6 februari 2023

Loting Jong Famme partij in Mantgum

Jong famme partij

In Mantgum wordt zaterdag op het sportveld van Mantgum voor de 14e keer de Jong Famme Partij gekaatst. Er mogen meerdere parturen per afdeling meedoen. Vorig jaar waren er 17 parturen. Dames moeten de Jong Famme partij, Ald-Meiers Partij in Hitzum, de Frouljus PC in Weidum en het NK Dames winnen om de 4 wimpels te halen.

1. Wommels 2 2. Makkum
3. Easterein 4. Minnertsga
5. Marsum 6. Reduzum
7. Wier 8. Dronryp
9. Peins 10. Witmarsum
11. Grou 12. Stiens
13 Wommels 1 14. Berltsum
15. Mantgum 16. Buitenpost
17 Ried 18 Goënga
19. Sexbierum 20. Folsgare
21. Leeuwarden

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Subscribe To Our Newsletter