Loting NK schooljongens 2019 in Tzummarum

In Tzummarum wordt zaterdag 22 juni het NK schooljongens gekaatst. Deze partij is door de KNKB toegewezen aan VVV Tzummarum omdat de vereniging dit jaar haar 140e verjaard

1.Hommerts 2.Dronryp 1
     
3.Bitgum 4. Easterein
     
5.Reahus 6.Lollum
     
7.Blije 8.Exmorra
     
 9. Leeuwarden   10. Dronryp 3
     
 11. Arum 1  12. St Anne
     
 13. Winsum  14. Arum 2
     
 15.  Harlingen  16. Bolsward
     
 17.  Witmarsum  18. Spannum
     
 19. Makkum  20. Morra
     
 21. Dronryp 2  22. Sebierum
     
 23. Raerd  24. Kimswerd
     
 25. Grou   
     
     
     
     
     
     
     
     
     

ag viert.

Subscribe To Our Newsletter