7 februari 2023

De lijst van de Jong Nederland in Wier

Jong Nederland

Aan Wier de eer om dit jaar de Jong Nederland te organiseren. Aan het NK junioren doen dit jaar 20 parturen mee. Waaronder de winnaars van vorig jaar: Franeker. Hier vind je de lijst.

1. Berltsum 2. Ingelum
3. Wommels 4. Dronryp
5. Franeker 6. Sint Jacobiparochie
7. Minnertsga 8. Jelsum-Koarnjum-Britsum
9. Witmarsum 10. Hijum-Finkum
11. Sexbierum 12. Menaam
13. Leeuwarden 14. Tzummarum
15. Makkum 16. Grou
17. Weidum 18. Bitgum
 19.  Ee 20.  Easterein

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Subscribe To Our Newsletter