Home laatste nieuws Loting Jong Famme partij 2021 in Mantgum

Loting Jong Famme partij 2021 in Mantgum

261
0

KF Jacob Klaver uit Mantgum organiseert sinds 2003 de Jong Fammepartij. Niet alleen staat winst op deze dag op het spel. De kaatssters kunnen er ook een van de Vier Wimpels bemachtigen. Vorig jaar won Groningen. Dit jaar staan er 19 parturen op de lijst.

1.Groningen2.Workum
3.Minnertsga4Exmorra
5.Dronryp6.Arum
7.Sexbierum-Pietersbierum8.Makkum
9.Bolsward10.Grou
11.Reduzum12.Marsum
13.Ried14.Mantgum
15.Sint Annaparochie16.Goënga
17.Easterein18Jirnsum
19.Folsgare