Home laatste nieuws Loting NK Pupillenmeisjes 2021 in Berltsum

Loting NK Pupillenmeisjes 2021 in Berltsum

165
0

In Berltsum wordt op zaterdag het NK voor pupillenmeisjes verkaatst. Er staan 19 parturen op de lijst. Vorig jaar ging het NK vanwege de Corona niet door, maar het jaar Dinsdagavond werd er geloot.

1.Raerd2.Reahus Turns
3.Wommels4.Sint Jacobiparochie
5.Balk6.Lollum Waaxens
7.Bolsward8.Makkum 2
9.Dronryp 110Dronryp 2
11.Stiens 12.Witmarsum
13.Sexbierum-Pietersbierum14.Balk
15.Ee16.Makkum 1
17.Sint Annaparochie18.Niawier Metslawier Oosternijkerk
19.Morra Lioessens
Vorig artikelLoting NK Pupillenjongen 2021 in Arum
Volgend artikelLoting Jong Famme partij 2021 in Mantgum