft een zeer spannende strijd en er wordt gestreden om elke 2 punten aan de telegraaf. Fiera weet met Lobke en Simona weer langszij te komen op de 2-2. Zij slagen er niet in om de partij naar hun hand te zetten want wederom is het de formatie van Annet die aan de leiding komen met 3-2. Beide formatie geven elkaar geen duimbreedte ruimte zodat voor de 3de keer de balans terug keert in de partij op de 3-3. Het zijn Fiera, Lobke en Simona die weer weten toe te slaan in het 7e te verkaatsen eerst zij slagen er in om dit aan hun zijde van de telegraaf te hangen. Annet, Selma en Selma proberen het nog wel degelijk maar zien de winst op de 3-5 2-6 gaan naar Fiera en haar maten.

In de laatste partij bij de meisjes A stond Laudy Bouma met Amarins de Groot en Kim Dijkstra tegenover Roelie Kroondijk, Jannica van der Ploeg en Rixt Wijnia. Ondanks dat er niets meer op het spel stond maakten beide parturen er een leuke strijd van. Beide gingen goed van start en gaven elkaar niets toe en zodoende verscheen er al snel een 1-1 aan de telegraaf. Langzaam maar zeker weet Roelie samen met haar maten de touwtjes in handen te nemen en een gaatje te slaan via de 1-2 naar 1-3. Partuur Laudy geeft echter de strijd niet zonder slag of stoot op. Zij knokken zich nog naar de 2-3. Zij slagen er echter niet in om de partij in hun voordeel te kantelen en zien het verschil weer oplopen via de 2-4 naar de 2-5. Roelie, Jannica en Rixt geven dit niet meer uit handen en sluiten deze kaatsdag in Arum af met een overwinning. Nadat de laatste slagen wisselingen hebben plaats gevonden kan het eind klassement worden opgemaakt in Arum.

Punten

Fiera de Vries legt samen met Lobke Vlasbloem en Simona Kootstra beslag op de eerste prijs en zij winnen deze dag de krans. Met drie overwinningen komen zij op 21 punten voor en 10 punten tegen. De formatie van Annet de Haan, Selma de Boer en Selma van der Molen wordt tweede met 17 punten voor en 10 punten tegen. De formatie van Roelie Kroondijk met Jannica van der Ploeg en Rixt Wijnia stond al derde in de tussenstand en daar veranderd niets meer aan zij vallen net buiten de prijzen met 13 punten voor en 14 punten tegen. Als vierde eindigde Laudy Bouma met Amarins de Groot en Kim Dijkstra zij kwamen op 7 punten voor en 18 punten tegen.

Uitslag Meisjes categorie A bij Willem Westra te Arum:

1e prijs:

Fiera de Vries                                      Sexbierum/Pietersbierum

Lobke Vlasbloem                                Makkum

Simona Kootstra                                 Minnertsga

2e prijs:

Annet de Haan                                      St. Annaparochie

Selma de Boer                                      Easterein

Selma van der Molen                           Witmarsum

 

 

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in