Home laatste nieuws Loting NK schooljongens 2019 in Tzummarum

Loting NK schooljongens 2019 in Tzummarum

185
0

In Tzummarum wordt zaterdag 22 juni het NK schooljongens gekaatst. Deze partij is door de KNKB toegewezen aan VVV Tzummarum omdat de vereniging dit jaar haar 140e verjaard

1.Hommerts 2.Dronryp 1
     
3.Bitgum 4. Easterein
     
5.Reahus 6.Lollum
     
7.Blije 8.Exmorra
     
 9. Leeuwarden   10. Dronryp 3
     
 11. Arum 1  12. St Anne
     
 13. Winsum  14. Arum 2
     
 15.  Harlingen  16. Bolsward
     
 17.  Witmarsum  18. Spannum
     
 19. Makkum  20. Morra
     
 21. Dronryp 2  22. Sebierum
     
 23. Raerd  24. Kimswerd
     
 25. Grou   
     
     
     
     
     
     
     
     
     

ag viert.