Home laatste nieuws Jildou, Inge en Anouk in de kransen in Arum

Jildou, Inge en Anouk in de kransen in Arum

577
0

Arum De meisjes hadden op zondag 25 juni de kaatstas weer ingepakt om op weg te gaan naar Arum. Zij waren deze dag te gast bij kaatsvereniging “Willem Westra”. Verdeeld over een A en B-categorie en onder leiding van twee clubscheidsrechters betraden in totaal 13 formaties de arena. Om klokslag 10:00 gingen alle parturen in elkaar los. Bij de meisjes A werd er gekaatst in een poule systeem en bij de meisjes B konden ze ook minimaal 2x kaatsen vanwege de herkansingsronde. Er waren in de B-categorie 8 volledige parturen en nog een meisje wat alleen op de lijst stond er moest bijgeloot worden deze dag. Onder wisselende weersomstandigheden regen werd afgewisseld met droge perioden. Naar mate de zondag vorderde werd het weer iets aangenamer.

Anna Ennema beet samen met Anna Rixt Iedema en Jiska Herrema het spits af, zij betraden de arena tegen Margriet Miedema, Trea van der Ploeg en Anna Brouwer. Het begin van de partij was voor Anna en haar maten zij gaan goed van start en slagen erin om gelijk de leiding te nemen. De formatie van Margriet probeert gelijk aan te sluiten maar zien via de 1-0 de achterstand oplopen naar de 2-0 en zelfs de 3-0. De touwtjes zijn in deze confrontatie duidelijk in handen van partuur Anna die de voorsprong verder uit weten te bouwen via de 4-0. Margriet, Trea en Anna proberen door middel van omzettingen in het perk het tij te keren maar zij zien al hun pogingen stranden en verliezen met 5-0 6-0 als Anna voor hun de 2de omloop veilig weet te stellen met een zitbal.

Joanne Elise Broeders vormde deze dag een partuur met Boukje-Ellen Bosma en Marit Folkertsma. Zij stonden op de eerste omloop tegenover Hester Zijlstra, Inge Jansma en Ilse-Marije Hartman. De vliegende start was er voor Joanne en haar maten zij weten na het eerste verkaatste eerst ook het tweede eerst op rij aan hun zijde van de telegraaf te hangen. De strijd lijkt gelijk daarna op gang te komen als de formatie van Hester de aansluiting weet te pakken en terugkomt tot de 2-1. Er ontstaat dan een mooie strijd waarin de eersten om en om worden binnen gehaald via de 3-1 wordt het 3-2. Het lijkt er daarna op dat Joanne Elise samen met Boukje-Ellen en Marit op weg gaan naar de 2de lijst als zij een 4-2 voorsprong weten te nemen. De strijd is echter verre van gestreden want het 7de verkaatste eerst komt weer in handen van Hester, Inge en Ilse-Marije en daarmee lijkt de partij weer open te liggen maar partuur Joanne Elise gooit de deur naar de 2de lijst in het slot als Boukje erin slaagt om de winst veilig te stellen met een passeerslag van de kaats op de 5-3 6-0.

Spannendste partij bij de meisjes B in Arum op de eerste omloop bij k.v. Willem Westra gaat tussen Anouk Smink, Rixt Fokkema en Elske Deinum en het partuur van Corrie Kroondijk, Nynke Beckers en Indy Tuinier. Het was een prachtige strijd want beide gingen goed van start en weten om en om een bordje aan de telgraaf te hangen. Beide parturen bleken zeer aan elkaar gewaagt te zijn want ze gaven elkaar niets toe zodat het evenwicht gehandhaafd bleef op de 2-2. Corrie, Nynke en Indy krijgen langzaam maar zeker meer en meer grip op de wedstrijd. Zij weten als eerste het 3e en 4de eerst te bemachtigen en weten daarmee een belangrijk gaatje te slaan maar de strijd wordt er niet minder om Anouk, Rixt en Elske weigeren de handdoek te gooien en knokken zich terug tot aan de 3-4. Zij slagen er niet in om langszij te komen en zien het 5de eerst naar partuur Corrie gaan. De spanning keert echter alsnog terug in de partij wanneer Anouk, Rixt en Elske hun totaal op 4 eersten weten te brengen. In het laatste zeer zwaar bevochten eerst verschijnt nog de 6-6 maar is het Corrie die erin slaagt om de kaats te passeren op de 4-5 6-6.

Marijke Keuning, Geanna Faber en Tessa Reitsma kwamen als laatste in actie op de eerste omloop in Arum tegen Esmee de Groot, Nynke-Marije Faber en Anna Rob. Na een gelijk opgaand begin weet partuur Esmee de touwtjes in handen te nemen en uit te lopen via de 1-2 naar de 1-3. Ondanks verwoede pogingen van partuur Marijke om de partij in hun voordeel te kantelen zien zij al hun pogingen stranden en weet Esmee samen met haar maten de voorsprong uit te bouwen naar de 1-4. Het lijkt er alsnog op dat de strijd misschien alsnog weer op bloeit als Marijke, Geanna en Tessa hun 2de eerst weten te verzilveren maar moeten de handdoek werpen op 2-5 4-6. Door de winst op de eerste lijst zijn Esmee, Nynke Marije en Anna al verzekerd van minimaal een derde prijs zij hebben een vrije doorgang op de 2de lijst door een staand nummer.

Jildou Ekema stond de eerste omloop alleen op de lijst maar plaatste zich voor de tweede omloop door een staand nummer en nadat de dames van de TC het bij loten hadden geregeld werd Jildou in haar strijd bijgestaan door de bijgelote Inge Jansma en Anouk Smink. Zij betraden op de 2de omloop de arena tegen Anna Ennema, Anna Rixt Iedema en Jiska Herrema. Het begin van de partij is duidelijk voor partuur Jildou zij laten er geen gras overgroeien en weten na het eerste verkaatste eerst de voorsprong geleidelijk uit te bouwen via de 2-0 naar de 3-0. Door omzettingen aan de kant van Anna, Anna Rixt en Jiska komt de strijd alsnog op gang en lijkt de formatie van Jildou de controle over de partij even kwijt want de voorsprong verdwijnt via de 3-1 als sneeuw voor de zon. De spanning keert zelfs terug als partuur de achterstand geheel ongedaan weet te maken en via de 3-2 langszij komt op de 3-3. Het blijft een prachtige strijd tussen deze twee parturen maar Jildou weet met Inge en Anouk op het juiste moment toe te slaan en het belangrijke zevende eerst aan hun zijde van de telegraaf te hangen. De strijd is er niet minder om want Anna, Anna Rixt en Jiska geven de strijd niet zonder slag of stoot gewonnen. Zij blijven knokken voor elke 2 punten aan de telegraaf maar kunnen niet voorkomen dat het 5de eerst als eerste naar partuur Jildou gaat. Zij laten dit buitenkansje niet meer uit handen glippen en stellen de halve finale veilig als Inge Anna tot een kwaadslag weet te dwingen op de 5-3 6-4.

Joanne Elise Broeders, Boukje-Ellen Bosma en Marit Folkertsma gaan op de 2de lijst de strijd aan met Corrie Kroondijk, Nynke Beckers en Indy Tuinier. Het beloofde een mooie strijd te gaan worden want beide parturen gaan goed uit de startblokken en weten om en om een bordje aan de telegraaf te hangen. Vanaf de 1-1 weet Elise met haar maten langzaam maar zeker de touwtjes in handen te nemen en op voorsprong te komen. Via de 2-1 loopt het verschil langzaam verder op. Corrie en haar maten proberen de aansluiting te herstellen maar zien het 3de eerst ook als eerste naar partuur Joanne Elise gaan. De strijd is echter ook hier verre van gestreden want Joanne Elise slaagt er met haar maten niet in om de voorsprong vast te houden. Ook in deze confrontatie keert de balans terug via de 3-2 naar de 3-3. Corrie, Nynke en Indy lijken de partij in hun voordeel te kantelen maar zien het 7de eerst alsnog richting de formatie van Joanne Elise gaan die daarmee weer aan de leiding komen met 4-3. Het blijft spannend in de verkaatste eersten maar het vijfde eerst komt vervolgens in handen van Joanne Elise, Boukje Ellen en Marit en zij geven dit niet meer weg en stellen de halve finale veilig op de 5-3 6-0 als de opgeslagen bal van Nynke buiten de perklijnen beland. Door deze overwinning komt partuur Joanne Elise als derde in de halve finale waardoor zij een staand nummer hebben en zij als eerste beslag weten te leggen op een finale ticket in Arum. De derde halve finalist was Esmee de Groot, Nynke Marije Faber en Anna Rob zij hadden een vrije doorgang op de 2de omloop door een staand nummer.

Het weer klaarde langzaam maar zeker iets op in Arum op weg naar de laatste partijen van de dag. De eerste finalist bij de meisjes B was nu bekend wie zou de partuur Joanne Elise volgen dat was de vraag die resteerde. Een antwoord daarop moest komen uit de halve finale tussen Esmee de Groot, Nynke Marije Faber en Anna Rob die aan de opslag begonnen tegen Jildou Ekema, Inge Jansma en Anouk Smink. De bliksem start in deze halve finale is voor partuur Jildou. Zij nemen gelijk het initiatief en weten na het eerste bordje ook het 2de en 3de verkaatste eerst op rij naar hun zijde van de telegraaf te delegeren. Esmee haalt alles uit de kast met haar maten om het tij te keren. Even lijkt het erop dat de halve finale als nog een mooie strijd gaat worden als ook Esmee, Nynke Marije en Anna hun eerste bordje aan de telegraaf weten te hangen. Zij slagen er niet in om het tij echt te keren waarna Jildou met Inge en Anouk de draad weer op weet te pakken en hun 4de en 5de eerst weet te bemachtigen. De formatie van Esmee weet nog een 2de eerst uit het vuur te slepen maar moet uiteindelijk de handdoek werpen op de 5-3 6-0.

In de strijd om de fel begeerde kransen staat Joanne Elise Broeders samen met Boukje Ellen Bosma en Marit Folkertsma in de finale tegen over Jildou Ekema, Inge Jansma en Anouk Smink. Zij gaan onderling uitmaken wie deze zondag de 25ste juni met de overwinning van het veld stapt. Het is Inge die de finale weet open te breken als zij het perk van Joanne Elise en Boukje Ellen met lege handen laat staan als zij een zitbal weet te plaatsen op de 2-6. De strijd keert al snel weer terug in balans wanneer Boukje Ellen hetzelfde kunstje herhaald op de 0-1 6-4 laat zij het perk van Jildou en Anouk kansloos en weet zij een zitbal te plaatsen.  De strijd lijkt dan echt op gang te komen waardoor het volgende eerst op de 6-6 beslist dient te worden. Het is weer Inge die met haar opslag het eerst weet te verzilveren als zij weet te voorkomen dat de kaats wordt gepasseerd op de 1-1 6-6. Het is een mooie strijd waarin de eersten om en om verschijnen. Joanne Elise weet zelf hun partuur weer op gelijke hoogte te brengen door een passeerslag van de kaats op de 1-2 6-4. De strijd is er niet minder om er wordt gestreden om elke 2 punten wat resulteert in de 2de 6-6 van deze finale. Jildou weet hun formatie weer op voorsprong te zetten als zij de bal tot voor de kaats weet te retourneren. Jildou, Inge en Anouk weten daarna een gaatje te slaan naar de 2-4 als wederom Inge een bordje aan hun zijde van de telegraaf weet te hangen met een zitbal op de 2-3 2-6. De kransen lijken binnen handbereik maar Joanne Elise, Boukje Ellen en Marit weigeren de strijd op te geven. Marit weet de spanning terug te brengen als zij een zitbal weet te plaatsen op de 2-4 6-6. Zij weet daarmee het belangrijke zevende eerst binnen te slepen. Beide formaties geven elkaar niets toe in deze fase van de strijd want voor de 2de keer op rij is er de 6-6 aan de telegraaf. Als de op geslagen bal van Marit buiten de perklijnen verdwijnt op de 3-4 6-6 is de strijd gestreden. Jildou, Inge en Anouk geven dit niet meer uit handen en het is Inge die de kransen en de eerste prijs veilig weet te stellen met een zitbal op de 3-5 0-6.

Naast de winnaarsronde was er ook nog een herkansingsronde waarin op de 2de lijst 4 parturen gingen uitmaken wie de finale zou gaan spelen. De spannendste partij van de dag in Arum werd gespeeld in de herkansingsronde. Margriet Miedema stond met Trea van der Ploeg en Anna Brouwer tegen over Hester Zijlstra, de bijgelote Tessa Reitsma (verving hier Inge Jansma die bijgeloot was in de winnaarsronde)  en Ilse Marije Hartman. Het werd een prachtige strijd waarin geen van beide er in slaagde om een gaatje te slaan via de 1-1 werd het 2-2 en zelfs 3-3. Het was continu stuivertje wisselen met binnen halen van eersten. Even lijkt het er op dat de formatie van Margriet de touwtjes in handen weet te nemen als zij het 7de eerst weten te bemachtigen. Hester, Tessa en Ilse Marije knokken zicht weer langszij en weten zelfs als eerste het 5de eerst te bemachtigen. Margriet, Trea en Anna slagen er niet meer in om langszij te komen. De winst en het eerste finale ticket van de herkansing komt in handen van partuur Hester als zij de bal zo naar het perk weet te brengen dat Trea deze tot een kwaadslag verwerkt op de 4-5 2-6.

Klapper van de dag is de tweede partij op de tweede omloop bij de herkansing waarin na bijloten Geanna Faber samen met Rixt Fokkema en Elske Deinum tegenover Marijke Keuning, Trea van der Ploeg en Anna Brouwer komen te staan. De vliegende start is er voor Geanna en haar maten zij slagen er in om gelijk het initiatief te nemen en na het eerste verkaatste eerst ook het 2de verkaatste eerst op rij aan hun totaal toe te voegen. Langzaam maar zeker krijgt de formatie van Marijke vat op de wedstrijd en knokken zich terug via de 2-1 naar de 2-2. Langzaam maar zeker lijkt de wedstrijd volledig te kantelen want de bordjes worden aan elkaar geregen door Marijke, Trea en  Anna. Zij nemen de leiding over en weten als eerst het 4de bordje te bemachtigen en daarmee nemen zij op hun beurt een spel voorsprong op de 2-4. Beide parturen bleken zeer aan elkaar gewaagt te zijn want de voosprong voor partuur Marijke verdwijnt langzaam maar zeker als sneeuw voor de zon via de 3-2 naar de 4-4. De beste papieren voor de overwinning lijken als nog in handen te komen van partuur Marijke als zij als eerste het 5de bordje weten te bemachtigen. De strijd is echter nog niet gestreden want ook Geanna, Rixt en Elske weten het 5de eerst te verzilveren waardoor het laatste te verkaatsen eerst de beslissing moet gaan brengen wie er naar de finale gaat. De winst komt uiteindelijk op de   5-5 6-4 in handen van partuur Geanna.

In de laatste finale van deze grijze maar mooie kaatsdag in Arum staat Hester Zijlstra met Tessa Reitsma en Ilse Marije Hartman tegenover de formatie van Geanna Faber, Rixt Fokkema en Elske Deinum. De wedstrijd wordt open gebroken door Rixt als zij er in slaagt om Hester tot een kwaadslag te dwingen op de 2-6. Het beloofd een mooie finale te gaan worden als voor het eerst de 6-6 verschijnt. Het is Tessa die het evenwicht weet te herstellen met een retourslag tot in het perk. Om en om worden de eersten aan de telegraaf gehangen. Tessa weet hun partuur aan de leiding te brengen als zij een zitbal weet te plaatsen op de 1-1 6-4. De formatie van Geanna zet gelijk de achtervolging in en weet dankzij Rixt gelijk weer aan te sluiten als zij een zitbal weet te plaatsen op de 2-1 4-6. Hester, Tessa en Ilse Marije slagen er echter tot dan elke keer weer in om op voorsprong te komen door wederom Tessa als zij met haar opslag weet te voorkomen dat de kaats wordt gepasseerd op de 2-2 6-0. Beide formaties zijn zeer aan elkaar gewaagt wat vervolgens weer leid tot de volgende 6-6. De balans keert terug in deze finale wanneer de op geslagen bal buiten de perklijnen beland op de 3-2 6-6. De partij lijkt vervolgens te kantelen in het voordeel van partuur Geanna door goed werk van Rixt als zij het belangrijke 7de eerst weet te bemachtigen door een passeerslag van de kaats op de 3-3 2-6. Geanna, Rixt en Elske proberen deze voorsprong vast te houden maar zien Tessa weer een zitbal plaatsen op de 3-4 6-4 waardoor het evenwicht weer terug is gekeerd. Het lijkt er op dat wie als eerste het 5de eerst weet te bemachtigen de partij wel eens kon gaan winnen wanneer de opgeslagen bal van Rixt op de 4-4 6-0 buiten de perklijnen beland verschijnt er nog een keer de 6-6 maar zijn het Tessa, Hester en Ilse Marije die de winst veilig weten te stellen op de 5-4 6-6.

Uitslag Meisjes B Winnaarsronde:

1e prijs: 

Jildou Ekema                                                                    Poppenwier

Inge Jansma                                                                     Dronrijp

Anouk Smink                                                                   Makkum

2e prijs:

Joanne Elise Broeders                                                  Ried

Boukje-Ellen Bosma                                                      Makkum

Marit Folkertsma                                                           Folsgare

3e prijs:

Esmee de Groot                                                             Cornjum

Nynke Marije Faber                                                      Wommels

Anna Rob                                                                          Winsum

1e prijs Herkansingsronde:

Hester Zijlstra                                                                  Berlikum

Tessa Reitsma                                                                 Berlikum

Ilse Marije Hartman                                                      Sexbierum

2e prijs Herkansingsronde:

Geanna Faber                                                                 Arum

Rixt Fokkema                                                                   Harlingen

Elske Deinum                                                                   Wommels

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in